KALENDARIUM – SIERPIEŃ 2020 r.

1 sierpnia

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

2 sierpnia

Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

110. rocznica śmierci Zygmunta Glogera (1845 – 1910), polskiego etnografa - folklorysty, krajoznawcy, historyka i archeologa

5 sierpnia

170. rocznica urodzin Guy de Maupassanta (1850 – 1893), pisarza francuskiego

6 sierpnia

360. rocznica śmierci Diego Velázqueza (1599 – 1660), malarza hiszpańskiego

60. rocznica śmierci Fryderyka Járosego (Jarossego) (1890 – 1960), konferansjera, reżysera teatralnego, dyrektora teatrów kabaretowych międzywojennej Warszawy

9 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

45. rocznica śmierci Dmitrija Szostakowicza (1906 – 1975), kompozytora rosyjskiego

10 sierpnia

Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

60. rocznica urodzin Antonio Banderasa (ur.1960), hiszpańskiego aktora filmowego

11 sierpnia

75. rocznica śmierci Stefana Jaracza (1883 – 1945), polskiego aktora i reżysera

12 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

65. rocznica śmierci Thomasa Manna (1875 – 1955), pisarza niemieckiego, nowelisty, eseisty, laureata Nagrody Nobla (1929)

13 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

70. rocznica urodzin Krzysztofa Kolbergera (1950-2011), polskiego aktora filmowego, teatralnego i reżysera

13 -25 sierpnia

100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej; zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii świata; zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią

15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego

120. rocznica urodzin Jana Brzechwy (właśc. Jan Lesman) (1900 – 1966), polskiego poety, satyryka, autora utworów dla dzieci, tłumacza

85. rocznica śmierci Stanisławy Przybyszewskiej (1901 – 1935), polskiej pisarki i malarki

105. rocznica śmierci Jerzego Żuławskiego (1874 – 1915), polskiego poety, dramaturga, prozaika

16 sierpnia

205. rocznica urodzin Jana Bosco (1815 – 1888), włoskiego księdza, założyciela zgromadzenia salezjanów i salezjanek, kanonizowanego (1934)

18 sierpnia

170. rocznica śmierci Honoré de Balzaca (1799 – 1850), pisarza francuskiego

80. rocznica urodzin Adama Makowicza (ur. 1940), polskiego pianisty i kompozytora jazzowego

19 sierpnia

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

50. rocznica śmierci Pawła Jasienicy (1909 – 1970), polskiego pisarza, publicysty, eseisty, historyka

20 sierpnia

175. rocznica urodzin Adama Chmielowskiego (1845 – 1916), polskiego malarza, zakonnika, założyciela zakonu albertynów, kanonizowanego (1989)

45. rocznica śmierci Adolfa Dymszy (właśc. A. Bagiński) (1900 – 1975), polskiego aktora teatralnego i filmowego

23 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

25 sierpnia

120. rocznica śmierci Friedricha Nietzschego (1844 – 1900), filozofa niemieckiego

115. rocznica urodzin Faustyny Kowalskiej (1905 – 1938), polskiej zakonnicy, mistyczki, kanonizowanej (2000)

26 sierpnia

140. rocznica urodzin Guillaume’a Apollinaire’a (właśc. Wilhelm Apollinaris Kostrowicki) (1880 – 1918), poety francuskiego, polskiego pochodzenia

110. rocznica urodzin Matki Teresy z Kalkuty (1910 – 1997), zakonnicy albańskiej, laureatki pokojowej Nagrody Nobla (1979), beatyfikowanej (2003)

20. rocznica śmierci Wojciecha Żukrowskiego (1916 – 2000), polskiego pisarza, reportażysty

27 sierpnia

250. rocznica urodzin Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770 – 1831), filozofa niemieckiego

29 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

105. rocznica urodzin Ingrid Bergman (1915-1982), szwedzkiej aktorki filmowej i teatralnej

30 sierpnia

40. rocznica wydarzeń sierpniowych w Polsce; zawarcie porozumień między rządem a komitetami strajkowymi w Szczecinie – 30 VIII, Gdańsku – 31 VIII, Jastrzębiu – 3 IX (1980)

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności