Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 370 gości oraz 0 użytkowników.

„Najważniejsze, gdy dociera się do końca jednej drogi, to dostrzec początek następnej”
Piotr Milewski „Transsyberyjska. Drogą żelazna przez Rosję i dalej”

Czytaj więcej...

Finał regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz...?” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych odbył się 8 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.
W konkursie wzięło udział 50 uczniów z 22 szkół podstawowych z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, podczas którego mogli wykazać się znajomością wybranych utworów takich pisarzy jak: H. Ch. Andersen, J. Brzechwa, J. Bednarek, W. Cichoń, A. Frączek, J. Olech oraz J. Tuwim.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 1, 9 maja odbył się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu finał Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Kim chciałbym zostać?". Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa prac dzieci z PM nr 1 pod tym samym tytułem. W konkursie uczestniczyło dwadzieścioro dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzprzedszkolnych z przedszkoli nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Dzieci zaprezentowały wiersze o zawodach, które chciałyby kiedyś w przyszłości wykonywać.

Czytaj więcej...

„Poznajemy ScratchJr i … język robotów” – to temat warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie kl. 3 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu i uczniowie kl. 1 i kl. 2 Szkoły Podstawowej nr 6 im. S. Szymonowica w Zamościu. Warsztaty zostały zrealizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu w dniach 7 i 9 kwietnia 2019 r.
Uczestnicy dowiedzieli się czym jest programowanie i jak poruszać się po aplikacji Scratch Junior. Na zakończenie uczniowie wykorzystując zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę tworzyli własne animacje w programie ScretchJr.

Czytaj więcej...