Uzależnienie od Internetu

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004-2008

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziecko i media elektroniczne: nowy wymiar dzieciństwa. Cz. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. J. Izdebskiej i T. Sosnowskiego. - Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005.
 • Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 • Nadmierne używanie Internetu: charakterystyka psychologiczna. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.
 • Oblicza współczesnych uzależnień / pod red. L. Cierpiałkowskiej. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
 • Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / pod red. L. H. Habera, M. Niezgody. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63 – 67.
 • Analiza porównawcza wzorców korzystania z Internetu dziewcząt i chłopców / Patrycja Rudnicka // Chowanna.- 2007, t. 1, s. 107-118.
 • Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Agnieszka Wrzesień // Niebieska Linia.- 2005, nr 4, s. 13-16.
 • Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34 – 35.
 • Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 10, s. 20 – 21.
 • Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły.- 2006, nr 2, s. 50 – 52.
 • Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.
 • Dziecko zagrożone on-line / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 27-29.
 • Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103-116.
 • Gry komputerowe – narkotyk antyintelektualny. Alarm! / Stanisław Fudali // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 32-34.
 • Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 48 – 49.
 • Gry komputerowe-przyjaciel czy wróg? / Barbara Kubiak // Nowa Szkoła . – 2005, nr 3, s. 58-60.
 • Homo internetus / Krzysztof Boczek // Cogito. - 2008, nr 7, s. 6-8.
 • Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania / Sebastian Toboł // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 58- 60.
 • Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27.
 • Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27 – 30.
 • Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 15 – 17.
 • Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 30-31.
 • Opętani siecią / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 38.
 • Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21.
 • Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja.- 2005, nr 4, s. 111-119.
 • Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia.- 2006, nr 1, s. 32-33.
 • Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4 – 8.
 • Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18 – 21.
 • Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7.
 • Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9 – 12.
 • Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6 – 9.
 • W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 3-13.
 • Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły.- 2006, nr 2, s. 53-55.
 • Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorka // Wychowanie na co Dzień.- 2004, nr 6, s.14 -15.
 • Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 66 – 67.
 • Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9 – 10.
 • Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88– 87.