Wypalenie zawodowe

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :2000-2014

Wyboru dokonał(a) :Beata Bulińska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Nauczyciel wobec agresji w szkole - radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat z badań) / Iwona Górska // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - s. 81-107.
 • Nauczycielski niebyt. O syndromie wypalenia zawodowego / Wiktor Żłobicki // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań, reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.- s. 392-402.
 • Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Pracownicy służb społecznych w kryzysie: wypalenie // W: Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. - s. 721-763.
 • Prawda o wypaleniu zawodowym : co robić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Anna Seredyńska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012.
 • Psychologia stresu / Jan F. Terelak.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2001.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – Konsekwencje – Zapobieganie.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
 • Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Wypalenie zawodowe // W: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3. / red. naukowy Jan Strelau. -Wyd. 2.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - s. 306- 308.
 • Wypalenie zawodowe // W: Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo.- Wyd. 3 nowe.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - s. 423, 616.
 • Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie / pod red. H. Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Zahamowanie rozwoju zawodowego nauczyciela – syndrom wypalenia zawodowego / Sabina Koczoń-Zurek // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - s. 252-256.
 • Zespół "wypalania się" u nauczycieli / Ewa Binięda // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2000. - s. 51-56.

Artykuły z czasopism:

 • Aby światło nie zgasło: czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 1-4.
 • Cienie i szarości nauczycielskiego dnia codziennego / Jan Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 3-8.
 • Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe / Anna Romanowska-Tołłoczko // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 133-137.
 • Efektywność pracy nauczyciela / Wojciech Barluk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 25-33.
 • Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76.
 • F jak frustracja /Agnieszka Ewa Dębniak // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 10.
 • Formy zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 40-46.
 • Gdy braknie energii i chęci do pracy.../ Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35.
 • Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Komunikat z badań / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 12, s. 18-21.
 • Jak feniks z popiołów, czyli jak się nie wypalić... / Małgorzata Maria Kulik // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 114-117.
 • Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego / Ewa Bilska // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7.
 • Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24.
 • Jak płonąć, aby nie zgasnąć? : o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 16.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Kiedy praca nie cieszy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 20, s. 11.
 • Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25.
 • Kryzys wypalenia / Wojciech Szlagura // Katecheta. – 2002, nr 7/8, s. 50-60.
 • Lepszy urlop niż renta / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 6.
 • Między powołaniem a wypaleniem / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 28-33.
 • Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 24-25.
 • Motywacja i sterowanie zachowaniem pracowników / Patrycja Grodzicka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 70-72.
 • Motywy, dylematy i trudności pomagania innym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 21-29.
 • Nauczyciele A.D. 2011 / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 2, s. 1-4.
 • Nauczyciel - zawód bez stresu ? / Rafał Cichoński // Lider . - 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczycielu, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 47-48.
 • Nie daj się wypalić / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 21-23.
 • Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51.
 • Nieudane wakacje / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 37, s. 10.
 • O pedagogicznym zniechęceniu / Dariusz Zalewski // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 14-15.
 • Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113.
 • Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 38-52.
 • Oszczędności, które drogo kosztują / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 7.
 • Porażki w szkole / Bogusław Śliwerski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 2-5.
 • Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46.
 • Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 47-54.
 • Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 30-42.
 • Pracować z entuzjazmem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, wkł. s. I-VIII.
 • Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67.
 • Problematyka kosztów pracy w humanistycznej pedagogice pracy / Waldemar Furmanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 3, s. 62-73.
 • Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 10-20.
 • Przyczyny zniechęcające nauczycieli w-f do wykonywania zawodu / Wiesława Niegowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 29-35.
 • Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31.
 • Psychospołeczne sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko wypalenia / Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 3, s. 8-12.
 • Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108.
 • Są nawet szczęśliwi nauczyciele... / Ewa Czemierowska, Jadwiga Soboń // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90.
 • Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz // Remedium. - 2006, nr 1, s. 21-23.
 • Strategia skoncentrowana na mocy / Luis Alarcon // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 18-19.
 • Stres, czyli jak ujarzmić wroga / Joanna Żukowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, wkł. Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły, s. I-VIII.
 • Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium. - 2012, nr 9, s. 22-23.
 • Stres zawodowy funkcjonariuszy policji / Katarzyna Zielińska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 55-60.
 • Stres zawodowy “pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta // Remedium.- 2008, nr 12, s. 6-7.
 • Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 113-132.
 • Syndrom boga / Agata Woźniak-Krakowian // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 13-15.
 • Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82.
 • Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela / mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5.
 • Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoń // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21.
 • Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10.
 • Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183.
 • Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19.
 • Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 43-46.
 • Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47.
 • Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 48-53.
 • Wstęp do autodiagnozy / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-26.
 • Wyczerpani? / Jakub Rzekanowski // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 35, s. 3.
 • Wyjść z koła samosprawdzających się przepowiedni / Sławomir Trasz // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 104-113.
 • Wypaleni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 13, s. 14.
 • Wypaleni ludzie / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 56-58.
 • Wypaleni wyrobnicy / Christina Maslach // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 56-59.
 • Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10.
 • Wypalenie zawodowe / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 3-12.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24.
 • Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18.
 • „Wypalenie zawodowe” u katechetów… / Bożena Morawska // Katecheta. - 2001, nr 5, s. 68-70.
 • Wypalenie zawodowe… / Marcelina Ptak // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 77-79.
 • Wypalenie zawodowe - równia pochyła / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 11, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe - zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 9-10.
 • Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : (fikcja czy rzeczywistość) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 55-60.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wf / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 28-32.
 • Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 78-84.
 • Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-21.
 • Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 28-33.
 • Z tarczą czy na tarczy: kryzysy w życiu człowieka – szansą czy zagrożeniem? / Dariusz Larus // Katecheta.- 2007, nr 9, s. 53-57.
 • Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28.
 • Zamienię wypalenie na opalenie / Dariusz Chętkowski // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 25, s. 1-3.
 • Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc- Steinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35.
 • Zanim się spalisz / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 25, s. 6.
 • Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24.
 • Ziarenka w firmowym ogródku / Christina Maslach // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 50-53
 • Zjawisko wypalenia zawodowego / Stanisława Tucholska // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 108-114.
 • Zmiany po omacku / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 5.
 • Związek warunków pracy z wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 80-87.
 • Życie przepalone pracą / Miriam Meckel // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 72-76