Biblioteka na to czeka

 • Bez wyboru : głosowania do Sejmu PRL (1952-1989) / Michał Siedziako.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Nr inw. 78691
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne / pod redakcją Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.
  Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. Nr inw. 78694czyt.
 • Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała ; [redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Janusz Gruchała].
  Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. Nr inw. 78695czyt.
 • Dziennik 1941-1943 / Kazimierz Sakowicz ; przedmowa i opracowanie Maria Wardzyńska ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. Nr inw. 78696
 • Dzienniki. T. 2, Wybór z lat 1960-1969 / Jerzy Zawieyski ; [wybór i opracowanie redakcyjne Agnieszka Knyt, współpraca Magdalena Czoch ; opracowanie przypisów, biogramy Bartosz Kaliski, Agnieszka Uścińska].
  Warszawa : Ośrodek Karta : Instytut Pamięci Narodowej, 2012. Nr inw. 78697
 • Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk ; [redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Janusz Gruchała].
  Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. Nr inw. 78698
 • Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989 / Patryk Wasiak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. Nr inw. 78702
 • "Martwa placówka" : wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935-1939 / András Hory ; przedmowa Pál Pritz ; posłowie Marek Kornat ; [redakcja merytoryczna Tibor Gerencsér, János Tischler ; tłumaczenie Ákos Engelmayer, Krystyna Golińska-Engelmayer] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. Nr inw. 78704
 • Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością : Czesi, Polacy, Słowacy 1938/39-1945-1989. Cz. 2 / pod redakcją Petra Blažka, Pawła Jaworskiego, Łukasza Kamińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Nr inw. 78706czyt.
 • Między wolnością a pokojem : zarys historii Ruchu "Wolność i Pokój" / Anna Smółka-Gnauck.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Nr inw. 78707
 • Na kulturalnym froncie : analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" 1950-1963 / Tomasz Chrząsek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. Nr inw. 78708
 • Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. Nr inw. 78709czyt.
 • Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 : sto lat troski o państwo / pod redakcją Danuty Bolikowskiej ; [wybór tekstów Danuta Bolikowska, Adam Safaryjski].
  Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Nr inw. 78710czyt.L
 • Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986-2016 / Wojciech Wichert.
  Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2018. Nr inw. 78711
 • "Ojczyzna obrońcy swemu" : weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku / pod redakcją Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.
  Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. Nr inw. 78713czyt.
 • Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954 / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. Nr inw. 78714czyt.
 • Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990 / pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Pawła Skubisza.
  Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. Nr inw. 78715czyt.
 • Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej "Solidarności" w Warszawie w latach 1981-1989 / Jan Olaszek.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Nr inw. 78717
 • Pokolenie 82-90 : Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990) / [oprac.] Patryk Pleskot, Robert Spałek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Nr inw. 78718
 • Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / pod redakcją Tomasza Szaroty i Wojciecha Materskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Nr inw. 78720czyt.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947 : wybór źródeł / wybór, wstęp i opracowanie Jacek Romanek.
  Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Nr inw. 78721
 • Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie.
 • Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. Nr inw. 78722
 • "Przewodnia siła stolicy" : Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1975-1990 / Andrzej Boboli.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. Nr inw. 78723
 • Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce : grudzień 1981 - styczeń 1982 / Magdalena Heruday-Kiełczewska.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Nr inw. 78724
 • Sen o wolności, głód nadziei : wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie / pod redakcją Cecylii Kuty i ks. Józefa Mareckiego.
  Kraków ; [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Nr inw. 78725czyt.
 • Solidarność na Antypodach : inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory w Australii (1980-1989) / Patryk Pleskot.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. Nr inw. 78726
 • Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980 / Kamil Dworaczek.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Nr inw. 78728
 • Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński.
  Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Nr inw. 78730
 • Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
  Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Nr inw. 78734
 • 100 kontroli z archiwum NIK : praca zbiorowa / pod redakcją Doroty Bernhardt-Kowalskiej, Piotra Chojnackiego, Ryszarda Szyca.
  Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej, 2018. Nr inw. 78740czyt.