Pedagogika

 1. Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości / Alicja Szostkiewicz ; [recenzent: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak].

  Warszawa : CeDeWu, 2019. Nr inw. 78065

 2.  Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6- letnich / Jacek Szmalec ; [recenzenci dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. UKW, dr hab. Beata Jachimczak prof. UAM].

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78066

 3.  Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa dorosłych / Aleksandra Szyller.

  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Nr inw. 78067L

 4.  Igrzyska matematyczne : niebanalne zadania dla młodych olimpijczyków / Jakub Szczepaniak.

  Warszawa : PWN, copyright 2020. Nr inw. 78070

 5.  Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku / Mikołaj Marcela.

  Warszawa : Muza, 2020. Nr inw. 78071

 6.  Jak przeżyć trudne chwile i nie zwariować : poradnik z przymrużeniem oka / Marlena Rytel.

  [Marki] : Wydawnictwo Acomitam, 2019. Nr inw. 78072

 7.  Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 150 umiejętności pośrednich krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska].

  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Nr inw. 78076czyt.L

 8.  Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności zaawansowanych krok po kroku / Julie Knapp ; [przekład: Zuzanna Kalicka-Karpowicz, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska].

  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. Nr inw. 78077czyt.L

 9.  Kultura szkoły w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad.

  Kraków : Impuls, 2019. Nr inw. 78079

 10.  Masz prawo do mediacji w szkole : w drodze do porozumienia : materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji / Anna K. Duda.

  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019. Nr inw. 78084czyt.

 11.  Masz prawo do mediacji w szkole : materiały dla uczniów - kandydatów na mediatorów rówieśniczych / Anna K. Duda.

  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019. Nr inw. 78085czyt.

 12.  Matka znienacka czyli Historie o wcześniactwie / Alicja Pilch.

  Kraków : Impuls, 2019. Nr inw. 78086

 13.  Mądra babcia / Beata Borucka.

  Warszawa : Wydawnictwo MB PRESS, 2019. Nr inw. 78087

 14.  Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.

  Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78089

 15.  Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.

  Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78091

 16.  Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.

  Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78090

 17.  Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78092

 18.  Minimediacje z dziećmi : o dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu : opowieści i ćwiczenia spójne z ideami Porozumienia bez przemocy / Katarzyna Dworaczyk.

  Poznań : Klett Polska, copyright 2019. Nr inw. 78093

 19.  Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi / Ilona Matysiak.

  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Nr inw. 78094

 20.  Moja pierwsza przygoda z literaturą : warsztaty literackie dla przedszkolaków / Olga Pawlik.

  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Nr inw. 78095czyt.

 21.  Nastolatki zdolne, ale rozkojarzone : skuteczny trening umiejętności / Richard Guare, Peg Dawson, Colin Guare ; tłumaczenie Aleksandra Weksej ; [redaktor naukowy dr Maria Kujawa].

  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Nr inw. 78099

 22.  Nauka programowania w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski.

  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. Nr inw. 78100

 23.  Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością : od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej / Jakub Niedbalski ; [recenzent Tomasz Sahaj].

  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. Nr inw. 78103

 24.  Rada pedagogiczna : obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność / Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński.

  Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Nr inw. 78113czyt.

 25.  Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 / redakcja naukowa Beata Szurowska.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78114czyt.

 26.  Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 / redakcja naukowa Beata Szurowska.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78115czyt.

 27.  Różne oblicza samotności : konteksty pedagogiczne / redakcja naukowa Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78117czyt.

 28.  Rzecznik praw dziecka : zagadnienia ustrojowo-prawne / Patrycja Sołtysiak.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78119czyt.

 29.  Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska.

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78120

 30.  Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć / Elżbieta Konopacka.

  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. Nr inw. 78121czyt.L

 31.  Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały / Elżbieta Konopacka.

  Gdańsk : Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. Nr inw. 78122czyt.L

 32.  System wynagradzania nauczycieli / Krzysztof Lisowski.

  Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Nr inw. 78126czyt.

 33.  Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r. Cz. 1 / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin].

  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Nr inw. 78127czyt.L

 34.  Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 r. Cz. 2 / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin].

  Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Nr inw. 78128czyt.L

 35.  Szkoła jest podróżą : ośmioletnia odyseja nauczyciela szkoły waldorfskiej i jego uczniów / Torin M. Finser ; tłumaczenie: Małgorzata Makowska-Brzychczyk.

  Kraków : Wolna Szkoła Waldorfska, 2019. Nr inw. 78129

 36.  Świat według Jędrzeja czyli Krótka historia osoby z autyzmem / Hanna Siata ; [projekt okładki i ilustracje: Hanna Siata].

  Warszawa : CzytaMisie Wydawnictwo, 2019. Nr in. 78130czyt.

 37.  Uczymy się żyć z autyzmem / [autorzy : Jacqui Ashton-Smith, Kathy Cranmer, Brenda Hatton, Peter Gabony, Fiona Glasson, Chris Graham, Janet Stirling, Bill Taylor, Gay Waters, Carol Yellop ; tłumaczenie: Anna Szostak, Bożena Świeża i Olga Świeża].

  Otwock : Fraszka Edukacyjna ; [Warszawa] : Synapsis, copyright 2019. Nr inw. 78132czyt.L

 38.  Uniwersytet zintegrowanego kształcenia : formowanie całościowego paradygmatu / Ewa Danuta Białek.

  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Nr inw. 78133

 39.  W drodze na spotkanie z moją córką / Anna Niklewska.

  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. Nr inw. 78135

 40.  Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka : studium z pedagogiki religii / Helena Słotwińska.

  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. Nr inw. 78137

 41.  Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w wieku przedszkolnym / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ].

  Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78140

 42.  Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży : stałość i zmienność / Alina Szczurek-Boruta.

  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Nr inw. 78142