Socjologia

  1. Kryzys psychiczny : odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna / Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska. Warszawa : Difin, 2019. Nr inw. 78173
  2. Ludobójstwo : historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności : popularne wprowadzenie / Lech M. Nijakowski. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, copyright 2018. Nr inw. 78175
  3. Łzy niewinności : przemoc seksualna w dzieciństwie : droga duchowego uzdrowienia / Joël Pralong ; ze wstępem ks. abp. Wojciecha Polaka ; przełożyła Dorota Samsel. Poznań : Wydawnictwo W Drodze, 2020. Nr inw. 78178 
  4. Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78190
  5. Praca socjalna w środowisku lokalnym / Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek. Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78198