Varia

 1. 50 najlepszych technik coachingowych : kompletny zestaw narzędzi służących rozwojowi ludzi i wspieraniu ich / Gillian Jones, Ro Gorell ; przełożyła Grażyna Skoczylas. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2020. Nr inw. 78146

 2. Dzieje Polski. T. 2, 1202-1340 : Od rozbicia do nowej Polski / Andrzej Nowak. Kraków : Biały Kruk, 2015. Nr inw. 78157czyt.

 3. Dzieje Polski. T. 4, 1468-1572 : Trudny złoty wiek / Andrzej Nowak. Kraków : Biały Kruk, 2019. Nr inw. 78158czyt.

 4. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 / Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, 2019. Nr inw. 78170czyt. L

 5. Klęska imperium zła : rok 1920 / Andrzej Nowak. Kraków : Biały Kruk, 2020. Nr inw. 78172

 6. Łuny na wschodzie : krwawa wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę / Marek A. Koprowski. Poznań : Replika, 2019. Nr inw. 78177

 7. Nobliści skandaliści / Sławomir Koper. Warszawa : Harde Wydawnictwo, 2019. Nr inw. 78191

 8. Pokaż mi swoją bibliotekę / Aleksandra Rybka. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. Nr inw. 78196

 9. Prymas Wyszyński a Niepodległa : naród - patriotyzm - państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wydawnictwo Naukowe UKSW ; [recenzenci naukowi ks. dr hab. Józef Łupiński, dr hab. Krzysztof Sychowicz]. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. Nr inw. 78200czyt.

 10. Prymas Wyszyński : ojciec ojczyzny / Czesław Ryszka. Kraków : Biały Kruk, 2020. Nr inw. 78201

 11. Wirus paniki : historia kontrowersji wokół szczepionek i autyzmu / Seth Mnookin ; przełożyła Hanna Pustuła-Nowicka ; [konsultacja merytoryczna dr Ewa Krawczyk]. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. Nr inw. 78216