Dla nauczycieli

100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine Lussier ; przekład: Katarzyna Panfil.


Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. Nr inw. 78587
ADHD – zaburzenie rozwojowe o podłożu neurologicznym, które pojawia się przed siódmym rokiem życia i objawia się niemal ustawicznymi deficytami uwagi bądź nadaktywnością i impulsywnością – stanowi jeden z najczęstszych powodów konsultacji klinicznych. Niniejszy poradnik jest skierowany do nauczycieli i rodziców dzieci z ADHD, a także do młodzieży zmagającej się z tym zaburzeniem. Autorka – doktor neuropsychologii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i pedagogicznym – łączy podejście specjalistyczne z osobistymi spostrzeżeniami, gdyż sama mierzyła się z trudnościami związanymi z nadpobudliwością zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym życiu. Dzięki temu porady przedstawione w książce są zarazem proste i rzeczowe.


Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych / Anna Konarzewska.


Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019. Nr inw. 78638
Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji pozwalającej na rozmowę na każdy temat.


Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) / redakcja naukowa Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya.


Gdańsk : Harmonia Universalis, copyright 2020. Nr inw. 78640czyt.
Książka jest wynikiem współpracy różnych specjalistów: głównie logopedów, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i lekarzy. Są oni nie tylko badaczami zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale także praktykami (diagnostami i terapeutami), którzy na co dzień pracują z dziećmi z zaburzeniami o różnym patomechanizmie. W publikacji opisano dostępne na polskim rynku narzędzia (w tym również autorskie), które można wykorzystywać podczas diagnozowania logopedycznego.


Kreatywne zajęcia na nietypowe dni : propozycje zabaw wspierających rozwój dzieci od 2 do 5 lat / Natalia Kucharska-Lubiewska.


Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2020. Nr inw. 78656czyt.L
Publikacja dedykowana jest nauczycielom wychowania przedszkolnego pracującym z dziećmi w wieku od 2 do 5 lat oraz wychowawcom w żłobkach pracującym ze starszymi maluchami. Przyda się także rodzicom w domu. W książce znajdują się propozycje prac plastycznych, zabaw sensorycznych lub zabaw z piosenką na wybrane święta nietypowe (takie jak Dzień Zebry czy Dzień Fotografii) oraz na te bardziej typowe – jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc.

Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka.


Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78613
W prezentowanej publikacji została przedstawiona analiza różnych form przemocy wobec dzieci w szpitalach, instytucjach związanych z edukacją (szkoły) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka). Autorki odnoszą się do sytuacji związanej z COVID-19, pokazują, że koronawirus wywołuje problemy nie tylko natury zdrowotnej, ale również dotyka instytucje i wpływa na rozwój nowych form przemocy. Mocną stroną książki jest analiza/interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą ze strony instytucji oraz wykorzystanie metody socjologicznej do badania świadomości społecznej na temat przemocy instytucjonalnej. Książka może pełnić funkcję poradnika skierowanego do pedagogów, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników socjalnych, studentów nauk społecznych, kuratorów sądowych, lekarzy.


Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod redakcją Beaty Pituły, Jerzego Wolnego.


Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. Nr inw. 78674czyt.
Publikacja ma stanowić podstawę do poszukiwania rozwiązań i zmian dotyczących sposobów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji, wzmocnieniu systemu wspierania szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego, a także być inspiracją do poszukiwań o charakterze badawczym.

Uzdolnienia matematyczne u dzieci : co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie? / Karolina Skarbek.


Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. Nr inw. 78623
Osią przewodnią tej publikacji stały się wyniki badań Autorki oraz nasuwające się z nich wnioski dotyczące uzdolnień matematycznych manifestowanych przez dzieci na styku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przeprowadzone badania miały charakter diagnostyczny. Kluczowe było w nich – oprócz zbadania losów edukacyjnych dzieci uzdolnionych matematycznie – poznanie także mechanizmów blokujących manifestowanie tych uzdolnień w trakcie pierwszych kilku lat nauki w szkole. Monografia składa się z trzech części. Pierwsza część, obejmująca trzy rozdziały, została przygotowane na podstawie kwerendy literatury pedagogicznej i psychologicznej. Część druga monografii zawiera dziewięć rozdziałów, w których zaprezentowano wyniki badań własnych. W części trzeciej niniejszej monografii przedstawiono syntetycznie najważniejsze ustalenia badawcze, wnioski, ich interpretację oraz elementy publicznego dyskursu dotyczącego tych zagadnień w kontekście dotychczasowych ustaleń naukowych.


Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa.

 

Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. Nr inw. 78632
Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, podręcznikowy, a problemy niemal nie występują. Czasem jest inaczej. To kwestia bardzo indywidualna. W przypadku rozwoju nieharmonijnego i występowania problemów rozwojowych szczególne znaczenie mają uważna obserwacja funkcjonowania dziecka oraz jak najszybsze udzielenie mu odpowiedniej pomocy. Wczesna diagnoza to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.