Dla nauczycieli

Błyskawiczne przyswajanie umiejętności : naukowe metody zapamiętywania i doskonalenia wiedzy / Peter Hollins ; przekład: Katarzyna Rojek.


Gliwice : Onepress, copyright 2021. Nr inw. 79855
Ta książka jest szczególnym źródłem wiedzy i naukowo potwierdzonych technik, dzięki którym czytelnik przekuje swoje talenty w mistrzowskie umiejętności. Dowie się, z jakich czterech etapów składa się cykl przyswajania wiedzy i co robić, aby każdy z nich przebiegał z maksymalną efektywnością. Przekona się, co jest ważne w procesie skutecznego przetwarzania informacji i posługiwania się zdolnościami, aby proces nabywania nowej wiedzy postępował szybko i we właściwym, zaplanowanym kierunku. Nauczy się stawiać sobie realistyczne cele, aktywnie ku nim zmierzać, a potem cieszyć się nowymi umiejętnościami i płynącymi z nich korzyściami!

Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko.


Warszawa : PWN, 2021. Nr inw. 79858L
Drugie wydanie podręcznika pogłębia podstawy psychologiczne diagnostyki edukacyjnej, poszerza i aktualizuje jej tematykę i literaturę, wprowadza Czytelnika w zagadnienia, które współcześnie zyskują na znaczeniu. Publikacja zawiera dwa nowe rozdziały oraz 60 ćwiczeń rozsianych – dla zaktywizowania Czytelnika – po całej książce. Autor podręcznika wyodrębnił trzy główne bloki tematyczne dotyczące diagnozy osiągnięć uczniów oraz systemów edukacyjnych: przedmiot diagnozy, metody diagnostyczne, wyniki diagnozy.

Makaton - system wspomagania komunikacji gestem i obrazem / Bogusława Beata Kaczmarek.


Kraków : Impuls, 2021. Nr inw. 79876
Niniejsza publikacja jest próbą opisania – w miarę możliwości wszechstronną – procesu badawczego opracowania polskiej wersji Makatonu jako jednego ze sposobów usprawniających porozumiewanie się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ukazania jej wartości w oddziaływaniu edukacyjno-terapeutycznym osób z CCNs. Ze względu na złożoność tego procesu jego realizacja została podzielona na etapy opisane w kolejnych rozdziałach książki.

Szkoły, do których chce się chodzić (są bliżej niż myślisz) / Maria Hawranek.


Kraków : Znak Litera Nova, 2021. Nr inw. 79898
W poszukiwaniu szkół, do których chce się chodzić, Maria Hawranek, reporterka i mama, przejechała całą Polskę. W Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Radowie Małym czy Słupi Wielkiej znalazła inspirujące miejsca i ludzi, którzy zarażają entuzjazmem i wcielają w życie inne pomysły na edukację. Sięgają do metod Marii Montessori czy Celestyna Freineta, rezygnują z ocen, prowadzą lekcje w przyrodzie i mają czas, by dbać o relacje. Wszystko po to, by uczniowie mieli szczęśliwe dzieciństwo, ale też odnaleźli się w dorosłym życiu. Oto pierwszy przewodnik, który pokazuje, jak w praktyce wyglądają przyjazne szkoły – prywatne, domowe i publiczne. W całej Polsce, dla każdego dziecka.