Poradniki

Córki i matki : 9 składników serdeczności / Olga Kersten-Matwin.


[Warszawa] : Imbir, 2021. Nr inw. 79692
Olga Kersten-Matwin przeciwstawia się powszechnej w naszej kulturze tendencji do obwiniania matek i proponuje, by zacząć zmianę od siebie. Autorka podpowiada jak uzdrowić relację z własna matką, jak wziąć odpowiedzialność za własne uczucia i reakcje. Dzieli się swoim osobistym i zawodowym doświadczeniem, z którego jasno wynika: moja relacja z matką zależy ode mnie. Z córką też. Lektura obowiązkowa dla matek i córek, które chcą się wydostać z kręgu wzajemnych pretensji, żalu, poczucia winy. [Hanna Samson]

Jak to powiedzieć? : rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem / Łada Drozda.


Gliwice : Helion S.A., copyright 2021. Nr inw. 79702
Wyobraź sobie dwoje ludzi. Co sprawi, że z obcych staną się znajomymi? Co pozwoli im się przedstawić i czegoś nawzajem o sobie dowiedzieć? Rozmowa. Oczywiście, że wstępem do nowej znajomości jest rozmowa.
Rozmowa pomaga rozwinąć relację, ale często też przyczynia się do jej zakończenia. Wypowiedziane w zdenerwowaniu albo bez przemyślenia ostre słowa mogą zranić i zniszczyć to, co latami wypracowywano za pomocą innych słów - życzliwych i dobrych. Szczególnie w pracy, w relacji szef - podwładny, trzeba na nie uważać. Warto nauczyć się rozmawiać w sposób, który informuje, ale nie rani. Krytykuje, lecz nie obraża. Przekazuje wiedzę, ale nie poucza. I motywuje - szczerze, skutecznie i bez pseudopsychologicznej nowomowy.

W stronę samorealizacji : re-decyzje życiowe kobiet / Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska.


Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Nr inw. 79728
Ideą przewodnią książki jest założenie, że jedną z dróg prowadzących do samorealizacji kobiety jest wprowadzenie zmiany redefiniującej jej dotychczasowe życie, co autorki określiły mianem re-decyzji życiowej. Publikacja jest efektem badań – wywiadów z kobietami, które dokonały takiej wieloaspektowej zmiany w poszukiwaniu autentyczności. Książka koncentruje się na zagadnieniach stawania się bardziej sobą, docierania do własnego głosu oraz na tym, kim naprawdę chce się być i jak chce się żyć.