Maria Konopnicka (1842-1910). Patron roku 2022.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1949-2016

Wyboru dokonała: Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa zwarte:

 • Cztery pory roku : śpiewnik dla dzieci / słowa Marii Konopnickiej ; muzyka Zygmunta Noskowskiego ; fot. Włodzimierza Puchalskiego ; oprac. graf. Witolda Skulicza. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958. 3430
 • Historya o krasnoludkach i o sierotce Marysi / napisała Marya Konopnicka. - Warszawa : Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2016. 75938
 • Imagina / Maria Konopnicka ; [wstęp Anna Kamieńska ; oprac. graf. Zbigniew Czarnecki]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1980. 41613
 • Linie i dźwięki : poezje / Marii Konopnickiej ; z rys. Stanisława Wyspiańskiego ; [wstęp i wybór tekstów Justyna Leo]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1978. 33110L
 • Miłosierdzie gminy / Maria Konopnicka ; przekł. tekstu [z pol.] Ilona Ralf Sues ; [reprod. il. J. Malczewskiego]; wstęp oraz nota o Jacku Malczewskim Justyna Leo ; przekł. wstępu oraz noty Bronisława Bałutowa. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1982. 43810
 • Miłosierdzie gminy ; Kartka z Hottingen / Maria Konopnicka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. 3497
 • Moi znajomi i inne opowiadania / Maria Konopnicka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1974. 17605
 • Moja książeczka / napisana przez Maryę Konopnicką ; z 15 obrazkami H. Benneta. -Warszawa : Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2011. 75933
 • Nasza szkapa / Maria Konopnicka ; wstępem opatrzyła Krystyna Kuliczkowska. - Wyd. 4. -Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1975. 20786 ; 20793
 • Nowele. 1 / Maria Konopnicka ; oprac. Alina Brodzka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1962. 5961
 • Nowele. 2 / Maria Konopnicka ; [oprac. Alina Brodzka]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1962. 5962
 • Nowele pozytywistyczne / Bolesław Prus [pseud.], Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa. -Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1992. 4191"D" ; 4192"D" ; 4193"D" ; 4194"D"
 • O Janku Wędrowniczku / dzieciom opowiedziała Marya Konopnicka. - Warszawa : Graf_ika. Usługi Wydawnicze. Iwona Knechta, 2011. 75934
 • O krasnoludkach i sierotce Marysi / Maria Konopnicka ; oprac. Anna Kremiec ; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", 2005. 62039 ; 62040
 • Pan Balcer w Brazylii / Maria Konopnicka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. 60444
 • Piosenka moja / Maria Konopnicka ; [wyboru dokonała Halina Tchórzewska-Kabata]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1984. 47851
 • Pisma krytycznoliterackie / Maria Konopnicka ; pod red. Jana Nowakowskiego ; wybór i oprac. Jerzy Jarowiecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998. 7163"D"
 • Poezje / Maria Konopnicka ; [przypisy Joanna Walc]. - Warszawa : "Czytelnik", 1977. 26520
 • Poezje / Maria Konopnicka ; [przypisy Joanna Walc]. - Wyd. 2 w tym wyb. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. 13205(b)
 • Poezje / Maria Konopnicka ; oprac. Alina Brodzka. - Warszawa : "Czytelnik", 1963. 7021
 • Poezje / Maria Konopnicka ; wybór i wstęp Aliny Brodzkiej ; il. Mieczysław Piotrowski. -Warszawa : "Czytelnik", 1954. 283
 • Poezje i nowele / Maria Konopnicka ; [wybór oprac. Anna Kamieńska-Śpiewakowa ; przedm. opatrzył Stanisław Ryszard Dobrowolski]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. 423
 • Poezje : wybór dla kl. 3 szkoły podstawowej / Maria Konopnicka ; oprac. Zofia Rothertowa. - Wyd. 4. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1949. 2688 AM
 • Powieści Sawy i inne opowiadania / Maria Konopnicka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1974. 17606
 • Spotkania nad Arnem : Konopnicka o Lenartowiczu / wstęp i przypisy Jan Nowakowski ; posł. Stanisław Szwalbe. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1970. 13523
 • Szczęśliwy światek : książka dla dzieci / Marya Konopnicka. - Warszawa : Graf_ika. Usługi Wydawnicze. Iwona Knechta, 2010. 75936
 • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko / wierszem opowiedziała Maria Konopnicka ; [rysunki wykonali: Bogdan Nowakowski, Elżbieta Biś]. - Warszawa : Graf_ika. Usługi Wydawnicze. Iwona Knechta, 2011. 75937
 • Śpiewnik dla dzieci / muzyka Zygmunt Noskowski ; słowa Maria Konopnicka. - Wyd. 8. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1985. 9990(b)
 • Śpiewnik dla dzieci : na głos z fortepianem / słowa Marii Konopnickiej ; muzyka Zygmunta Noskowskiego. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1967. 10342
 • Utwory poetyckie. T. 1 / Maria Konopnicka ; wybór i oprac. Michał Zięba. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. 7162 "D"
 • U źródła i inne nowele / Maria Konopnicka ; il. Maciej Jędrysik ; [wybór Barbara Walczyna ; posł. Alina Brodzka]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1984. 47822 ; 47823
 • W domu i w świecie : książka dla dzieci od lat 10 do 12 / napisana przez Maryę Konopnicką ; z 17 ilustracyami H. Benneta. - Warszawa : Graf_ika. Usługi Wydawnicze. Iwona Knechta, 2010. 75935
 • Wiersze wybrane / Maria Konopnicka ; wybrała i wstępem opatrzyła Anna Kamieńska. -[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. 18562
 • Wrażenia z podróży ; Cztery nowele / Maria Konopnicka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1974. 17604
 • Wybór nowel / Maria Konopnicka ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2008. 64450
 • Wybór pism / Maria Konopnicka ; [oprac. i wstępem opatrzył Stanisław R. Dobrowolski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. 2543
 • Wybór poezji / Maria Konopnicka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1974. 17807 ; 18649
 • Z przeszłości : fragmenty dramatyczne / Maria Konopnicka ; wstęp i oprac. Marian Dobrowolski ; [oprac. graf. Ryszard Dudzicki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. 5072

Artykuły z czasopism:

 • Bocian / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 77
 • Ekfraza kluczem do wyobraźni : "Wiersze o obrazach" Ludwika Janiona / Aneta Grodecka. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 2, s. 8-12
 • Jabłonka / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 73
 • Jesienią / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 78-79
 • Kukułeczka / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 80-81
 • Niezapominajki / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 74-75
 • Ogródek / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 74-75
 • Pan Zielonka / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 82-83
 • Powitanie wiosenki / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 71
 • Skąd się biorą piosenki ? / Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 66-67
 • Śmigus / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 72
 • Taniec / Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 68
 • Wesoły Janek / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 84-85
 • Zmarzlak / muzyka Janusz Nowosad ; słowa Maria Konopnicka. W: Wychowanie Muzyczne 2018, nr 5, Dodatek Muzyczny, s. 71

Bibliografia przedmiotowa

Wydawnictwa zwarte:

 • Asnyk, Konopnicka i Dąbrowska w Kaliszu / Halina Sutarzewicz ; [posłowie Stanisław Szwalbe]. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1977. 1733(b)czyt. ;1734(b)
 • Drugie życie pani Marii / Monika Warneńska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1966. 9773
 • Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu : historia i teraźniejszość : 80 rocznica przybycia poetki do Żarnowca / Władysław Dubis, Zdzisław Łopatkiewicz ; [słowo wstępne Stanisław Szwalbe] ; Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984. 9735(b) czyt.
 • Konopnicka i współczesny jej świat literacki : szkice historycznoliterackie / [red. Justyna Leo]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1969. 12889
 • Konopnicka jakiej nie znamy / Maria Szypowska ; indeks Zofia Raułuszkiewicz. - Wyd. 2. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. 8048
 • Konopnicka na szlakach romantyków / Barbara Bobrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 56449 ; 56450
 • Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz-Maria Radziejewska, Maria Konopnicka-Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński-Maria Janowska. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1983. 46981
 • Maria Konopnicka / Alina Brodzka ; wstęp Władysław Kiernik ; [oprac. graf. Zenon Januszewski]. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. 5517
 • Maria Konopnicka / Alina Brodzka. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1964. 4033"D"
 • Maria Konopnicka / Alina Brodzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1965. 8496
 • Maria Konopnicka / Jan Baculewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. 40282 czyt.
 • Maria Konopnicka : 1842-1910 : poradnik bibliograficzny / Iwona Szczepańska-Gołąbek. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, 1965. 9181
 • Maria Konopnicka : bibliografia twórczości : wydawnictwa z lat 1945/60 / [oprac. Wanda Renikowa]. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1961. 6083
 • Maria Konopnicka poetka i turystka / Halina Sławińska ; Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1977. 1557(b)czyt. ; 1558(b)
 • Maria Konopnicka w siedemdziesięciopięciolecie zgonu / [kom. red. Stanisław Burkot et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1987. 14808(b)
 • Maria Konopnicka : z 30 ilustracjami / Wanda Leopold. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1954. 1779
 • Niełatwo być Konopnicką / Wiesława Grochola. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1988. 50978
 • Suwalskie lata Marii Konopnickiej / Zygmunt Filipowicz ; [słowo wstępne Stanisław Szwalbe] ; Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1976. 1267(b)
 • Śladami Konopnickiej / Monika Warneńska. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1969. 12078
 • Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej : szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne / zebrał i oprac. Jan Baculewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963. 7097 ; 59099
 • "Świt" Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet / Maria Zawialska. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. 30611 czyt.
 • Wiersze wybrane Marii Konopnickiej / Maria Grzędzielska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. 4836 ; 4837
 • Z przeszłości : fragmenty dramatyczne / Maria Konopnicka ; wstęp i oprac. Marian Dobrowolski ; [oprac. graf. Ryszard Dudzicki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. 5072

Artykuły z czasopism:

 • Co z tym postępem ? / Jadwiga Goraj. W: Polonistyka. 2008, nr 8, s. 31-34
 • Córki Konopnickiej : strategia mimikry i jej symptom / Lena Magnone. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 2, s. 49-73
 • Czy pieśń uszła cało : WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Krystyna Dyba. W: Wiadomości Historyczne. 2011, nr 5, s. 25-33
 • Czy znasz Stefka Burczymuchę? : afiszowy konkurs czytelniczy dla klas II-III / Elżbieta Wójcicka. W: Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 2-3, s. 18-19
 • Czyje ilustracje do baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi" wybieram i dlaczego? / Danuta Giewartowska. W: Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 9, s. 16-17
 • Dialogi pokoleń w „Mendlu Gdańskim" Marii Konopnickiej i „Drewnianej misce" Edmunda Morrisa / Renata Zając. W: Polonistyka . - 2014, nr 3, s. 42-44
 • Gdy za oknem pada deszcz... / Dorota Lemańska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 11, s. 41-42
 • „Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?” : o Marii i Jarosławie Konopnickich, z dodatkiem listów poetki do męża / Jacek Nowak. W: Pamiętnik Literacki. 2010, nr 1, s. 153-186
 • Jak odnieść sukces przy organizacji konkursu recytatorskiego / Małgorzata Grześko, Elżbieta Gancarz. W: Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 12-13
 • Jak powstała "Rota" / Iwona Kienzler. Fragm. książki "Maria Konopnicka : rozwydrzona bezbożnica". W: Mówią Wieki. 2014, nr 2, s. 62-64
 • Jednorodność stylistyczna tekstu a problem złożoności gatunku mowy : (na przykładzie "Listów z podróży" Marii Konopnickiej) / Artur Rejter. W: Poradnik Językowy. 1996, z.7, s.59-67
 • Konopnicka rediviva / Tomasz Sobieraj. W: Pamiętnik Literacki. 2012, nr 4, s. 243-251 Zawiera rec. książki: Maria Konopnicka : lustra i symptomy / Lena Magnone. - Gdańsk, 2011.
 • Konopnicka w ilustracjach / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 4, s. 53-54
 • Krasnoludki są na świecie : zastępstwo z pierwszakami / Katarzyna John. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 11, s. 13
 • Kristeva - Leśmian - Konopnicka / Lena Magnone. W: Pamiętnik Literacki. 2008, nr 4, s. 7-22
 • Literatura i publicystyka - projekt kontekstowej lektury dla licealisty / Beata Niklewicz. W: Język Polski w Liceum. - R. 11 (55), nr 3 (2009/2010), s. 51-59
 • Maria KOnopnicka : jak się bawić tekstem / Krystyna Smutkiewicz. W: Biblioteka w Szkole. 2015, nr 6, s. 27
 • Maria Konopnicka - poetka metafizyczna / Krystyna Bezubik. W: Polonistyka. 2011, nr 1, s. 41-43
 • „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej / Joanna Wysłowska. W: Cogito. - 2009, nr 22 , s. 36
 • Męskość dziewiętnastowieczna - prolegomena / Filip Mazurkiewicz. W: Teksty Drugie. 2015, nr 2, s. 30-52
 • Muchy samochwały : scenariusz przedstawienia / Teresa Wieczorek. W: Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 32
 • Na jagody : scenariusz konkursu / Dorota Kowalik. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 12, s. 22
 • Na stulecie Roty-brakujące ogniwo / Edward Pieścikowski. W: Ruch Literacki. 2008, nr 3, s. 367-373
 • Nazwy Narodów i innych grup etnicznych w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej / Alina Kępińska. W: Poradnik Językowy . - 2012, nr 1, s. 64-75
 • [O krasnoludkach i sierotce Marysi - recenzja] / Agnieszka Szykuła-Żygawska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 3, s. 121
 • Obowiązkowe nowele. W: Cogito. 2008, nr 3, s. 100-103
 • Poeci Słowiańszczyzny Wschodniej wobec twórczości Marii Konopnickiej / Paulina Korneluk. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 3, s. 93-97
 • Maria, sztuka przetrwania / Karina Obara. W: Twórczość. 2019, nr 3, s. 8-22
 • Pozytywizm w Polsce. W: Cogito. 2006, nr 5, s. 65-73
 • Sąd nad (biednym) szczurkiem Wiechetkiem : na podstawie powieści „O krasnoludkach i sierotce Marysi” / Leokadia Pawliszak. W: Polski w Praktyce. - 2010, nr 1, s. 28-29
 • Słowo i muzyka w "Śpiewniku dla dzieci" : wpajanie postaw i przekazywanie dziedzictwa narodowego najmłodszym u schyłku XIX stulecia / Anna Łobos. W: Chowanna. 2009, tom jubileuszowy, s. 297-305
 • Spotkało się słowo z dźwiękiem / Katarzyna Forecka-Waśko. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2021, nr 2, s. 48-51
 • Spotkanie z Marią Konopnicką : scenariusz / Danuta Orzelska W: Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 22
 • Sprawy Sawy : program artystyczny / Danuta Salamon. W: Biblioteka w Szkole. 2010, nr 11, s. 18-20
 • „Stefek Burczymucha” na lekcji języka polskiego w klasie III / Andrzej Mierzejewski, Helena Wichura. W: Życie Szkoły. 1984, nr 4, s. 206-219
 • Virtus, czyli o emancypacji według Marii Konopnickiej / Magdalena Gawin. W: Wiedza i Życie. - 2012, nr 1, s. 56-61
 • W Weronie / Joanna Zajkowska. W: Cogito. - 2007, nr 4 , s. 56-57
 • Wszystko o krasnoludkach : scenariusz sesji naukowej / Maria Mańczyk. W: Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 27
 • Wykorzystanie twórczości Marii Konopnickiej w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Genowefa Boryszewska. W: Życie Szkoły. 1994, nr 2, s. 90-91
 • Z Brazylii do Polski : chłopi, naród i literatura w dyskursie publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej) / Grzegorz Marchwiński. W: Pamiętnik Literacki. 2015, z. 2, s. 27-50
 • Życie i twórczość Marii Konopnickiej : fakty i mity / Zofia Redlarska. W: Życie Szkoły. 2009, nr 2, s. 28-33