Wpływ reklamy na rozwój dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 65931czyt.
 • Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan ; przełożyła Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. 75822
 • Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa :"Żak", 1999. 58072,58073, 58074, 57934czyt.
 • Dziecko reklamy / Martin Lindstrom ; z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. 63201
 • Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. 62166, 59809czyt.
 • W niewoli reklamy? : percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal-Orczykowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64299, 64300czyt.
 • Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 77367czyt.

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Czas wolny przed ekranem telewizora / Aneta Jegier. W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa: "Difin", 2016. - S. 108-128. 74220czyt.
 • Dziecko a reklama telewizyjna / Joanna Lijewska, Monika Hermann. W: Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 103-107. 61520czyt.
 • Dziecko wobec reklamy, konsumpcji i manipulacji / Radosław Niziołek. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 271-289. 74621czyt.
 • Dziecko wobec mediów : wyzwania wychowawcze / Tatiana Kosińska. W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 291-304. 61530czyt., 61560
 • Niekonwencjonalna aktywność dziecka w młodszym wieku szkolnym : przyswajanie i modernizacja treści reklam telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / redakcja Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 205-214. 65890, 65891czyt.
 • Od edukacji dorosłych do kreowania potrzeb dziecka - świat potrzeb dziecka w językowym obrazie reklam / Małgorzata Bortliczek. W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 295-318. 68809czyt.
 • Reklamy dla dzieci. Narzędzia i sposoby oddziaływania przekazu reklamowego na percepcję młodego odbiorcy / Anna Gębalska-Berekets. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 219-234. 74621czyt.
 • Reklama w wychowaniu / Mariola Garnek. W: Społeczne konteksty edukacji medialnej / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013. - S. 147-184. 71256 czyt.
 • Wiedźma Reklama / Joanna Olech. W: Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - S. 151-154. 60320

Artykuły z czasopism:

 • Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s. 40-44.
 • Czyje jest wychowanie? : społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii reklamowych / Agnieszka Pawlak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 7, s. 61-69.
 • Dzieci - odbiorcy reklam / Maria Braun-Gałkowska. W: Wychowawca. 2002, nr 7/8, s. 10-13.
 • Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjalizowanego świata / Wilhelmina Wosińska. W: Charaktery. 2002, nr 6, s. 38-39.
 • Dzieci i młodzież jako odbiorcy reklamy / Sylwia Pawłowska, Paweł Wójcik. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 1-5.
 • Dzieci w sieci - o współczesnych formach wirtualnej kryptoreklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 2-4.
 • Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 9, s. 652-654.
 • Dzieciństwo w kategoriach rynku : szanse i zagrożenia / Iwona Samborska. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 7-8, s. 68-72.
 • Dziecko - podmiot reklamy / Anna Albertowska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 58-60.
 • Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne / Paweł Kossowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 3, s. 23-26.
 • Dziecko w świecie reklamy / Anna Tkaczyk. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 42-43.
 • Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2006, nr 3, s. 22-23.
 • Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik. W: Wychowanie na Co Dzień. 2000, nr 4/5, s. 16-18.
 • Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 2006, nr 4, s. 5-8.
 • Fuzja wyobrażeń / Anna Maria Zawadzka. W: Charaktery. 2009, nr 5, s. 58-61.
 • Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit. W: Nowa Szkoła. 2006, nr 7, s. 38-45.
 • Jak dzieci postrzegają reklamę / Marek Sokołowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 10, s. 23-25.
 • Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 5, s. 5-10.
 • Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajeńska. W: Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 9, s. 3-4.
 • Kształtowanie postaw konsumenckich u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. W: Remedium. 2015, nr 11, dodatek "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-2.
 • Kto je nauczy sztuki odmawiania? / Beata Gregorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 4, s. 46.
 • Kto nie daje się reklamie / Dorota Karwowska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 93-100.
 • Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych / Krzysztof Kruszewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s. 7-12.
 • Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język / Joanna Piller. W: Poradnik Językowy. 2002, z. 10, s. 31-44.
 • Reklama - krzywe zwierciadło kultury / Anna Zapolska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 2, s. 58-62.
 • Reklama - pranie mózgu już od rana? / Renata Bryczek. W: Bliżej Przedszkola. 2008, nr 4, s. 16-18.
 • Reklama a dziecko / Henryk Noga. W: Wychowawca. 2012, nr 6, s. 18-19.
 • Reklama a wychowanie / Marek Hallada. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 5, s. 10-17.
 • Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk, Magdalena Łukasik. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 8, s. 16-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 5, s. 15-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 2 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 6, s. 68-72.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 4, s. 251-258.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 5, s. 336-342.
 • Reklama w oczach dzieci / Teresa Masiuk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1994, nr 10, 586-591.
 • Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów / Irena Wolny. W: Edukacja i Dialog. 1995, nr 4, s. 38-41.
 • Reklamą w dziecko / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2013, nr 21, s. 46-47.
 • Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci / Małgorzata Niesiobędzka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 10, s. 32-37.
 • Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 44-46.
 • Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci / Magdalena Grafowska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 5, s. 41-44.
 • Uległość wobec reklam / Barbara Orkiszewska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 61-64.
 • Uwodzenie przez reklamę / Monika Kurzynoga. W: Wychowawca. 2009, nr 6, s. 22-23.
 • Wpływ reklamy komercyjnej na dziecko / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2019, nr 1, s. 14-27.
 • Wpływ reklamy na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży (niebezpieczeństwo uzależnień a potrzeba profilaktyki) / Danuta Dramska. W: Wychowanie na co Dzień. 2018, nr 5-6, s. 55-60.
 • Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak. W: Edukacja Medialna. 2002, nr 1, 32-35.
 • Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Braun-Gałkowska, Maria. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 6, s. 10-16.
 • Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 1, s. 41-43.
 • Życie (jak) z reklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 13-15.