Aborcja, poronienie sztuczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Aborcja : przyczyny, następstwa, terapia / red. nauk. Bogdan Chazan, Witold Simon ; tł. Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński ; [aut. Daniel Allott et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo "Wektory", cop. 2009
 • Aborcja : spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne / Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, Andrzej Muszala.- Kraków : Wydawnictwo Petrus. cop. 2010.
 • Jak powstaje człowiek : nauka i spór o aborcję / Harold J. Morowitz, James S. Trefil ; przeł. [z ang.] i słowem wstępnym poprzedziła Barbara Szacka. - Warszawa : Państwowy
  Instytut Wydawniczy, 1995.
 • Ku afirmacji życia / Włodzimierz Fijałkowski ; posł. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1989.
 • Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci / Alessandro Bertacco ; [przekł. z jęz. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009.
 • W imieniu dziecka poczętego / pod red. Jerzego W. Gałkowskiego i Janusza Guli ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Rzym ; Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1988.
 • Widzę moje dziecko we śnie / Karin Struck ; [przekł. z jęz. niem. Alicja Młyńska]. - Kraków : "Rafael", 2006.

Artykuły z czasopism:

 • "Fabrykantki aniołków" : o problemie aborcji w Polsce w latach 1878-1939 / Marta Kurkowska // Arcana .-1998 , nr 1 , s. 157-166.
 • Aborcja w Rumunii przed i po roku 1989 / Manuela Lataianu// Problemy Rodziny .- 2000 , nr 1 , s. 48-52.
 • Aborcja w Stanach Zjednoczonych / oprac. Anna Markowska // Problemy Rodziny .- 1998 , nr 5/6 , s. 71-79.
 • Bioetyka wobec narodzin i śmierci / Jerzy Kosiewicz. //Kwartalnik Filozoficzny. – 2005, z. 3, s. 164-169.
 • Ciąża mężczyzny/ Jacek Filek// Znak .-2001 , nr 6 , s. 4-8.
 • Czym różni się strategia obrońców życia człowieka od strategii zwolenników legalizacji aborcji? / Antoni Zięba //Katecheta. – 2009, nr 4, s. 40-43.
 • Dwa obrazy tej samej tragedii / Tadeusz Jakubowski// Katecheta .-2002 , nr 4 , s. 53-54.
 • Europa i najsłabsi / Tomasz Wiścicki //Więź .-2002 , nr 8/9 , s. 4-6.
 • Gdybym wiedziała wcześniej... : psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży / Maria Ryś //Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 10-13.
 • Jaką miarą mierzyć człowieka / Zbigniew Nosowski // Więź .-2001 , nr 1 , s. 3-6.
 • Kalendarium Polski i świata / Jan Raszeja //Cogito. -2009, nr 21 , s. 43-44.
 • Kłamstwo na falach/ Tomasz Wiścicki //Więź .-2003 , nr 8/9 , s. 9-10.
 • Mengele współczesnej bioetyki/ Tomasz Terlikowski// Arcana .-2003, nr 5 , s. 113-120.
 • Na warsztatach badaczy... : poród, aborcja i skutek w postaci używania substancji u młodych kobiet - podłużne badania populacyjne / Willy Pedersen //Świat Problemów.-
  2008, nr 3, s. 23-24.
 • Od poczęcia do naturalnej śmierci / Antoni Zięba //Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29
 • Podziemie aborcyjne - mity i fakty / Maria Stachura, Beata Trzcińska, Jadwiga Wronicz // Wychowawca .-2004 , nr 3 , s. 25-27.
 • Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach / Antoni Zięba//Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 29-30.
 • Prawa nie narodzonego człowieka / Inka Słodkowska //Więź .-1997 , nr 3 , s. 10-13.
 • Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski //Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50.
 • Prawne aspekty dotyczące aborcji w Europie // Problemy Rodziny .-1997 , nr 5/6 , s. 79-83.
 • Problem aborcji w Polsce w aspekcie prawnym i politycznym : przegląd wydarzeń / Mikołaj Kozakiewicz // Problemy Rodziny .-1997 , nr 5/6 , s. 71-77.
 • Problematyka aborcji w skali świata // Problemy Rodziny .-1997 , nr 5/6 , s. 85-89.
 • Raport Nr 2 Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na temat skutków ustawy antyaborcyjnej z roku 1993 / Wanda Nowicka // Problemy Rodziny .-1996 , nr 4 , s. 43-49.
 • Robert Spaemann i ontologia w etyce / Tomasz Kąkol //Kwartalnik Filozoficzny. -2009, nr 3, s. 212-222.
 • Rodzicielstwu - tak / Wojciech Bołoz //Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 10-11.
 • Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych / Radosław Krajewski // Polityka Społeczna .-2004 , nr 1 , s. 37-38.
 • Starożytne głosy przeciw aborcji / Michał Wojciechowski // Więź .-2003 , nr 12 , s. 84 - 90
 • Trybunał anty-Konstytucyjny i wolność/ Wiera Paradowska, Ryszard Paradowski //Społeczeństwo Otwarte .-1997 , nr 11 , s. 3-6.
 • Uratuj je! / Andrzej Zwoliński //Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 20-21.
 • Wyzwanie dla Państwowej Rady Ochrony Przyrody / Zygmunt Denysiuk // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .-1997 , z. 1 , s. 84-86.
 • Wzrost przestępczości przerwany w zarodku? / Marguerite Holloway// Świat Nauki .- 2000 , nr 2 , s. 4-6.
 • Zasada potencjalności i prawa moralne płodu / Zbigniew Szawarski //Kwartalnik Filozoficzny .-1997 , z. 2 , s. 121-136.