Biblioterapia w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Wyboru dokonała:  Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Artykuły z czasopism

 • Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // Wychowawca.- 2004, nr 1, s. 18
 • Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // Życie Szkoły.- 2004, nr 2, s. 9-14
 • Biblioteczna przygoda dzieci sprawnych inaczej/ Bożena Kłosiewicz // Poradnik Bibliotekarza .- 2001, nr 6, s. 24-26
 • Biblioterapia / Krystyna Baranowicz // Edukacja i Dialog .- 1999, nr 2, s. 34-40
 • Biblioterapia. Bibliografia zalecająca (wybór) / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza .- 1999, nr 7-8, s. 18
 • Biblioterapia a ergonomia / Inka Milewska // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 10, s. 7-8
 • Biblioterapia dzieci / Piotr Węgiel // Scholasticus .- 1995, nr 1, s. 63-69
 • Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel // Poradnik Bibliotekarza .- 1998, nr 7-8, s. 38-40
 • Biblioterapia – idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz .- 2000, nr 3, s. 16-19
 • Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia / Wiesława Szlachta // Poradnik Bibliotekarza .- 2002, nr 5, s. 14-15
 • Biblioterapia może pomóc – zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 2, s. 27
 • Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka Wychowanie Terapia .- 2003, nr 1, s. 30-33
 • Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia .- 2001, mr 1, s. 29-31
 • Biblioterapia – warto spróbować / Borecka Irena // Biblioteka w Szkole .- 1998, nr 9, s. 11-14
 • Biblioterapia z internetu. Na podstawie opracowań Noli Kostner Aiex / Wita Szulc // Poradnik Bibliotekarza .- 2000, nr11, s. 11-13
 • Borecka Irena: Biblioterapia. Poradnik dla bibliotekarzy.- Legnica : ODN, 1998. Rec.(j.w), Biblioteka w Szkole 1998, nr 9, 29
 • Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu / Michał Rogoż // Poradnik Bibliotekarza .- 2000, nr 5, s. 17-18
 • Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza . - 1998, nr 6, s. 22-23
 • Działania na rzecz niewidomych. Spotkanie z Ellie Sevdy – bibliotekarzem Stanowej Agencji dla Niewidomych w Minesocie, USA / Bożena Przydacz // Poradnik Bibliotekarza .- 2001, nr
  6, s. 14-16
 • Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie / Elżbieta Barbara Zybert // Bibliotekarz .- 1992, nr 9, s. 14-16
 • Gdy dziecko ma problemy / Maria Czeszak-Godula // Nowe w Szkole .- 2002, nr 5, s. 16-17
 • Książka a chory. Biblioteki i czytelnictwo w ośrodkach leczniczych / Edward Pigoń, Monika Ziomek // Poradnik Bibliotekarza .- 1977, nr 11-12
 • Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień / Grażyna Walecka-Trocka // Wychowanie Na Co Dzień .- 2000, nr 12, s. 22-26
 • Książka jako narzędzie psychoterapeutyczne / TomaszKruszewski // Wychowanie Na Co Dzień .- 1999, nr 1-2, s. 12-13
 • Książka leczy – biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza .- 2003, nr 6, s. 25-26
 • Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza .- 2003, nr 6, s. 10-11
 • Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków / Tomasz Kruszewski // Poradnik Bibliotekarza .- 2001, nr 11, s. 9-13
 • Książki które pomagają żyć. Zestawienie bibliograficzne / Barbara Appel // Poradnik Bibliotekarza .- 1998, nr 7-8, s. 42-43
 • Moja droga do biblioterapii / Irena Borecka // Biblioterapeuta .- 2004, nr 2, s. 1-2
 • O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz .- 2000, nr 7-8, s. 31-33
 • O programie biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach / Anna Pawełczak-Gedyk // Bibliotekarz .-1992, nr 7-8, s. 29
 • O programie biblioterapeutycznym w zakładzie dla niedostosowanych społecznie / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska, Marek Sawicki // Bibliotekarz .- 1992 , nr 9, s. 17-18
 • O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // Bibliotekarz .- 2001, nr 3, s. 11-12
 • Oni są wśród nas / Elżbieta Gawrońska // Poradnik Bibliotekarza .- 2002, nr 2, s. 25-26
 • Praca z czytelnikiem w warunkach szpitalnych / Jadwiga Filipińska // Poradnik Bibliotekarza .- 1999, nr 2, s. 23-24
 • Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole .- 1998, nr 6, s. 22
 • Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole .- 2004, nr 1, s. 9
 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990 cz. I / Lidia Ippoldt // Bibliotekarz .- 1992, nr 2, s. 30-33
 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945-1990 cz.II / Lidia Ippoldt // Bibliotekarz .- 1992, nr 3. s. 27-30
 • Przyjażń - wielki skarb. Scenariusz zajęć o charakterze biblioterapeutycznym dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej lub gimnazjum / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta .- nr 2004, r 2, s. 13-14
 • Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy / Maria Borawska // Biblioteka w Szkole .- 1994, nr 2, s. 5-9
 • Terapeutycznetwórcze i relakszcyjne oddziaływanie muzyki / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta .- 2004, nr 2, s. 11-12
 • Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // Opieka Wychowanie Terapia .- 2000, nr 1, s. 45-47
 • W kilku słowach o baśni / Katarzyna Rybczyńska // Wychowawca .- 2004, nr 5, s. 18
 • W magicznym świecie baśni i bajek. Szkolny program edukacyjno-profilaktyczny / Ewa Arkuszewska, Mariola Kanas, Beata Krawiec // Biblioterapeuta .- 2004, nr 1, s. 7-11
 • W służbie biblioterapii. Biblioterapia w Szwecji / Aleksandra Erlandsson // Biblioterapeuta .- 2004, nr 2, s. 3-11
 • Warto czytać “Biblioterapeutę”! / Sylwia Kamińska // Poradnik Bibliotekarza .- 2003, nr 3, s.19-20
 • Wspólny sukces / Franciszek Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza .- 1995, nr 10, s. 15-18
 • Zajęcia biblioterapeutyczne: opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole .- 2002, nr 5, s. 16
 • Zastosowanie biblioterapii w grupie dzieci niewidomych / Ewa Tomasik // Bibliotekarz .- 1992, nr 7-8, s. 22
 • Zdrowi inaczej czyli o “biblioterapii” / Janusz Dunin // Nowe książki .- 1995, nr 3, s. 71