Etyka nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1946-2015
Wyboru dokonał(a) : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Etyczny wymiar wychowania / Jan Guzowski. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2011.  67234 czyt.
 • Etyka : poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej / Jędrzej Stanisławek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.       20038(b) czyt., 20039(b) , 20040(b)
 • Etyka i moralność : praca zbiorowa / pod red. Jana Pawlicy i Barbary Puszczewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu
  Radiowo-Telewizyjnego (NURT), 1990.  2910 "D" czyt.
 • Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.  57939 czyt.
 • Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Selezjańskie, 2000.  60257
 • Moralne wybory nauczycieli / Philipe Meirieu ; z fr. przeł. Tomasz Grzegorczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003. 59021 czyt., 59022
 • Nauczyciel - wychowawca w zakładzie leczniczym / Janina Doroszewska. - Warszawa : Państ. Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. 6860
 • Nauczyciele o etyce swojego zawodu / wybór i oprac. Halina Kowalewska, Lucjan Porembski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1971. 14140
 • O duszy nauczycielstwa / Jan Władysław Dawid. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1946. 7626 AM, 7627 AM
 • Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce : pod red. Andrzeja M[ichała] Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993. 57976 czyt.
 • Rodzice, nauczyciele, media : : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013. 67798
 • Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli / red. Andrzej M[ichał] Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1994. 57981 czyt.
 • Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. 15598(b) czyt.
 • W kręgu wartości moralnych nauczyciela / Aldona Molesztak, Andrzej Tchorzewski, Wiesława Wołoszyn. - Warszawa : [Poznań : WSP TWP ; "Sorus"], 1996. 59038 czyt., 59039
 • Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 21855(b)
 • Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 64602

Artykuły z czasopism:

 • Autorytet a partnerstwo / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 65-67.
 • Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16.
 • Być czy nie być nauczyciela / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 30-32.
 • Ciemna strona szkoły : o krzywdzeniu uczniów / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 81-89.
 • Czy profesjonalizm to tylko odpowiednie kwalifikacje? / Marzena Dworznikowska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 122-126.
 • Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 51-53.
 • Etos nauczyciela / Kinga Musialska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 23-24.
 • Etyka zawodowa : na przykładzie zawodu nauczyciela i bibliotekarza / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 31-34.
 • Ja jestem OK i ty jesteś OK / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 100-104.
 • Kultura pedagogiczna / Łukasz Techmański // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 50-52.
 • Kultura szkoły - pojęcie, wymiary, modele / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 13-24.
 • Mapa myśli : nauczyciel - autorytet / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 15-17.
 • Nauczyciel dla ucznia - uczeń dla nauczyciela / Jacek Świst // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 30-36.
 • Nauczyciel - „differencja specifica”, czyli jak nas piszą / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 2, s. 94-104.
 • Nauczyciel w oczach dziecka / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 14-15.
 • Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19.
 • Nauczycielem być / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 51-53.
 • Nowoczesne środki dydaktyczne czy dobry nauczyciel? / Rafał Fudała // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 4-6.
 • O etyce nauczycielstwa / Adolf E. Szołtysek // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 5-23.
 • O etyce zawodowej nauczycieli : głos studentów / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22.
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 • Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole podstawowej / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. 2011, nr 9, s. 4-10.
 • Odpowiedzialność pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 4 , s. 18-19.
 • Pedagog w roli wychowującego / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // Wychowawca. - 2013, nr 4 , s. 22-23.
 • Permanentna formacja etyczna nauczycieli w polskiej myśli pedagogicznej / Czesław Galek // Zamojskie Studia i Materiały. - 2011, z. 1, s. 29-39.
 • Przyjaźń a wychowanie / Jan Czechowski // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 12-13.
 • Refleksja etyczna wokół relacji nauczyciel-wychowawca andragog a osoba dorosła / Dariusz Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 2, s. 99-105.
 • Rola wychowawcy a indywidualność młodego człowieka wobec chaosu kulturowego. Cz. 1 / Kazimierz Misiaszek // Meritum. - 2011, nr 2, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 21-23.
 • Rola wychowawcy a indywidualność młodego człowieka wobec chaosu kulturowego. Cz. 2 / Kazimierz Misiaszek // Meritum. - 2011, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 25-27.
 • Role społeczne i komunikacyjne współczesnego nauczyciela / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 16-17.
 • Testowanie autorytetu / Anna Lissewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 107-117.
 • Własny styl nauczyciela, czyli jak się nie bać wyróżnić z tłumu / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. - 2015, nr 3, s. 24-26.