Komunikacja społeczna. Aspekt socjologiczny.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2008
Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ethos w życiu publicznym / Ewa Nowak, Karolina M. Cern. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Jak słuchać by ludzie do nas mówili / Mary Hartley. - Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria, 2007.
 • Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi / Dale Carnegie. - Warszawa : "Studio Emka", [2000].
 • Język nowych mediów / Lev Manovich. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Język w komunikowaniu / Marian Bugajski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. - Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
 • Media i nowoczesność : społeczna teoria mediów / John B. Thompson. - Wrocław : Astrum, 2006.
 • Mówię do ciebie, człowieku / Katarzyna Bocheńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.
 • Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2002.
 • Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. - Kraków ; Kluczbork : Drukarnia "Antykwa",2000.
 • Problemy komunikacji międzykulturowej : lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka / kom. red. Barbara Z. Kielar et. al. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2000.
 • Reklama jako proces komunikacji / Antoni Benedikt. - Wrocław : "Astrum", 2004.
 • Sztuka komunikacji / Bernd Latour. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007.
 • Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu / Ursula Degen. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
 • Teorie komunikowania masowego / Stanley J. Baran, Dennis K. Davis. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
 • To nie tak! : jak styl konwersacyjny kształtuje relacje z innymi / Deborah Tannen. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2002.

Artykuły z czasopism:

 • Dialekt, slogan, żargon, a może "łamanie języka"? : czyli dostosowanie języka do potrzeb codziennej komunikacji / Anita Chorążkiewicz-Sowa // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 9-10.
 • Homo online-nomad XXI wieku / Beata Pawlica, Edyta Widawska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 16-20.
 • Interakcje rówieśnicze – zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47.
 • Kłamstwo / Ewa Nowak // Cogito. - 2000, nr 16, s. 48.
 • Koherencja / Sławomir Chrost // Katecheta. - 2001, nr 1, s. 67-68.
 • Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów / Joanna Szempruch // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 29-36.
 • Komunikacja egotyczna w szkole / Katarzyna Bocheńska. Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 15-18.
 • Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca-wychowanek / Julita Poszwa // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Komunikacja interpersonalna w codziennej pracy nauczyciela / Danuta Chudek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 22-24.
 • Komunikacja w szkole : jest szansą czy zagrożeniem? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. [6]-9.
 • Komunikowanie się ludzi dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 44-51.
 • Konflikty szkolne / Bożena Kuskowska // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 27, s. 17, 20.
 • Kontrakty / Hanna Rylke, Małgorzata Płócińska // Remedium. - 2000, nr 5, s. 12-15.
 • Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 36-39.
 • M+K=? / Stanisław Stanuch // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 3-8.
 • „Magiczne” źródła naznaczania w języku / Joanna Jadczak // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 28-30.
 • Mechanizmy działania propagandy / Jan Kłos // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 28-34.
 • Mistrz życia / Małgorzata Szlósarczyk // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 17-18.
 • Młodzież - innowacja, komunikacja i informacja / Marcin Sińczuch // Remedium. - 2008, nr 5, s. 10-11.
 • Nauczyciele starzy i młodzi / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 111-117.
 • Od monologu do dialogu - refleksje o (nie)porozumieniu między nauczycielem a uczniem / Ewa Murawska // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 51-56.
 • Pierwsze wrażenie a zdrowe relacje / Leszek Mellibruda // Remedium. - 2000, nr 9, s. 10-12.
 • Postanowienia noworoczne dyrektora / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, wkł. „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII
 • Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59.
 • Przyjaźń to zwierzę żyjące parami / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000, nr 7, s. 3-8.
 • Relacja zwrotna / Sławomir Chrost // Katecheta. - 2001, nr 2, s. 66.
 • Rola w zespole / Ewa Kanty // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 15, s. 8.
 • Role podstawowe: dwanaście archetypowych ról w organizacji / Paul Moxnes // Gestalt. - 2002, nr 3, s. 3-10.
 • Spirala życzliwości / Anna Gajewska // Remedium. - 2001, nr 7-8, s. 25.
 • Twarzą w twarz / Waldemar Frąckiewicz // Wiedza i Życie. - 2000, nr 1, wkł. s. 42-43.
 • W poszukiwaniu skutecznej stategii / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 3 wkł. s. 18-19.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, wkł. „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Zarządzanie trójkątem dyskursu edukacyjnego / Małgorzata Lazar-Siekierka // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 44-45.
 • Zjawisko mobbingu / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19.