Józef Piłsudski

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1968-2018
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. 13840(b), 13841(b)
 • Józef Piłsudski : 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. 52290
 • Józef Piłsudski : Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918 - 14 XII 1922 : w kręgu jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright 2017. 76109
 • Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. A. Czubiński [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 59647
 • Józef Piłsudski o sobie : z pism, rozkazów i przemówień komendanta / zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. - Warszawa ; Lwów : "Omnipress", 1989. 17890(b)czyt., 17891(b)
 • Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [aut.] Wincenty Witos [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, cop. 1985. 10260(b)
 • Klucz do Piłsudskiego / Stanisław Mackiewicz Ca. - Warszawa : "Iskry", 1992. 54706
 • Komendant wolnej Polski : o Józefie Piłsudskim / Wojciech Widłak ; zilustrowała Joanna Rusinek. - Warszawa : Wydawnictwo Egmont, 2018. 76357
 • Marszałek Józef Piłsudski / Małgorzata Strękowska-Zaremba ; ilustracje Kasia Kołodziej. - Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2017. 76519
 • Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. 1730"D", 1731"D"
 • Myśli i aforyzmy / Józef Piłsudski ; [wybrał i wstępem opatrzył Mieczysław Mączka]. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo "Miniatura", 1989. 52159
 • Myśli, mowy i rozkazy / Józef Piłsudski ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Kwadryga", 1989. 53097
 • Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. 35316 czyt., 35317
 • Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 4839"D" 
 • Piłsudczycy / Juliusz Kaden-Bandrowski ; [przygot. do dr. i posł. Krzysztof Tur]. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54176
 • Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. 19209(b), 39589czyt.
 • Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników : sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. 14732(b)
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 1 / Józef Piłsudski. [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Leon Wasilewski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 52923
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 2 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami opatrzył Leon Wasilewski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 53631
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 3 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 53632
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 4 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Wacław Lipiński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 53742
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 5 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zredagował, wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 53743
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 6 / Józef Piłsudski ; [zred., wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54256
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy wstępem zaopatrzył Józef Moszczeński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54492
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 8 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zred., wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54516
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 9 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy zred., wstępem i przypisami zaopatrzył Kazimierz Świtalski]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. 54517
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 10, Skorowidze i uzupełnienia / Józef Piłsudski ; t. niniejszy oprac. Henryk Wereszycki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. 54518
 • Pod rządami Marszałka / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. 55280 czyt., 55697
 • Polska jest jak obwarzanek / Mariusz Urbanek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1988. 16757(b)
 • Przewrót majowy 1926 roku / Antoni Czubiński. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. 52317
 • Przewrót majowy 1926 w relacjach i dokumentach / wstęp i wybór tekstu Eugeniusz Kozłowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. 3029”D”
 • Rozkazuję! : rozkazy z lat 1914 do 1920 / Józef Piłsudski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Miniatura, 1989. 52919
 • Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935 : studium prawne / Tadeusz Smoliński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1985. 10259(b)
 • Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim / Zenon Janusz Michalski. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 51583 czyt., 51584
 • Ścieżka obok drogi / Kazimiera Iłłakowiczówna ; [rys. Marek Łukasik]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Zetpress", 1989. 52988
 • Trzy wyprawy : [wyprawa do Polski, wyprawa wileńska, wyprawa na Kijów] / Juliusz Kaden-Bandrowski. - Wrocław [etc.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1991. 18715(b)
 • U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 42850, 42851
 • W blasku legendy : kronika poetycka Józefa Piłsudskiego / oprac., noty i posł. Krzysztof A. Jeżewski. - Paryż : Wydawnictwo Editions Spotkania, 1988. 54239
 • W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej / Andrzej Micewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1968. 12456
 • Walery Sławek : (1879-1939) : zarys biografii politycznej / Jerzy Marek Nowakowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. 52816
 • Wspomnienia / Aleksandra Piłsudska. - Warszawa : "Novum", 1989. 53021
 • Wybór pism / Józef Piłsudski ; wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. 57797 czyt., 57798
 • Z Sulejówka do Belwederu / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 18480(b)

Artykuły z czasopism

 • A. Piłsudska o marszałku / Aleksandra Piłsudska. W: Życie Literackie. 1987, nr 10, s. 8-9.
 • Afera ministra czy premiera Piłsudskiego? / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 13/14, s. L-LIII.
 • Amoroso i con amore czy feroce i furioso? / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 39/40, s. LII-LIII.
 • Awantura o przeniesienie trumny Piłsudskiego / Olgierd Terlecki. W: Życie Literackie. 1983, nr 50, s. 7.
 • Bez dymisji z naszych serc / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 50, s. 13.
 • Bitwa Warszawska : cud nie był potrzebny / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2017, nr 12, s. 16-19.
 • Condottiero e Costruttore della Polonia : uwagi o postrzeganiu Józefa Piłsudskiego w faszystowskich Włoszech / Joanna Sondel-Cedarmas. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 171-179.
 • Czy mógł powstać polski rząd obrony narodowej? / Paweł Duber. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2014, nr 4, s. 37-42.
 • Czy Polska Piłsudskiego mogła zlikwidować władzę bolszewików? / Władysław Zajewski. W: Arcana. 2015, nr 3, s. 156-159.
 • Dekompozycja / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 10, s. X-XI.
 • „Do gnoju, chamy, do wideł"! Miejsce Józefa Piłsudskiego w działalności stronnictw ludowych / Zygmunt. Hemmerling. W: Życie Literackie. 1982, nr 31, s. 1, 6-7.
 • Dokumenty dotyczące pozbawienia wolności polityków opozycyjnych w wojskowym więzieniu w Brześciu nad Bugiem latem i jesienią 1930 r. / Wacław Biernacki-Kostek ; [oprac.] Piotr Cichoracki. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 4, s. 193-206.
 • Dowbor i Haller - rywale Piłsudskiego / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2017, nr 11, s. 18-21.
 • Droga do wolności wiodła przez lasy ordynackie / Andrzej Barański. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2014, nr 4, s. 32-36.
 • Druga Jałta / Jan Piński. W: Najwyższy Czas! 2012, nr 47, s. X-XI.
 • Druskienniki : uzdrowisko nad Niemnem / Sławomir Koper. W: Mówią Wieki. 2015, nr 8, s. 70-73.
 • Dwaj panowie w Tokio / Jarosław Krawczyk. W: Mówią Wieki. 2014, nr 12, s. 68-69.
 • Dystans i nieufność: Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1915-1918) / Monika Gabryś-Sławińska. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 211-221.
 • Działalność i legenda Józefa Piłsudskiego / Tomasz Nałęcz. W: Wiadomości Historyczne. 1981, nr 6, s. 339-349.
 • Ekonomia u progu niepodległości / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 33/34, s. LVI-LVII.
 • Fragment wspomnień. Niewykonany testament Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki. W: Zeszyty Historyczne. 1981, z. 58, s. 220-222.
 • Francuskie zauroczenie marszałkiem / Lech Maliszewski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 363-367.
 • Gdy mamy przeszłość... istniejemy : kilka słów o filmach o Józefie Piłsudskim / Iwona Grodź. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 288-287.
 • Gdy umierał Piłsudski / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 20, s. XVIII-XIX.
 • Gdyby Legiony nie powstały... / Janusz Odziemkowski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 2, s. 5-14.
 • Gdzie jest marszałek? / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 30, s. 10.
 • Generał wiary / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas! 2013, nr 35/36, s. XLVI-XLVII.
 • Geopolityka Polski względem Ukrainy / Wojciech Tomaszewski. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 8, s. LVI-LVII.
 • Granica wołyńska : terytorialne postanowienia układu Piłsudski-Petlura : zagadnienia delimitacji granicznych i podziałów terytorialno-administracyjnych / Adam Janusz Mielcarek. W: Wiadomości Historyczne. 2010, nr 4, s. 39-44.
 • Hocki-klocki z konstytucją / Maciej Nowak. W: Mówią Wieki. 2016, nr 7, s. 43-45.
 • Imieniny komendanta / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 12, s. 80-82.
 • Inne spojrzenie, czyli odmienna interpretacja zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w związku z książką Czesława Witkowskiego, "Majowy zamach stanu. Czy działania podjęte przez piłsudczyków były w pełni zaplanowane, czy też w dużym stopniu okazały się dziełem przypadku? Wojskowy rokosz Piłsudskiego, Warszawa 2016, Bellona, ss. 344 / Marek Sioma. W: Dzieje Najnowsze. 2018, nr 1, s. 319-335.
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 343-351.
 • Jak Piłsudski chciał zostać sowieckim komisarzem / Tomasz Sommer. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 48, s. VIII-IX.
 • Józef Piłsudski : między popularnością a kultem / Piotr Okulewicz. W: Wiadomości Historyczne. 2006, nr 5, s. 18-28.
 • Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926-1935 / Jerzy Halbersztadt. W: Przegląd Historyczny. 1983, z. 4, s. 677-724.
 • Józef Piłsudski a parlament / Tomasz Nałęcz. W: Wiadomości Historyczne. 1983, nr 4, s. 283-306.
 • Józef Piłsudski a Ukraina (1918-1922) / Jan Pisuliński. W: Arcana. 2006, nr 2, s. 101-128.
 • Józef Piłsudski i jego współpracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w latach 1926-1928. Z badań nad genezą BBWR / Jerzy Helbersztadt. W: Dzieje Najnowsze. 1984, nr 1, s. 3-34.
 • Józef Piłsudski w Lublinie / Tomasz Dyzma, Zbigniew Wojciechowski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 351-355.
 • Józef Piłsudski w oczach Niemca albo narodowy socjalizm i autorytaryzm, czyli zakazana biografia / Janusz Golec. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 180-184.
 • Józef Piłsudski w świetle najnowszych prac źródłowych i popularnonaukowych / Marian Marek Drozdowski. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 4, s. 207-215.
 • Józef Piłsudski w Urzędowie w 1915 roku / Marian Surdacki. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 355-359.
 • Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców / Wałentyn Jeriomin, Serhij Sieriakow ; przełożyła Beata Piasecka. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 165-170.
 • Józef Piłsudski: początki nowoczesnego myślenia o szkole / Zbigniew Zaporowski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 191-196.
 • Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości w świadomości historycznej młodzieży : (na przykładzie zadań z historii w arkuszach egzaminów zewnętrznych) / Marek Białokur. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 2, s. 65-79.
 • Józefa Piłsudskiego idea federacyjnego związku państw wschodniej Europy (1918-1922) / Zbigniew Zaporowski. W: Przegląd Humanistyczny. 2006, nr 3, s. 99-108.
 • Józefa Piłsudskiego wizerunek wielokrotny / Maria Cyran. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2018/2019, nr 1, s. 30-50.
 • Kasztanka / Łukasz Karolewski. W: Mówią Wieki. 2018, nr 8, s. 60.
 • Komendant : Marszałek Józef Piłsudski / Tomasz Łysiak. W: Sieci. 2018, nr 5, dod. Bohaterowie Niepodległej, odc. 1, s. 1-6, 8-10, 12-13.
 • Konflikt wawelski w lubelskiej prasie / Bogdan Kędziora. W: Studia Historyczne. 1991, z. 4, s. 593-602.
 • Konflikty w kierownictwie obozu sanacyjnego po powrocie Józefa Piłsudskiego z Madery w 1931 r. / Paweł Duber. W: Kwartalnik Historyczny. 2012, nr 1, s. 67-75.
 • Konsekwencje zabójstwa „Bronito Pieratiniego” / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 5/6, s. XLVI-XLVIII.
 • Lawa, czyli Legenda Polska 1914-1918 / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 46, s. 49-51.
 • Legiony : droga do wolności / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 32, s. 66-68.
 • Legiony polskie : legiony dwukrotnie stały się podstawą mitu założycielskiego odrodzonej Polski / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 13, s. 29.
 • "Lewa wolna" albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem / Andrzej Nowak. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 184-204.
 • Likwidacja pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą w lutym 1923 r./ Waldemar Rezmer. W: Dzieje Najnowsze. 2006, nr 4, s. 31-52.
 • Maj 1926 roku: Warszawa w ogniu / Piotr Gawlikowski. W: Mówią Wieki. 2016, nr 5, s. 27-29.
 • Majowa waśń / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2016, nr 20, s. 68-70.
 • Marszałek jako demon / Piotr Skwieciński. W: wSieci. 2017, nr 15, s. 49-51.
 • Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. W: Poradnik Bibliotekarza. 2017, nr 9, s. 37-40.
 • Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. W: Mówią Wieki. 2008, nr 8, s. 46-50.
 • Marszałek Piłsudski, czytelnik, pisarz, wydawca / Martyna Figiel. W: Poradnik Bibliotekarza. 2017, nr 11, s. 10-14.
 • Marszałek w Tomaszowie Lub. / mm. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 47, s. 22.
 • Marszałek wraca na cokoły : czy Józef Piłsudski będzie miał pomnik w Zamościu? / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 44, s. 21.
 • Marszałka wojenki z klerem / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas! 2012, nr 46, s. XLI-XLII
 • Marszałkowi na urodziny : kolejna kolumna pamięci w Tomaszowie Lub. / mm. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 50, s. 24.
 • Metropolita krakowski Adam Sapieha i marszałek Józef Piłsudski we wspomnieniach ks. dr Tadeusza Kurowskiego / Tadeusz Kurowski ; wstęp Andrzej Grabowski. W: Arcana. 2018, nr 4, s. 141-167.
 • Mimo różnic do wolnej Polski / Tomasz Łysiak. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 45, dod. Ojcowie naszej Niepodległości, s. 58-61.
 • Mity o niereligijności Piłsudskiego / Milena Kindziuk. W: wSieci. 2016, nr 46, s. 108-109.
 • Mogiła mogił : opowieść o krakowskich kopcach / Bartłomiej Grzegorz Sala. W: Mówią Wieki. 2013, nr 8, s. 28-31.
 • Mościcki : pierwszy prezydent fasadowy / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 24/25, s. LVIII-LIX.
 • Myśl historyczna Józefa Piłsudskiego / Andrzej Chwalba. W: Studia Historyczne. 1990, z. 3/4, s. 403-422.
 • Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego (Teoria i praktyka) / Władysław T. Kulesza. W: Przegląd Historyczny. 1983, z. 1, s. 49-73.
 • Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego / Mirosław Małecki. W: Wiadomości Historyczne. 1989, nr 3, s. 195-202.
 • Myśli nowoczesnego piłsudczyka - poza "egoizmem narodowym" potrzeba mariażu śmiałości w wytyczaniu celów i perspektyw, przy zachowaniu rozsądku / Marcin Wolski. W: Sieci. 2013, nr 9, s. 32-33.
 • Na progu polskiego królestwa / Maciej Korkuć. W: wSieci. 2016, nr 46, s. 104-106.
 • Na sanacyjną nutę / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 38/39, s. XXII-XXIII.
 • Naczelnik / Jan Jerzy Milewski. W: Mówią Wieki. 2017, nr 12, s. 12-15.
 • Naczelnik. [Józef Piłsudski (1867-1935)] / Piotr Szubarczyk. W: Biuletyn IPN. 2008, nr 5/6, s. 16-28.
 • Największy błąd w historii Polski / Wojciech Tomaszewski. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 44/45, s. XLVII-XLIX.
 • Nauki z niepodległej / Krzysztof Czabański. W: wSieci. 2013, nr 44, s. 58-59.
 • Nie tylko w żołnierskich słowach... : kilka uwag o poczuciu humoru Józefa Piłsudskiego i roli komizmu w jego życiu / Joanna Drzazga. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 310-320.
 • „Nie wyjść z dyskrecji” : Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 98-107.
 • Nie został dyktatorem : kilka uwag o (nie)obecności Józefa Piłsudskiego w historiografii włoskiej / Jan Władysław Woś. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 327-335.
 • Niech wszystkie armaty zagrzmią salwą…" / Stanisława Lewandowska. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 4, s. 247-253.
 • Nieznany Piłsudski : nieznane zdjęcia pomnika marszałka / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 28, s. 21.
 • „Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan” : Józef Piłsudski w polityce polskiej / Andrzej Nowak. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 27-36..
 • Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej / Giennadij Filipowicz Matwiejew. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 144-153.
 • Obsługa radiowa pogrzebu marszałka Piłsudskiego / Maciej Józef Kwiatkowski. W: Miesięcznik Literacki. 1985, nr 5, s. 95-100.
 • Od uwielbienia do negacji : Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski. W: Wiadomości Historyczne. 2006, nr 5, s. 30-39.
 • Od współpracy do walki / Andrzej Garlicki. W: Polityka. 1984, nr 18, s. 1, 10-13.
 • Odejście Józefa Piłsudskiego / red./oprac. i tłum. Józef Łaptos. W: Życie Literackie. 1987, nr 19, s. 1, 9.
 • Odszedł Wódz Narodu / Mariusz Żuławnik. W: Pamięć.pl. 2015, nr 5, 34-38.
 • Osobliwości stylu Józefa Piłsudskiego - prolegomena / Aneta Wysocka. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 185-190.
 • Ostatni przystanek Komendanta / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 19, s. 75-77.
 • Panicz z Zułowa : 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 49, s. 21.
 • Pierwsza noc / Józef Piłsudski. W: Mówią Wieki. 2013, nr 1, s. 34-36.
 • Piłsudscy : kresowe opowieści ; śladem marszałka Polski / Magda i Mirek Osip-Pokrywka. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 26, s. 29.
 • Piłsudski - Lenin. Z dziejów tajnej dyplomacji / Andrzej Garlicki. W: Polityka. 1987, nr 26, s. 14.
 • Piłsudski i Mannerheim : Polsko-fińska parabola historyczna / Michał Kopczyński. W: Mówią Wieki. 2017, nr 6, s. 28-31.
 • Piłsudski powraca : rozpoczęła się publiczna zbiórka na odbudowę pomnika marszałka / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 20, s. 21.
 • Piłsudski przeciwko sejmokracji : przewrót majowy 1926 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 19, s. 21.
 • Piłsudski przed wyprawą na Kijów / Adolf Juzwenko. W: Odra. 1990, nr 11, s. 29-35.
 • Piłsudski w sztuce : o niektórych portretach i karykaturach Józefa Piłsudskiego / Wacława Milewska. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 247-266.
 • Piłsudski w Zamościu? / JF. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 19, s. 23.
 • Piłsudski wobec Rządu Narodowego 1863 i 1914 roku / Andrzej Chwalba. W: Wiadomości Historyczne. 1988, nr 4, s. 296-305.
 • Pogrzeb marszałka / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 19, s. 23.
 • Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r. / Jerzy Gaul. W: Dzieje Najnowsze. 2006, nr 3, s. 3-16.
 • Polska bez Marszałka / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 13, s. 67-69.
 • Polska Partia Socjalistyczna i Józef Piłsudski wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918-1920. Próba porównania stanowisk / Eugeniusz Koko. W: Dzieje Najnowsze. 1989, nr 1, s. 27-40.
 • Polska polityka zagraniczna pod kierownictwem marszałka Piłsudskiego (1926-1935) / Paweł Piotr Wieczorkiewicz. W: Mówią Wieki. 1982, nr 3, s. 1-7, 31.
 • Polski kapitan z Köpenick / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 44, s. XXXVIII-XLI.
 • Polskie obozy koncentracyjne były - ale za sanacji / ze Sławomirem Suchodolskim rozmawia Jan Bodakowski. W: Najwyższy Czas! 2018, nr 5/6, s. VII-IX.
 • Polskie powstanie 1914 / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2013, nr 44, s. 20-22.
 • Popkulturowe odcienie Piłsudskiego / Mikołaj Mirowski, Jan Rojewski. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 9, s. 56-59.
 • Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w kinematografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego / Grzegorz Rogowski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 278-287.
 • Postawić stójkowych / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 7, s. 74-76.
 • Pożegnanie Marszałka / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 20, s. 15.
 • Premier Moraczewski o pierwszych tygodniach polskiej niepodległości w 1918 roku / Jędrzej Moraczewski. W: Mówią Wieki. 2016, nr 1, s. 16-21.
 • Próby osiągnięcia kompromisu między Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim w sprawie węzłowych problemów odradzającego się państwa polskiego / Jan Molenda. W: Dzieje Najnowsze. 1981, nr 1/2, s. 197-226.
 • Przemija moda na marszałka? / Ewa Dunaj. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 336-339.
 • Przemysł pogardy 1920 / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 34, s. 68-70.
 • Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych / Adam Suchoński, Marek Białokur. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 3, s. 17-40.
 • Rewolucja bez konsekwencji? / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2018, nr 19, s. 14.
 • Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hędzelek [et. al.]. W: Lider. 2009, nr 12, s. 5-6.
 • Romantyczny Józef Piłsudski : geneza i mechanizmy kultu komendanta w sztuce i kulturze masowej / Iwona Luba. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 267-277.
 • Rozmowy Władysława Baranowskiego z Józefem Piłsudskim o masonerii polskiej (1919-1920) / red./oprac.: [wyd.] Paweł Samuś. W: Dzieje Najnowsze. 1995, nr 3, s. 113-121.
 • Rozmowy z Józefem Piłsudskim. Z "Dziennika" gen. Antoniego Listowskiego (1919-1920) / [Listowski Antoni] ; oprac., przygot. do druku i opatrzył wstępem Andrzej Nowak. W: Arcana. 1998, nr 5, s. 33-46.
 • Rząd Kazimierza Świtalskiego : (14 kwietnia - 7 grudnia 1929 roku) / Tomasz Serwatka. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 1, s. 113-129.
 • Samobójstwa komendanta / Kamil Janicki. W: Focus Historia. 2018, nr 5, s. 82.
 • Sanacja się obraża. Cz. 1 / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 35/36, s. LI-LIII.
 • Sanacja się obraża. Cz. 2 / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 37/38, s. XLVIII-LI.
 • Sanacyjna „pieriekowka dusz” / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 31/32, s. XLVII-XLIX.
 • Sanacyjne hokus-pokus nad urnami. Cz. 1 / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 47, s. XXXVIII-XLI.
  Schulz o Piłsudskim - i co z tego wynikło / Grzegorz Józefczuk. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 128-134.
 • Siedmiu wspaniałych / Wojciech Lada. W: wSieci. 2014, nr 46, s. 46-48.
 • Sierpień 1920 roku pod Warszawą : z profesorem Januszem Odziemkowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas! 2018, nr 33/34, s. LIX-LXI.
 • Spojrzenie żołnierza : Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski / Aleksander Wójtowicz. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 78-89.
 • Spotkania z Piłsudskim / Alina Kochańczyk. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 9-26.
 • Spotkanie w Tokio / Władysław Bułhak. W: Mówią Wieki. 1998, nr 1, s. 19-22.
 • Strzelcy Piłsudskiego / Piotr Szlanta. W: Mówią Wieki. 2017, nr 12, s. 7-11.
 • Styczniowi weterani / Tomasz Łyksiak. W: wSieci. 2016, nr 4, s. 75-77.
 • System wartości w praktyce politycznej "grupy pułkowników" / Mateusz Hübner. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 2, s. 10-16.
 • Szafot, który niczego nie skończył / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 4, s. 82-84.
 • Śmierć Józefa Piłsudskiego i jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych a zagadnienie żydowskie w Polsce / Przemysław Różański. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 4, s. 145-157.
 • Śmierć Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach prasy amerykańskiej / Przemysław Różański. W: Dzieje Najnowsze. 2015, nr 4, s. 41-68.
 • Tajemnicze sprawy marszałka / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2012, nr 24, s. 20.
 • Tajemnica Marszałka : w jaki sposób tablica z Rebizantów, poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, znalazła się w Londynie? / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2012, nr 16, s. 11.
 • Tajemnica skradzionego obrazu / Maja Narbutt. W: wSieci. 2016, nr 51, s. 46-49.
 • Towarzysz Piłsudski / Jan Bodakowski. W: Najwyższy Czas! 2013, nr 21, s. XL-XLI.
 • Trzecia władza w obronie Marszałka : karnoprawna ochrona imienia Józefa Piłsudskiego w II RP / Natalia Olszewska. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2018, nr 1, s. 14-17.
 • Twardy zawodnik / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2013, nr 17, s. XVIII-XIX.
 • U boku Marszałka / Jacek Piotrowski. W: Mówią Wieki. 1994, nr 2, s. 50-53.
 • Ukradziona niepodległość / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas! 2018, nr 39/40, s. LXIV-LXV.
 • Uważam Piłsudskiego za polskiego superherosa : z Waldemarem Łysiakiem rozmawia Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas! 2014, nr 36/37, s. XXII-XXIII.
 • W cieniu „układu wołyńskiego” / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 17/18, s. XLVIII-L.
 • W obronie endecji / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas! 2013, nr 29/30, s. XX-XXII.
 • W sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w twierdzach Wesel i Magdeburga / Jerzy Gaul. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 3, s. 1-6.
 • W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu I wojny / Tadeusz Wolsza. W: Dzieje Najnowsze. 1985, nr 3/4, s. 159-166.
 • W sprawie wizyty Józefa Piłsudskiego we Francji w 1921 roku / Ryszard Świętek. W: Przegląd Historyczny. 1983, z. 4, s. 725-737.
 • Wielkość nawet w poniżeniu / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 16, s. 48-51.
 • Więzieni za Niepodległą / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 45, s. 85-87.
 • Więźniów Berezy Kartuskiej dzień powszedni / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas! 2016, nr 7/8, s. XLVII-XLIX.
 • Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie / Algis Kasperavičius ; przełożyła Beata Piasecka. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 154-164.
 • Wizerunek Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej / Monika Szabłowska-Zaremba. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 205-210.
 • Wizja polityczna Józefa Piłsudskiego [1867-1935] / Andrzej Nowak. W: Arcana. 2006, nr 4-5, s. 109-121.
 • Wolnomularstwo i [Józef] Piłsudski w 1921 roku. W: Zeszyty Historyczne. 1981, nr 55, s. 231-237.
 • Wspomnienia rodzinne z Piłsudskim w tle / Maria Tomułowicz. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 305-309.
 • Wszystkie szable marszałka : o pomnikach Józefa Piłsudskiego / Łukasz Marcińczak. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 321-326.
 • Wychowawca narodu (wybór fragmentów pism i przemówień Józefa Piłsudskiego - w 70. rocznicę jego śmierci) / Stanisław Mauersberg. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2005, nr 3/4, s. 5-35.
 • Wydarzenia w Sejmie z 31 października 1929 r. w świetle nowych dokumentów / Mariusz Wołos, Paweł Duber. W: Dzieje Najnowsze. 2013, nr 1, s. 183-193.
 • Wyprawa wileńska 1919 roku / Grzegorz Ćwik. W: Mówią Wieki. 2012, nr 4, s. 37-41.
 • Z genezy BBWR : kontrowersje wokół kształtu reprezentacji politycznej piłsudczyków przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r. / Paweł Duber. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 4, s. 133-144.
 • Z Marszałkiem po Roztoczu / Agnieszka Linek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 2, s. 3-6.
 • Zamach majowy / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 19, s. 23.
 • Zanim powstał rząd lubelski : Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski / Stanisław Michałowski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 54-60.
 • Zbrojna demonstracja czy zamach? / Marek Piotr Deszczyński ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2016, nr 5, s. 22-26.
 • Ziemkiewicza weryfikowanie wartości / Wiesława Turżańska. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 222-228.
 • Zmarnowane zwycięstwo : z Piotrem Zychowiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 35/36, s. VII-IX.
 • Zułów dawniej i dziś / Inesa Szulska. W: Mówią Wieki. 2017, nr 11, s. 69.
 • Zwolnienie Piłsudskiego z Magdeburga / red./oprac.: tłum. [i wprowadzenie] Jerzy Kochanowski. W: Polityka. 1988, nr 46, s. 14.
 • Żyjemy w cieniu Piłsudskiego : z Rafałem A. Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 12, s. VII-IX.

Scenariusze uroczystości, zajęć

 • 11 listopada - święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7-letnich z przedszkoli i szkół katolickich / Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik. W: Wychowawca. 2016, nr 11, s. 20-21.
 • „Ja wiem, com dla Polski uczynił” - Józef Piłsudski. Montaż słowno-muzyczny / Barbara Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 1992, nr 7/8, s. 5-7.
 • Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin (5.XII.1867 – 12.V.1935) / Jolanta Kowalczykówna. W: Biblioteka w Szkole. 1992, nr 10, s. 10-11.
 • Kopyta i silniki : scenariusz spektaklu o Marszałku Józefie Piłsudskim / Witold Pelka. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 1, s. 34-37.
 • Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego: (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik. W: Wszystko dla Szkoły. 2012, nr 5, s. 7-8.
 • O niepodległości w bibliotece : wolność / Agnieszka Olejarz. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 4, s. 34-36. 
 • Polski superbohater : Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2018, nr 5, s. 38-40.
 • "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk. W: Wychowawca. 2016, nr 10, s. 30-31.
 • Testament po… Józefie Piłsudskim: (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Izabela Macheta-Kornaś. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2004/2005, nr 2, s. 73-78.
 • Zaginiony rozkaz Piłsudskiego : plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości / Karol Branowski. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 4, s. 10-11.

Multimedia

 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 21 1921-1926 / komentuje Paweł Wieczorkiewicz ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz. - Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005. 87CD
 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 22 1926-1933 / komentuje Wojciech Fałkowski ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz. - Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005. 88 CD
 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 23 1934-1936 / komentuje Paweł Wieczorkiewicz ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz. - Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005. 89CD
 • Józef Piłsudski [Film] / realiz. Ryszard Ordyński. - [Warszawa]: Instytut Pamięci Narodowej, cop. 2008. 338CD
 • Z kart historii Polski [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. 631CD
 • Marszałek Józef Piłsudski [Film] : człowiek, który dał nam wolność / realizacja Adam Rogala. - Warszawa : Tim Film Studio, 2009. 674 CD
 • Wielka Wojna na Wschodzie 1919-1921 Pł. 1-2 [Film] / scenariusz Paweł Śliwiński ; reżyseria Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : TVN, 2009. 686CD, 687CD