Narrator i narracja w utworach literackich.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Conrad : (1896-1900) : strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa / Aniela Kowalska. - Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973
 • Narracja w utworach nowelistycznych Adolfa Dygasińskiego : [rozprawa doktorska] / Barbara Dyduchowa. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974
 • Narracje literackie i nieliterackie / Michał Głowiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997
 • Praktyki opowiadania / red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2001
 • Problemy teorii literatury / wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 • Sześć przechadzek po lesie fikcji / Umberto Eco ; przeł. [z ang.] Jerzy Jarniewicz. – Kraków : Wydawnictwo "Znak", 1996.
 • Sztuka opowiadania, sztuka słuchania : praktyczne wskazówki i ćwiczenia / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec] - Kielce : "Jedność", 2003
 • Teoria i typologia opowiadania (1945-1963) : z zagadnień struktury i narracji/ Bogdan Pięczka. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.

Artykuły z czasopism

 • (Wielkich) narracji życie po życiu / Łukasz Pawłowski.//Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 2, s. 164-168
 • Antek i Grzechy dzieciństwa. Przełom w twórczości Bolesława Prusa / Cezary Zalewski. // Ruch Literacki. - 2009, nr 3, s. 189-204
 • Dialog w baśni, stosunki interpersonalne i struktury narracyjne// Gian Paolo Caprettini // Pamiętnik Literacki -1987 z. 2 str. 263
 • Głos narracyjny i opis/ Stefano Agosti //Pamiętnik Literacki 1987 z. 2 str. 2
 • Gra z konwencją gatunkową i gra z wrogiem w narracji „Pana Tadeusza”/ Stanisław Falkowski.// Polonistyka. - 1990, nr 10, s.534-540.
 • Narracja jako struktura rozumienia/ Katarzyna Rosner//Teksty Drugie .-1999 , nr 3 , s. 7-15 15. Narracja w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego/Magdalena Horodecka.//Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 21-45
 • Narracja, tożsamość i czas / Maciej Chojnowski // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 2, s.153-155
 • Narracyjne interakcje Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego/ Magdalena Horodecka//Ruch Literacki. – 2008, nr 2, s. 215-231
 • Narrator i narracja w „Krzyżakach” Sienkiewicza/ Tadeusz Bujnicki // Polonistyka. - 1988, nr 10, s.740-750.
 • O filmowych inspiracjach Józefa Czechowicza / Beata Gaweł. // Ruch Literacki. - 2008, nr 6, s. 601-616
 • O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej – baśń i jej narrator/Grzegorz Leszczyński// Polonistyka. - 1988, nr 2, s.114-125
 • Od zdumienia do poszerzenia : refleksja nad historią w prozie Andrzeja Kuśniewicza /Anna Kowalewska. // Twórczość. - 2008, nr 10, s. 46-55
 • Postać w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji / Anna Łebkowska //Ruch Literacki - 2002 z. 3 s. 241-254
 • Problem narratora w polskiej prozie dla młodzieży. Zarys problematyki badań//Marta Ziółkowska-Sobecka// Polonistyka. -1988, nr 2, s.99-111
 • Przemilczenie i niedomówienie : technika narracyjna oraz figura myśli : niejasności teorii retorycznej/ Zdzisław Jakub Licheński// Przegląd Humanistyczny .-1998 , nr 4 , s. 37-46
 • Struktura narracji mówionej/ Katarzyna Depta// Język Polski .-1998 , z. 3/4 , s. 223-230.
 • Teologia opowieści : człowiek, narracja, Biblia / Beata Przymuszała// Polonistyka. - 2006, nr 10 , s. 58-60
 • Topika i idea. Narratologiczna lektura Legendy o św. Aleksym / Roman Krzywy.// Ruch Literacki. - 2006 z. 3, s. 307-323
 • Trzy piętra tożsamości / Piotr Michałowski. // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 48-52
 • Współczesna kobieca e/imigracyjna opowieść. Na przykładzie Koniecznych kłamstw Ewy Stachniak / Bożena Karwowska. // Ruch Literacki. - 2006, nr 6, s. 627-637
 • XXXII Konferencja teoretycznoliteracka: "Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury" - sprawozdanie / Elżbieta Rybicka.// Ruch Literacki. - 2004, z. 6, s. 663-670