Poczucie własnej wartości; Samoocena

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie / Denis Lawrence ; [tł. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Jak uczyć uczenia się? / Beata Oelszlaeger. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 3. Psychologia motywacji / Robert E. Franken ; przekł. Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. Potrzeba sprawowania kontroli, doskonalenia się oraz poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Artykuły z czasopism

 • Budowanie poczucia własnej wartości / Aneta Kwaśny // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 40-41
 • By kochać innych, trzeba poznać siebie / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 76-85
 • Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży / Barbara Galas // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 1, s. 11-19
 • Dobre i złe strony etykietek / Katarzyna Hamer-Gutowska, Jakub Gutowski // Psychologia w Szkole. 2006, nr 3, s. 51-56
 • Dojrzała postawa wobec samego siebie / Marek Dziewiecki // Świat Problemów. 2006,nr 11, s. 14-17
 • Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 • Ja na własny użytek / Steve Ayan; tł. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 42-45
 • Ja w lustrze czyli o poczuciu własnej wartości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 19-22
 • Jak skutecznie zmieniać swoje zachowania / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. - 2009, nr 11, s. 11-15
 • Karta samooceny ucznia / Małgorzata Słyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 38-39
 • Kłopoty z samooceną / Irena Makower // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 36-41
 • Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14
 • Nauczyć akceptacji samego siebie / Marzanna Krajewska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 3, s. 43-46
 • Nie ma ścieżek gotowych... / Jerzy Binkowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 85-91
 • O stosunku do siebie i innych / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 3-13
 • Obraz siebie u młodzieży - jako następstwo relacji między dziećmi i rodzicami - i jego związki ze skłonnościami do uzależnień / Wojciech Baryluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 115-138
 • Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 37-43
 • Obraz własnego "ja" u synów alkoholików / Paweł Kurtek // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 37-40
 • Ocena i samoocena poprawności graficznej pisma uczniów klas I-III / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 41-47
 • Ocenianie wzmacniające / Grażyna Gurnik // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63 25. Od samooceny do samowychowania / Cofta Hanna // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 21-22
 • Odpowiedzialny wychowawca / Marek Dziewięcki // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 5- 6
 • Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld. // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 32-39
 • Otyły nie znaczy gorszy / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 123-131
 • Poczucie wartości / Iwona Jędrusik, rozm. Aleksandra Malinowska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7, s. 62-64
 • Poczucie własnej wartości / Ewa Czemierowska ; rozm. przepr. Kazimierz Koruba //Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 117-126
 • Poczucie własnej wartości / Joanna Wiechowska // Remedium. - 2001, nr 4, s. 13
 • Poczucie własnej wartości / Renata Gut // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 12-14
 • Poczucie własnej wartości / Surdyk Marta // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 30-36
 • Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 2 / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 30-32
 • Poczucie własnej wartości u dzieci. Cz. 3 / Iwona Majewska-Opiełka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 30-32
 • Poczuć własną wartość / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Podhorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146
 • Pokonać przeciwności losu - koncepcja „resilience” / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2008, nr 7-8, s. 11-13
 • Popularyzacja samooceny / Anna Fatek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 48
 • Portreciki / Walentyna Olszewska // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 47-51
 • Powodzenie w nauce szkolnej a samoocena i prestiż społeczny ucznia w klasie / Ewa Stanisławiak // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 4, s. 305-311
 • Poziom samooceny uczniów klas III – a ich wyniki w nauce / Andrzej Łukasik // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 47-55
 • Poznaj samego siebie / Joanna Szenejko // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 38-45
 • Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo / Czesław Kustera // Szkoła Specjalna. - T. 69, nr 1 (2008), s. 3-13
 • PWW... : jak poczucie własnej wartości / Aleksandra Bałoniak // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 48-53
 • Rola komunikatu "ja" w umacnianiu poczucia własnej wartości / Anna Rożnowska //Edukacja. - 2005, nr 2, s. 63-67
 • Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17
 • Rozwijanie samooceny dziecka / Danuta Wosik-Kawala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 31-34
 • Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Supińska //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 2, s. 85-87
 • Samoocena – kompetencja kluczowa / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. –2000, nr 1, s. 33-36
 • Samoocena a poziom kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego :porównanie polskiej i szwedzkiej młodzieży licealnej / Katarzyna Baumann // JęzykiObce w Szkole .- 2004, nr 1, s. 72-78
 • Samoocena a zachowania społeczne / Mariusz Adamus // Edukacja i Dialog. 2004, nr 6, s. 64-67
 • Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska--Nieścioruk // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16
 • Samoocena dzieci u progu młodszego wieku szkolnego / Barbara Garncarz, Joanna Litke // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. I-IV
 • Samoocena i aspiracje młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Drozd // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 27-32
 • Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji / Elżbieta Furmańska //Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 24-29
 • Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych / Marta Klesińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10
 • Samoocena pracowników biblioteki metodą podnoszenia jakości współpracy z otoczeniem / Maja Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 9-12
 • Samoocena skazanych przejawiających twórcze zainteresowania / Katarzyna Mirosław // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 186-193
 • Samoocena sukcesu i osiągnięć zawodowych młodych tancerzy tańca klasycznego / Maria Aleksandrovic // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 55-58
 • Samoocena ucznia / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 3-4
 • Samoocena ucznia / Wanda Toć // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 2-4
 • Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka-Chrustny // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 42-46
 • Samoocena w nauczaniu języka łacińskiego : narzędzie: portfolio / Małgorzata Lubańska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 188-193
 • Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt / Hanna Kołodo // Remedium. -2004, nr 4, s. 14-15
 • Samooceny trzeba uczyć / Marzena Zmysłowska // Język Polski w Szkole Średniej. –1999/2000, nr 3, s. 53-61
 • Samospełniające się proroctwa nauczycieli / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 85-96
 • Społeczne i emocjonalne aspekty uczenia się (SEAL) w angielskiej rzeczywistości szkolnej / Marta Weimann // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 41-43
 • Sposób na egzamin / Joanna Mańkowska, Mateusz Jakimowicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 77-80
 • Świadomość samego siebie / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. 2005, nr 10, s. 27-31
 • Uwierz w siebie / Anna Jancewicz // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 86-87
 • Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów / Aneta Leśniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 33-36
 • Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków / Robert Bąk // Lider. - 2006, nr 3, s. 7-9
 • Zagubieni w drodze do samych siebie / Maria Wróblewska // Psychologia w Szkole. -2008, nr 3, s. 39-47
 • Zapasy z samym sobą, czy jak nie zwlekać / Rafał Albiński, Sylwia Bedyńska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 25-37
 • Zasiewanie godności / Agnieszka Bleja // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 63-69
 • Zasoby osobiste w rozwoju człowieka / Jan Chodkiewicz // Remedium. - 2005, nr 1, s.14-15 ; nr 4, s. 14-15
 • Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 40-47
 • Znaczenie akceptacji w procesie wychowawczym / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 38-40
 • Zostań swoim przyjacielem / Jerzy Mellibruda // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 66-69