Relacje rówieśnicze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. SYG: 67498
 • Cicha siła introwertyków : jak dorastać w świecie, który nie przestaje gadać / Susan Cain przy współpracy Gregory'ego Mone'a i Eriki Moroz ; przekład Jerzy Korpanty. - Warszawa : MT Biznes, 2017. SYG: 76031
 • Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Błażeja Smykowskiego. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995. SYG: 57756
 • Dziecięce przyjaźnie, sympatie i niechęci / J.Ł. Kołomiński ; tł. [z ros.] Anna Ciechanowicz; konsultacja nauk. Krystyna Skarżyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. SYG: 45361
 • Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne / Małgorzata Parcheta-Kołuszuk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. SYG: 76721
 • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004. SYG: 61291
 • Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010. SYG: 73920
 • Jak po lodzie / Jeff Kinney ; tłumaczenie Joanna Wajs. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2018. SYG: 77068
 • Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. SYG: 66695
 • Prestiż ucznia wśród rówieśników / Andrzej Janowski, Roman Stachyra. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. SYG: 60747
 • Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. SYG: 62496
 • Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. SYG: 77547
 • Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011. SYG: 73623
 • Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; tł. Grażyna Skoczylas. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. SYG: 61740L
 • Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. SYG: 62933
 • W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. SYG: 74071 czyt.
 • Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. SYG: 58502
 • Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. SYG: 61629
 • Zgrana klasa Ja - Ty - My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz- Bętkowska, Joanna Czubak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. SYG: 66442 czyt.

Artykuły z czasopism

 • Akceptacja dziecka zdolnego przez rówieśników / Patrycja Banasik. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 30-31.
 • Bez sporów i nieporozumień / Kinga Rusin W: Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29.
 • Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura W: Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16.
 • Budowanie relacji w przywództwie / Wojciech Turewicz W: Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 39-46.
 • Budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z jednostkami i grupami / Paul Dix W: Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5/6, s. 58-64.
 • Być (ładną) i mieć (iPada) / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2012, nr 16, s. 15.
 • Co robić? Rozmawiać! / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 42, s. 14.
 • Czego Jaś się nie nauczy.../ Urszula Kłusek. W: Wychowawca. 2019, nr 9 s.7.
 • Czy japońskie ijime jest również ciemną stroną polskiej szkoły? / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Biologia w Szkole. 2018, nr 5, s. 30-33.
 • Czy można na mnie liczyć?: scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Izabela Faleńczyk. W: Wychowawca. 2019, nr 6, s. 24-25.
 • Dobra atmosfera w klasie / Katarzyna Witkowska. W: Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 48-50.
 • Dobre praktyki w przedszkolach rodzinkowych / Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 9, s. 14-17.
 • Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła W: Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 • Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski. W: Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37.
 • Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła. W: Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3.
 • Dzieci odrzucone przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła. W: Remedium. - 2007, nr 6, s. 8-9.
 • Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk. W: Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52.
 • Dziecko w grupie, czyli o przedszkolu dla dzieci / Anna Florek. W: Meritum. - 2016, nr 1, s. 31-38.
 • Dziecko w roli nauczyciela / Kinga Kuszak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 14-17.
 • Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła W: Chowanna. - 2012, T. 1, s. 193-205.
 • Edukacja społeczno-moralna dzieci - istota i uwarunkowania / Karol Bidziński W: Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 19-32.
 • Emocjonalno-społeczne problemy drugoklasisty SP / Agata Sierota. W: Remedium. 2016, nr 2, s. 16-18.
 • Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Beata Rechnio. - Kołodziej W: Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7.
 • Gdy zdanie rodziców przestaje się liczyć... / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 58-59.
 • Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska. W: Charaktery. - 2015, nr 11, s. 76-79.
 • Grupa rówieśnicza - bezpieczna przystań nastolatka / Aleksandra Kram, Marta Molińska. W: Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 5-7.
 • Grupa rówieśnicza a dom / Rafał Ryszka. W: Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 16-17.
 • Grupa rówieśnicza jako czynnik chroniący i czynnik ryzyka / Maria Sokołowska. W: Remedium. 2015, nr 9, s. 16-17.
 • Grupa rówieśnicza jako obszar nabywania doświadczeń społecznych / Anna Łojek. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 3, s. 106-108.
 • Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 52.
 • Gry ułatwiające poznanie i integrację klasy / Anna Kałuba - Korczak. W: Głos Pedagogiczny.- 2013, nr 9 (51), s. 29-31.
 • Indeks schematów rówieśników szkolnych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (IE-PP-R) - eksperymentalna wersja kwestionariusza / Paweł Kurtek. W: Kultura i Edukacja. 2016, nr 1, s. 217-229.
 • Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak. W: Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47.
 • Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64.
 • Jak skutecznie rozmawiać z uczniem? / Paulina Dubiel. W: Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 16-18.
 • Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak. W: Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34.
 • Jak zintegrować klasę? / Magdalena Goetz. W: Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 82-84.
 • Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego / Anna Meslin. W: Życie Szkoły. - 2018, nr 9, s. 2-6.
 • Jestem sobą, czyli... / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 4, s. 12.
 • Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 98-101.
 • Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 141-151.
 • Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21.
 • Konflikty międzydziecięce w wieku przedszkolnym a rozwój osobowości / Joanna Kamińska W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1980, nr 4-5, s. 78-88.
 • Koniec dzieciństwa / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2016, nr 2, s. 12.
 • Kontakty między rówieśnikami w pierwszych latach nauki / Hanna Krogulska. W: Nowa Szkoła. - 1993, nr 6, s. 357-360.
 • Koraliki przyjaźni / Katarzyna Klimek-Michno. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 7/8, s. 36-37.
 • Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska. W: Biblioteka w Szkole. 2007, nr 9, s. 14-15.
 • Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 3, s. 36-39.
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 3, s. 4-13.
 • Lepszy uczeń... bardziej lubiany? / Marzena Oterman. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 371-374.
 • Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20.
 • Mity a rzeczywistość - dręczenie rówieśnicze. Cz. 1 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2018, nr 4, s. 10-12.
 • Mity a rzeczywistość - dręczenie rówieśnicze. Cz. 2 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2018, nr 5, s. 8-9
 • Nastolatek w grupie : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 42, s. 20.
 • Nastolatek w grupie cz. II : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 16.
 • Nastolatek w grupie cz. III : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 46, s. 16.
 • Nasza klasa nie jest grupą / Miroslava Lemešová. W: Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42.
 • Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych / Marcin Jaroszewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 29-31.
 • Nie odzywam się do ciebie... / Kinga Rusin. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 14-16.
 • Nieformalne grupy rówieśnicze / Krystyna Schulz W: Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 54-56.
 • Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 1 / Maria Fudali. W: Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 54-56.
 • Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 2 / Maria Fudali. W: Remedium. - 2010, nr 10, s. 12.
 • Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 2-6.
 • Nowy początek - jak zintegrować klasę? / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 40, s. 12.
 • O niektórych trudnościach wychowawczych / Ewa Jagiełło. W: Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 33-35.
 • O technice "Zgadnij, kto?" / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 37, s. 17.
 • O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych / Błażej Smykowski. W: Kultura i Społeczeństwo. 2001, nr 1, s. 189-198.
 • Od "Galerianek" do "Panny Nikt" / Roman Sowa. W: Język Polski w Gimnazjum. 2016/2017, nr 1, s. 35-46.
 • Od nauczania tradycyjnego do uczenia się w grupie jako wspólnocie / Jacek Tendej. W: Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 12-16.
 • Od orientacji do współpracy - życie klasy w fazach / Anna Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 4, s. 41-48.
 • Okrucieństwo rodzi się ze słabości / Danuta Bula. W: Wychowawca. 2015, nr 9, s. 20-22
 • Paczki", "bandy" i przyjaźnie... : środowiskowe uwarunkowania rozwoju grup rówieśniczych / Małgorzata Stępniewska. W: Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 4-6, s. 18.
 • Pedagogika pracy z dziećmi wykluczonymi / Anna Skalska. W: Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11-12, s. 28-31.
 • Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła. W: Chowanna. 2010, t. 1(34), s. 95-105.
 • Podejmowanie decyzji w grupach nieformalnych gimnazjalistów / Maria Fudali. W: Remedium. - 2008, nr 11, s. 8-9.
 • Pogoda dla klasowych bogaczy / Elżbieta Napora. W: Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 87-94.
 • Pomagając innym, pomagasz również sobie : scenariusz apelu /Barbara Mizerska, Piotr Piotrowski. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 5, s. 20-22.
 • Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników - prezentacja programu oddziaływań / Marta Herzberg. W: Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2011, nr 3, s. 13-18.
 • Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski. W: Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59.
 • Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzin. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13.
 • Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas 1-3 - wyniki badań własnych / Zuzanna Zbróg. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 37-41.
 • Pozycja w grupie rówieśniczej : sympatia pod kontrolą / Dominika Michalak. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 38-41.
 • Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek. W: Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 39-43.
 • Pozytywny klimat klasy / Ewelina Krzymowska. W: Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 4-7.
 • Pozytywny klimat szkoły / Ewelina Krzymowska. W: Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 19-21.
 • Przejawy negatywnej komunikacji krytyki czyli Komunikaty ośmieszające rówieśników. Cz. 2 / Maria Janukowicz. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 72-77.
 • Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 5, s. 40-42 .
 • Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 20-27.
 • Przydatność techniki socjometrycznej Jacoba Moreno w diagnozowaniu środowiska rówieśniczego uczniów / Marta Bolińska. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 62-70.
 • Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska. W: Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45.
 • Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska. W: Życie Szkoły. 2005, nr 1, s. 4-9.
 • Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47.
 • Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 20-26.
 • Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23.
 • Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami liceów ogólnokształcących / Marian Śnieżyński. W: Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 3-6.
 • Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62.
 • Relacje rówieśnicze : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch. W: Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 29.
 • Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno. W: Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84.
 • Robię to, co robią inni / Jakub Gutowski. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 43-48.
 • Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 10/11, s. 13-17.
 • Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym / Halina Pawłowska. W: Życie Szkoły. 2000, nr 1, s. 25-29.
 • Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. W: Edukacja. 2011, nr 2, s. 36-44.
 • Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Cz. 2 / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz. W: Remedium. 2016, nr 4, s. 20-21.
 • Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67.
 • Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 2 (56), s. 41-42.
 • Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49.
 • Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska. W: Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 3-7.
 • Spójność jako cecha i czynnik rozwoju małej grupy / Anna Lakiszowa. W: Zamojskie Studia i Materiały.- 2012, z. 1, s. 217-224.
 • Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 2 (56), s. 41-42.
 • Stare emocje w nowym tornistrze / Jakub Gutowski. W: Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 37-43.
 • Stymulacja rozwoju otwartości i samoakceptacji w grupie / Małgorzata Gutknecht. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 6, s. 32-35.
 • Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 • Święta w klasie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 48, s. 14
 • Taki, siaki, owaki... : o stygmatyzacji dziecka i tym, jak jej przeciwdziałać w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 45-48
 • Terapeutyczne wychowanie. Cz. 4 / Maria Kożuchowska. W: Remedium. 2017, nr 12, s. 22-23
 • Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 17-24.
 • Trudna integracja. Cz. 1 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 10-11.
 • Trudna integracja. Cz. 2 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 10-11.
 • Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk. W: Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30.
 • Tutoring rówieśniczy nowa jakość edukacyjna / Radosław Mysior. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 11-16.
 • Tylko bez uprzedzeń / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 40, s. 11.
 • Uczestnictwo w grupach negatywnych / Błażej Smykowski W: Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 45-48.
 • Uczymy (się) w działaniu / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 14, s. 16.
 • Ulotka dla ucznia - opiekuna, przewodnika. W: Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 41.
 • Umowa w codzienności dziecka / Agnieszka Olczak. W: Życie Szkoły. 2005, nr 1, s. 10-14
 • Uwalnianie z ról w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 50-53.
 • Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33.
 • W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57.
 • Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski. W: Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 10-13.
 • Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota. W: Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29.
 • Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg. W: Chowanna. - 2010, T. 1, s. 153-160.
 • Wspólnie i bez porażek / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2016, nr 16, s. 8.
 • Wykorzystanie metafor w badaniu klimatu grupowego / Marcin Jaroszewski. W: Remedium. 2017, nr 1, s. 28-29.
 • Wykorzystanie metafor. Cz. 2 / Marcin Jaroszewski. W: Remedium. 2017, nr 2, s. 24-25.
 • Wyśmiewane dzieci / Marta Melka-Roszczyk. W: Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 56-60.
 • Zaangażowanie gimnazjalistów w przemoc rówieśniczą. Rola bliskich przyjaźni / Aleksandra Tłuściak-Deliowska W: Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 3-7.
 • Zagubione dzieci - cz.2 / Aleksandra Karasowska W: Remedium. - 2013, nr 12, s. 18-19.
 • Zagubione dzieci - cz.3 / Aleksandra Karasowska 2014 W: Remedium. - 2014, nr 1, s. 20-21.
 • Zajęcia integrujące grupę / Beata Borowiec-Janczak, Anna Kuchciak. W: Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 493-495.
 • Zamiast "kocenia" / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 30/31, s. 14.
 • Zjawisko presji rówieśniczej / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 4, s. 13.
 • Zrobić dobre wrażenie / Marzena Wysocka. W: Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 160-163.
 • Zrozumieć gimnazjalistę / Maria Fudali. W: Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 23-26.
 • Zrozumieć opór czyli Jak skutecznie pomóc klasie / Iwona K. Gryniuk-Toruń. W: Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 136-145.
 • Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 1 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 21-23.
 • Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 2 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 20-21.

 

X 2019 r.