Terapeuta zajęciowy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Barbara Mazurek

 

 LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009.
 • Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : pod red. nauk. Wity Szulc ; przy współpracy Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cylulko.Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej.Warszawa : Difin, 2015.Terapia zajęciowa / Ewa Baum. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Wychowawcze i terapeutyczne znaczenie własnej twórczości dziecka / Lucyna Góralowa, Maria Grabska. łódź : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych,1976.
                                                                                                    

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Agresja w przedszkolu i nie tylko. Cz. 3 / Magdalena Kochańska // Bliżej Przedszkola.2009, nr 9, s. 36-38Arteterapia w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym / Agnieszka Rybak-Antoniewicz.W: Zamojskie Studia i Materiały.- 2013, z. 1, s. 51-58„
 • Baśniowe spotkania” w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak. //Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 2, s. 9-12
 • Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? / Aleksandra Karasowska.//Remedium. - 2008, nr 12, s. 8-9.
 • Klasy terapeutyczne : obserwacje i uwagi praktyka / Ewa Gürtler-Wójcik. // Meritum. -2011, nr 1, s. 53-57.
 • Stosowanie terapii w wychowaniu / Elżbieta Bednarska.W: Życie Szkoły. - 2001, nr 8,s. 485-487.
 • Terapia pedagogiczna : wprowadzenie / Adam Stankowski //Chowanna. - 2009, t. 1 (32),s. 9-32
 • To było ważne wydarzenie : w wynajętym mieszkaniu osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się samodzielności / zebrał Konrad Sawiński. //Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 109-114
 • .Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 1 / Alina Szulirz //Remedium. - 2009, nr 5, s. 4-5
 • Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 2 / Alina Szulirz, Justyna Szarzyńska-Głód // Remedium.2009, nr 6, s. 6-7