Logopedia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2018

Wyboru dokonała: Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.. Bajki logopedyczne / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk ; [ilustracje Janusz Baszczak]. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2017].
 • Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
 • Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
 • Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Ewa Boksa. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia
  Universalis, 2013.
 • Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo Komlogo, 2017.
 • Dziecko nie mówi : Dlaczego? Czy i kiedy zacznie ? / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.
 • Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy : (skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych) / Adam Stankowski. - Wyd. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986.
 • Giełkot : jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie : podręcznik diagnostyki i terapii / Manon Spruit ; [przekład z języka niemieckiego Andrzej Robak]. - Kraków ; Wydawnictwo Edukacyjne, copyright 2017.
 • Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyczne / pod red. Józefa Porayskiego - Pomsty i Marii Przybysz-Piwko ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
 • Jak pomóc nie zapomnieć : ćwiczenia pamięci i mowy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 • Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena Bekus - Richane. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.
 • Język, człowiek, społeczeństwo : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Grabiasowi / red. nauk. Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2013.
 • Język i komunikacja : perspektywa lingwistyczna i logopedyczna / pod red. Marleny Kurowskiej, Joanny Zawadki ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.
 • Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa / Urszula Jęczeń ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
 • Kategoryzacje językowe : ćwiczenia rozwijające słownik i kształtując rozumienie / Zdzisława Orłowska - Popek. - Kraków : Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, © Copyright 2018.
 • Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016.
 • Kto jest kim w polskiej logopedii : 1996 / red. Bogdan Adamczyk, Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Elżbieta Smołka ; Polskie Towarzystwo Logopedyczne . - Lublin : PTL, 1996.
 • Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 3 . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Logopedia międzykulturowa / red. nauk. : Ewa Czaplewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.
 • Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red.Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo UO, 2003.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T.2, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej : Uniwersytet Opolski Wydawnictwo Opole : Wydawnictwo UO, 2003.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej : Uniwersytet Opolski Wydawnictwo 2 zmienione poszerzone . - Opole : Wydawnictwo UO, 2003.
 • Logopedia artystyczna / red. nauk.: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2016.
 • Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012.
 • Małe dziecko - dużo pomysłów : wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka / pod red. Radosława Piotrowicza, Małgorzaty Walkiewicz - Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016.
 • Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi-jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Wydawnictwo Gdańsk : "Harmonia Universalis", cop. 2013.
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożena Odowska - Szlachcic. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.
 • Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii / pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015 .
 • Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii / pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.
 • Metody terapii logopedycznej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2018.
 • Model opieki logopedycznej w Polsce : (projekt) / oprac. Leon Kaczmarek. Ośrodek Rewalidacji Logopedycznej : komplementarna opieka nad dzieckiem z niedokształceniem mowy : (projekt) / oprac. Urszula Zofia Parol . - Gdańsk : Gdański Związek Logopedów, 1991.
 • Mózg, język, zachowanie / Bożydar L. J. Kaczmarek. - [Wyd. 2]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.
 • Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
 • .Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
 • Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017.
 • Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska ; [skład i opracowanie graficzne Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 • Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych /pod red. Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak. - Kraków :Wydawnictwo WiR, 2018.
 • O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak", 2000.
 • Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek. - Warszawa : "Żak", 2001.
 • Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012. porozumieniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka ; [il. Jadwiga Abramowicz et al.].
 • Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002
 • Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017.
 • Pomówmy o zacinaniu / Renée Byrne : z ang. przeł. o zacinaniu / Renée Byrne ; z ang. przeł Tomasz Zaleski. - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. - Warszawa.
 • Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Sandra Glej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
 • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii / pod redakcją Ireny Jaros i Renaty Gliwy.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2016.
 • Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red.Katarzyny Węsierskiej.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red.Katarzyny Węsierskiej, Natalii Moćko.- Katowice : Wydawnictwo
  Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 • Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Przygody Mimków : pomoc logopedyczna do terapii opóźnionego rozwoju mowy / Iweta Kozłowska. - : Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016..
 • Psychologiczne problemy afazji dziecięcej / Zofia Kordyl. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
  SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard ; przekł. Mikołaj Hernik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Spółgłoskowe gagatki : materiał do utrwalania trudnych grup spółgłoskowych / Aneta Jaskuła. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,2016.
 • Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa :
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002 .
 • Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia
  Universalis, 2016 .
 • Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszynski, Ditta Baczała ; [recenzja: Tadeusz Gałkowski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2, Opcje teoriopoznawcze i metodyczne / pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej,Iwony Klonowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
 • Wprowadzenie do neurologopedii / pod red. Andrzeja Obrębowskiego ;zespół autorów Tadeusz Gałkowski, Jolanta Góral-Półrola, Ewa Humeniuk, Wojciech Kozubski, Ewa Krajna, Dorota Łojko, Barbara Maciejewska, Sławomir Michalak, Zofia Obrębowska, Andrzej Obrębowski, Roman Ossowski, Karolina Popławska-Domaszewicz, Antoni Pruszewicz, Mirosława Rządzka, Alicja Sekula, Barbara Steinborn, Bogdan Szczepankowski, Elżbieta Szeląg, Kinga Sobieralska-Michalak, Piotr Świdziński, Zbigniew Tarkowski, Krzysztof Tuszyński, Bożena Wiskirska-Woźnica, Waldemar Wojnowski, Tomasz Zaleski, Anna Żebryk-Stopa. - Wydanie 2. uaktualnione. - Poznań :Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018.
 • Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. -
  Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
 • Wybrane problemy logopedyczne / Jadwiga Ewa Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 3 . - 1993 : Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiki.
 • Vademecum logopedyczne : podręcznik akademicki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. -
  Wyd. 5. uzup. i rozsz.
 • Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skore . - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2005.
 •  Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. - Kraków : Oficyna
  Wydawnicza "Impuls", copyright 2017.
 • Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie .- logopedyczne / Elżbieta Stecko. Wyd. 4 bez zmian.
 • Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra
  Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018.
 • Zaburzenia płynności mowy / red. nauk. Katarzyna Węsierska ; przy współpracy Katarzyny Gaweł. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.
 • Zaburzenia porozumiewania się słownego z otoczeniem w afazji / Joanna Przesmycka-Kamińska. - Wrocław : Wydawnictwa
  Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980.
 • Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / Rainer Patzlaff ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek k, ki, g, gi, h,hi / Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 • Zmysły w komunikacji : wszystkie zmysły prowadzą do mózgu / red.nauk. Beata Kazek, Justyna Wojciechowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016