Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonała : Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. 65188
 • Kim są wybitni ? / Frieda Painter ; tł. [z ang.] Ewa Kazuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. 20260(b)
 • Psychologia zdolności / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. 60237
 • Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. 65217
 • Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. : Kraków : Impuls, 2005. 62457
 • Znaczenie różnic indywidualnych w nauczaniu uczniów wybitnie uzdolnionych / Jan Rostowski. W: Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 1992. 20212(b)

Artykuły z czasopism:

 • Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Ososińska W: Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 80-85
 • Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47
 • Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. W:Psychologia w Szkole. -2011, nr 2, s. 89-99
 • Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu/ Beata Korus W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 • Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska W: Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55
 • Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? / Elżbieta Głaz W: Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-53
 • Jak stymulować zdolności "Myślenia pytającego" uczniów?/ Krzysztof Szmidt W: Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 17-22
 • Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Mirela Nawrot W: Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53
 • Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak W: Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 29-30
 • Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda W: Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55
 • Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska. W:Życie Szkoły. -2002, nr 7, s. 401-406
 • Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III /Irena Stańczak W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 • O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 • Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik W: Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 36-40
 • Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 • Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając W: Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49
 • Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk W: Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 206-208
 • Programy i przykłady pracy z uczniem zdolnym / Krystyna Sikorska W: Nauczanie Początkowe. -1995/1996, z. 6, s. 30-47
 • Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult W: Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8
 • Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska W: Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8
 • Rozwijanie kompetencji twórczych i zdolności dzieci w grupie przedszkolnej / Jolanta Łysakowska W: Bliżej Przedszkola. -2008, nr 9, s. 56-60
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / (innowacjapedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej W: Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 30-33
 • Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 1, Rozwój wrażliwości słuchowej / Ewa Hoffman-Lipska W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 12-19
 • Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2, Rozwój umiejętności muzycznych / Ewa Hoffman-Lipska W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 24-31
 • Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk W: Edukacja i Dialog. -2004, nr 10, s. 39-42
 • Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją/ Aneta Jałowiecka W: Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 • Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach 1-3 : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 • Stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie w edukacji zintegrowanej : o kółku matematycznym w klasach I-III / Ewa Stucka-Bogdan W: Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 1-2
 • Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski W: Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 79-89
 • Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza W: Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 28-31
 • Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc.W: Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 61-69
 • Talent - dar czy zadanie? / Sławomir Chrost W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 40-42
 • Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda W: Chowanna. - 2010, s. 109-117
 • Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji W: Jolanta Bonar W: Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 21-26
 • Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 • Uczeń zdolny w klasach I-III / Krystyna Bieluga W: Życie Szkoły .-1997 , nr 6 , s. 340-346
 • Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak W: Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 202-205
 • Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych /
 • Zuzanna Zbróg W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 91-100
 • Wielointeligentna edukacja dla dziecka - czas na zmiany / Aldona Kopik, Monika Zatorska. W: Życie Szkoły. 2011 nr 6, s. 5-13
 • Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach 1-3 / Lidia Pawelec W: Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 • Wystarczy nie przeszkadzać dziecku w rozwoju / Apolonia Suchora-Olech, Mariola Szczepańska. W: Życie Szkoły. -1999, nr 8, s. 570-573
 • Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.9-13
 • Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak rozwijać/ Irena Pufal-Struzik W:Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005 nr 4, s. 7-12