Dziecko otyłe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 1996-2011

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków:Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
 • Anoreksja, bulimia... : jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u nastolatków / Małgorzata Wąsik. -Kraków : Wydawnictwo AA, 2009.
 • Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 • Otyłość : zespół metaboliczny / Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas. -Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
 • Otyłość u dzieci i młodzieży / red. nauk. Ewa Małecka-Tendera, Piotr Socha ; aut. Mieczysław Litwin [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
 • Psychologia zaburzeń./ Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Włodzimierz Dietrich [et al.]. -Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

Artykuły z czasopism:

 • Co dolega twoim uczniom / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski.-2011, nr 22, s. 6
 • Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur. W: Lider. - 2006, nr 1, s. 6-8
 • Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami / Urszula Jańska. W: Lider. - 1996, nr 2, s. 14-17
 • Europejski priorytet zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości/ Teresa Socha. W: Chowanna.- 2008, tom 2, s. 217-231
 • Fit, czyli w dobrej formie kultura fizyczna u przedszkolaka / Agnieszka Pasternak. W: Bliżej Przedszkola.-2010, nr 12, s. 20-23
 • Grubasy, spaślaki, pączuszki/ Tadeusz Szewczyk. W:Edukacja i Dialog.- 1998, nr 5, s. 55-59
 • Kompulsywne objadanie się cz. 1 / Dorota Mroczkowska. W: Remedium.- 2008, nr 7-8, s. 46-47
 • Kompulsywne objadanie się cz. 2 / Dorota Mroczkowska. W:Remedium.- 2008, nr 12, s. 22-23
 • Kompulsywne objadanie się cz. 3 / Dorota Mroczkowska. W: Remedium .- 2009, nr 1, s. 24-25
 • Mamo, ja też chcę być fit / Agnieszka Pasternak. W: Bliżej Przedszkola. -2010, nr 11, s. 18-21
 • Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 23-37
 • Mózg nie je, tyjesz ty : rozmowa z A. Petersem / Agnieszka Marcisz. W:Charaktery . - 2012, nr 3, s. 64-67
 • Na otyłość … psycholog/ Ewa Iskierka-Kasperek. W: Charaktery.- 2008, nr 6, s. 76-78
 • Nadwaga i otyłość - przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni. W: NauczaniePoczątkowe.-2006/2007, nr 4, s. 35-41
 • Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku)/ Teresa Zygmunt. W: Lider. - 2006, nr 2, s. 17
 • Nadwaga i otyłość- zrób coś z tym / Zbigniew Cendrowski. W: Lider.-2007, nr 11, s. 4-8
 • Nawyki żywieniowe seniorek w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-2012, nr 3, s. 26-31
 • Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy. W:Wychowanie na co dzień.- 2007, nr 9, s.
 • Niejadki i łakomczuchy / Anna Kłosińska. W: Bliżej Przedszkola.-2009, nr 2, s. 40-41
 • Odważ się żyć / Dorota Krzemionka. W:Charaktery . - 2011, nr 6, s. 14-23
 • Otyłość a jakość życia dziecka/ Zofia Malec. W:Nauczyciel i Szkoła.- 2007, nr 1-2, s. 150-155
 • Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profilaktyki i edukacji zdrowotnej / Anna Oblacińska. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.-2009, nr 2, s. 18-24
 • Otyłość- narastający problem wśród dzieci i młodzieży / Agnieszka Jarosz. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.-2007, nr 1, s. 13-17
 • Otyłość u dzieci – przegląd aktualnych badań/ Dominika Olejniczak. W: Lider.- 2009, nr 9, s. 26-27
 • Otyłość u dzieci / Grażyna Rowicka W: Wychowanie w Przedszkolu.-2005, nr 1, s. 38-41
 • Otyłość u najmłodszych/ Magdalena Makarewicz-Wujec. W: Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 11, s. 23-26
 • Otyły nie znaczy gorszy / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 123-131
 • Pan ( i ) swojej wagi / Grażyna Wieczorkowska W:Charaktery . - 2011, nr 6, s. 24-27
 • Polski model szkolnego wychowania fizycznego wobec wyzwań cywilizacyjnych / Marek Lewandowski, Tomasz Frołowicz, Małgorzata Resiak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, s. 7-12
 • Problem otyłości dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska. W: Remedium. - 2005, nr 7/8, s.18-19
 • Problemy dziecka otyłego / Joanna Schmidt. W: Edukacja i Dialog.-2005, nr 7, s. 55-60
 • Przykładowy zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych W: Lider. - 1992, nr 4, s. 17-26
 • Uczeń z nadwagą / Jan Winnicki. W: Głos Nauczycielski.-2011, nr 43, s. 4
 • Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów - opinie dyrektorów szkół / Barbara Woynarowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-2008, nr 3, s. 9-15
 • Wiem, co jem. A ty? / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski.-2011, nr 50, s. 15
 • Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży/ Karina Leksy. W: Wychowanie na co dzień.- 2006, nr 12, s. 14-17
 • Wyścig o szczupłość / Agnieszka Czapczyńska. W: Remedium.-2008, nr 11, s. 30-31
 • Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III /Edyta Suliga. W: Nauczanie Początkowe.- 2007, nr 4, s. 27-41