Dziecko trudne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74834
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. 68804
 • Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży / Przemysław Kaca. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014. 71086
 • Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem : behawioryzm dla nauczycieli / Monika Zielińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. 71031
 • Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. 59685czyt. ; 59686 ; 59687
 • Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 71032 czyt.
 • Kod zachowania : jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania / Jessica Minahan i Nancy Rappaport. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014. 75906
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi : ponad 160 gotowych do wykorzystania lekcji oraz arkuszy ćwiczeń pomagających rozwijać umiejętności społeczne dzieci w klasie szkolnej i poza nią / Darlene Mannix. - Gdańsk: Centrum Terapii Behawioralnej Wydawnictwo, copyright 2014. 77103L 
 • Łatwe sposoby na trudne dziecko / Ronald Mah. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008. 64721czyt. ; 64720
 • Naprawa zachowania / Bill Rogers. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2014. 68908
 • Niegrzeczne dzieci : 9 kroków do posłuszeństwa / George M. Kapalka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 73404
 • Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny / Bożena Karzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. 76380
 • Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. 59946
 • Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : CeDeWu, 2017. 75682
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010. 77444czyt.L
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010. 77445czyt.L
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. 70971czyt.
 • Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. 62536
 • Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. 65998czyt. ; 65997
 • Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 65732czyt. ; 65731
 • Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo, 2005. 64333czyt. ; 64331 ; 64332
 • Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004. 60611czyt. ; 60857
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne abc dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. 67646czyt.
 • Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. 67318czyt.
 • Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. 65094
 • Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005. 61125czyt. ; 61876 ; 61877
 • Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2015. 73049
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66682czyt. ; 66660
 • Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 67731czyt.
 • Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi : oblicza problemów dziecka i rodziców / Monika I. Dąbkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. 71288

Artykuły z czasopism

 • "Motyla noga", czyli co zrobić, gdy dziecko przeklina? / Jakub Gutowski, Katarzyna Hamer-Gutowska. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 4, s. 125-133.
 • "Trudne" dzieci / Aleksandra Karasowska. W: Świat Problemów. 2007, nr 4, s. 15-20.
 • „Resilience”, czyli pozytywne myślenie w profilaktyce / Krzysztof Ostaszewski. W: Remedium. 2010, nr 6, s. 32.
 • [Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie - recenzja] / Elżbieta Trojan. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 5, s. 58-59.
 • ABC negatywnych emocji / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. 2016, nr 4, s. 28-32.
 • Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii / Katarzyna M. Stanek. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 4, s. 17-26.
 • Cielesne kreowanie roli : wizualizacyjne techniki parateatralne jako wsparcie rozwoju / Katarzyna Krasoń. W: Chowanna. 2011, t. 1(36), s. 297-313.
 • Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2014, nr 3, s. 24-28.
 • Czas na efekty / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 21, s. 16.
 • Czy wiejscy uczniowie stają się mniej grzeczni? / Stanisław Prażmowski. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 2, s. 44-46.
 • Dla kogo MOS, dla kogo MOW? / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 34, s. 11.
 • Droga trudnego ucznia - instytucje wspierające we Francji / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 52-53.
 • Dyrektor odpowiada za wszystko (?) / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 6-8.
 • Dzieci bez przyszłości w szkole / Marek Grondas, Marek Liciński. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 1, s. 3-8.
 • Dzieci cienia / Kinga Rusin. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 6, s. 21-23.
 • Dzieci na gigancie / Anna Nita ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska. W: Życie Szkoły. 2016, nr 4, s. 2-6.
 • Dziecko nosi w sobie muzykę : logarytmika w terapii / Dorota Grochecka. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 340-341.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 4, s. 48-50.
 • Edukacja faweli / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 1, s. 46-48.
 • Gram, bo muszę / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 47, s. 14.
 • Indywidualna praca z dzieckiem / Krzysztof Błaszczak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 4, s. 48-49.
 • Integracja po wakacjach / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 37, s. 12.
 • Integracja sensoryczna. Wykorzystanie w edukacji i diagnozie pedagogicznej dzieci w wieku szkolnym / Magdalena Oleksy-Zborowska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 28-31.
 • Jak pomóc dziecku, gdy na drodze stają... rodzice? / Mira Prajsner. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 29-31.
 • Jak pracować z uczniem trudnym? / Elżbieta Trojan. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 4, s. 20-21.
 • Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka ? / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 3, s. 63-68.
 • Jak stymulować rozwój dziecka / Iwona Sikorska. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 81-87.
 • Jak wytrzymać z niesfornym Józiem? / Anna Pyzikiewicz ; rozmowę przeprowadziła Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 14/15, s. 6.
 • Jakie jest moje pokolenie? : konkurs polonistyczny dla gimnazjalistów / Elżbieta Rzepecka-Roszak. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 1, s. 18-20.
 • Kiedy nic nie działa - co zrobić? Cz. 1 / Norbert Karaszewski. W: Remedium. 2016, nr 2, s. 7-9.
 • Kiedy nic nie działa - co zrobić? Cz. 2 / Norbert Karaszewski. W: Remedium. 2016, nr 3, s. 5-7.
 • Kiedy zbliża się wybuch / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 36, s. 16.
 • Kierunek dobry, ale... / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 29/30, s. 13.
 • Klasa niechciana / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. W: Życie Szkoły. 2013, nr 1, s. 7.
 • Klasztor nie dla dzieci / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 49, s. 5.
 • Kolczyk w nosie...i co dalej ? : jak pracować z młodzieżą trudną ? / Rafał Szymkowiak. W: Katecheta. 2002, nr 7-8, s. 93-98.
 • Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w przedszkolu / Adam Krasnosielski. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 12, s. 20-23.
 • Lęk czy lenistwo? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 10, s. 11.
 • Metoda projektu w nauczaniu dzieci z trudnościami w nauce / Monika Kupiec. W: Życie Szkoły. 2013, nr 11, s. 4-5.
 • Miejsce spotkania / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 10, s. 10-11.
 • Miejscówka, czyli miejsca dla dzieci / Anna Matyja. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 44-45.
 • Mistrz jest blisko swego ucznia / Jarosław Jagieła. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 3, s. 13-20.
 • Motywacja do nauki dzieci z trudnościami edukacyjnymi uczęszczających do świetlicy środowiskowej - na podstawie autorskiego programu "4 kroki do sukcesu" / Natalia Kierzkowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr. 12, s. 14-18.
 • Motywuj, nie rozgrzeszaj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 10, s. 14.
 • Nauczyciele i rodzice w jednym stali domu... / Urszula Nowakowska. W: Życie Szkoły. 2003, nr 5, s. 310-312.
 • Nie ma autorytetu bez dyscypliny / Aleksandra Godlewska. - Życie Szkoły. 2014, nr 3, s. 28-29.
 • Nie sądź bliźniego... / Marcin Florkowski. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 11, s. 17.
 • Nie widzę problemu / Natalia Minge. W: Życie Szkoły. 2015, nr 3, s. 28-29.
 • Niedostrzegane pominięcia / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 27/28, s. 23.
 • Nieoszlifowane diamenty / Elżbieta Rembiasz. W: Remedium. 2009, nr 3, s. 6-7.
 • Nieposłuszne dzieci / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 14, s. 12.
 • O niektórych trudnościach wychowawczych / Ewa Jagiełło. W: Życie Szkoły. 2004, nr 6, s. 33-35.
 • Oblewają, bo są biedni / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 40, s. 6.
 • Po co nam zasady? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 4, s. 16.
 • Pod czujnym okiem / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 51/52, s. 18-19.
 • Pomaga nam komputer / Renata Szafran. W: Życie Szkoły. 2003, nr 7, s. 398-402.
 • Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła. W: Edukacja. 2009, nr 4, s. 66-75.
 • Pomóż dziecku poprosić o pomoc / Karolina Morawska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 6, s. 28-30.
 • Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń / Wioletta Barczak. W: Życie Szkoły. 2001, nr 3, s. 160-165.
 • Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie / Ewa Kaczyńska. W: Życie Szkoły. 2003, nr 9, s. 536-538.
 • Prawdziwe życie / Mariusz Bartkowicz. W: Świat Problemów. 2009, nr 2, s. 17-18.
 • Przeciwdziałanie agresji / Tomasz Korzecki. W: Remedium. 2007, nr 7, s. 22-23.
 • Rozpoznawanie problemów uczniów szkół województwa mazowieckiego : 2011 r. / Bożena Adamus. W: Meritum. 2011, nr 2, dod. Oświata Mazowiecka , nr 3, s. 28-30.
 • Rozważne zaangażowanie / Jarosław Jagieła. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 115-122.
 • Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej / Dorota Dolata. W: Życie Szkoły. 2014, nr 10, s. 10-12.
 • Stres - szkodzi czy pomaga? / Wiesława Chojnacka. W: Życie Szkoły. 2004, nr 6, s. 36-37.
 • Style wychowania : od autokraty do brata łaty / Aleksandra Godlewska. W: Życie Szkoły. 2014, nr 1, s. 30-31.
 • Sztuka komunikacji interpersonalnej / Hanna Milewska. W: Lider. 2001, nr 6, s. 29-30.
 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 2, s. 12-13.
 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 3, s. 14-15.
 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 4, s. 6-7.
 • Technologie mobilne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 8, s. 55-58.
 • To ja, złodziej! / Aneta Urbanowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 37, s. 12.
 • To nie jest takie proste / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 6, s. 20-22.
 • Trudna integracja. Cz. 1 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 10-11.
 • Trudna integracja. Cz. 2 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 10-11.
 • Trudne czasy, trudni rodzice, trudne dzieci / Ewa Grodecka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2011/2012, nr 1, s. 100-107.
 • Trudne dzieci a może trudni rodzice? / Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 26-27.
 • Trudne zachowania niezdiagnozowane, czyli techniki pracy z niegrzecznym dzieckiem / Anna Policht-Jaruga. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 21-25.
 • Trudne zachowania uczniów : jak radzić sobie z klasowymi łobuzami / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2016, nr 4, s. 18-22.
 • Trudne, gniewne, wybuchowe / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 13, s. 16.
 • Trudności wychowawcze / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 5, s. 14.
 • Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego / Zbigniew Stępień. W: Lider. 2002, nr 9, s. 30.
 • Twórcza resocjalizacja / Grzegorz Socha. W: Wychowawca. 2017, nr 2, s. 16-17.
 • Ucieczka w świat fantazji / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 7, s. 13.
 • Uczeń wyjątkowo wrażliwy / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 17-23.
 • Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 4, s. 56-58.
 • Uczniowie z orzeczeniami i opiniami / Marta Melka-Roszczyk. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 3, s. 120-125.
 • Umieszczanie wychowanków w szpitalach psychiatrycznych / Barbara Kaczmarek. W: Remedium. 2007, nr 11, s. 18-19.
 • Urwisy w klasie / Ewa Baranowska. W: Życie Szkoły. 2003, nr 1, s. 31-32.
 • W obliczu agresji dziecka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 40, s. 16.
 • Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i ekspresji twórczej : (doświadczenia, propozycje, oferta) / Iwona Horecka, Dagna Ślepowrońska. W: Lider. 1998, nr 4, s. 11-15.
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu / Bożenna Odowska-Szlachcic ; rozmawiała Marta Kaczmarczyk.
 • W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 2-5
 • Wołanie o pomoc / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 4, s. 14.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Rowicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 1, s. 40-45.
 • Wybierz właściwy plan / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 15, s. 16.
 • Wychować dziecko nie jest łatwo / Dorota Zawadzka. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 51-60.
 • Wychowanie dzieci "zapóźnionych" / Mieczysław Kozłowski. W: Remedium. 2017, nr 11, s. 32.
 • Wychowanie w erze ponowoczesności / Małgorzata Nowotka. W: Życie Szkoły. [R.] 63, nr 9 (2008), s. 41-45.
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo / Anna Stawecka. W: Nauczanie Początkowe. 2015/2016, nr 3, s. 67-73.
 • Wyzwalanie potencjału dzieci / Alina Szulirz. W: Remedium. 2008, nr 4, s. 30-31.
 • Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych - uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska. W: Chowanna. 2015, t. 1 (44), s. 251-267.
 • Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych / Alicja Górecka. W: Nauczanie Początkowe. 2000/2001, nr 4, s. 50-60.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk. W: Życie Szkoły. 2014, nr 3, s. 10-13.
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży / Bożena Karzewska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2015, nr 9, s. 13-15.
 • Zagubieni w drodze do samych siebie / Maria Wróblewska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 3, s. 39-47.
 • Zasada przerwy w grze / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 33/34, s. 23.
 • Zawód dla dzieci ulicy („bezprizornych”) / Wojciech Książek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 5, s. 16-18.
 • Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska. W: Życie Szkoły. 2014, nr 2, s. 30-31.
 • Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 53-65.
 • Zły wpływ / Kinga Rusin. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 6, s. 43-45.
 • Zrozumieć i wspierać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 9, s. 12.