Narkomania

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

(wybór za lata 2003-2008)


Wydawnictwa zwarte

 • Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. - Warszawa : "Pracownia Słów", cop. 2003.
 • Atrakcyjne życie narkomanów: terapia budowania atrakcyjnego życia - opis programu terapii i prezentacja wyników badań / Wadim Krzyżaniak, Marcin J. Sochacki. – Warszawa : "Sumus", 2005.
 • Bez tajemnic: o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003.
 • Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2003.
 • Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Marek Drzewiecki. – Kraków : "Rubikon", [2003].
 • Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Kokaina / Barbara Rosiek. - Warszawa : "Pracownia Słów", cop. 2003.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Narkomania: zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2008.
 • Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]: "Gaudium", 2004.
 • Narkotyki i narkomania: odlot donikąd / Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2006.
 • Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Narkotyki: jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?: duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. – Białystok : "Kreator", 2003.
 • Narkotyki: kompendium wiedzy o środkach uzależniających / Bogdan Szukalski. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005.
 • Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006.
 • Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Drzewiecki. – Kielce : "Jedność", 2003.
 • Odmienny stan świadomości: historia kultury ecstasy i acid house / Matthiew Collin. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2006.
 • Odurzeni: historia narkotyków 1500-2000 / Richard Peter Treadwell Davenport – Hines. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2006.
 • Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.
 • Profilaktyka uzależnień a wartości: przewodnik dla rodziców i wychowawców / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", 2004.
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006.
 • Przezwyciężyć uzależnienie: poradnik dla rodziców / Tom McGill. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2007.
 • Rok w Monarze / Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2006.
 • Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003.
 • Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich: zasięg, skutki i przeciwdziałanie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.
 • Żarłoczny mózg: pułapki uzależnień / Ronald A. Ruden, Marcia Byalick. - Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2003.

Artykuły z czasopism

 • "Gra w zielone", czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 21-26.
 • ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. W: Remedium. 2007, nr 8, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 16-17.
 • Funkcjonowanie podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 3 / Małgorzata Kruk [et al.]. W: Remedium. 2008, nr 5, s. 26-27.
 • Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 1 / Jarosław Jastrzębski [et al.]. W: Remedium. 2008, nr 1, s. 1-3.
 • Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 2 / Małgorzata Kruk [et al.]. W: Remedium. 2008, nr 2, s. 28-29.
 • Koń trojański czyli... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód / Mira Prajsner. W: Remedium. 2008, nr 3, s. 1-3.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii : podsumowanie działań / Agnieszka Kolbowska. W: Remedium. 2007, nr 11, s. 28-29.
 • Młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna. W: Lider. 2007, nr 5, s. 9-11.
 • Na warsztatach badaczy... : poród, aborcja i skutek w postaci używania substancji u młodych kobiet - podłużne badania populacyjne / Willy Pedersen. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 23-24.
 • Narkotyki syntetyczne / Michał Kidawa. W: Remedium. 2007, nr 4, s. 28-29.
 • Narkotyki w klubach i dyskotekach / Agnieszka Kolbowska. W: Remedium. 2007, nr 6, s. 26-27.
 • Nowy system zbierania danych / Ewa Sokołowska. W: Remedium. 2008, nr 3, s. 26-27.
 • Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku MONAR / Magdalena Szwed. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 26-33.
 • Politoksykomania / Michał Kidawa. W: Remedium. 2008, nr 11, s. 28-29.
 • Pomoc w warunkach ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży używającej substancji psychoaktywnych / Krzysztof Kruk. W: Świat Problemów. 2008, nr 12, s. 24-26.
 • Problem narkomanii w okresie adolescencji / Dorota Kiełb-Grabarczyk. W: Edukacja. 2006, nr 4, s. 49-52.
 • Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, 2007 / Artur Malczewski. W: Remedium. 2008, nr 1, s. 28-29.
 • Profilaktyczna porażka? : wnioski z badań na temat skutków zażywania narkotyków w świadomości młodzieży / Marta Rutkowska. W: Świat Problemów. 2007, nr 10, s. 18-20.
 • Program szkoleniowy dla gmin / Artur Malczewski. W: Remedium. 2008, nr 7-8, s. 52-53.
 • Przemoc i narkotyki / Małgorzata Maresz. W: Świat Problemów. 2007, nr 9, s. 25-27.
 • Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież / Monika Szpringer. W: Edukacja. 2006, nr 3,s. 29-46.
 • Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. W: Remedium. 2007, nr 8, s. 30-31.
 • Sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii / Marta Struzik. W: Remedium. 2008, nr 4, s. 28-29.
 • Terapia miłością / Dorota Gaszyńska. W: Świat Problemów. 2008, nr 8, s. 17-20.
 • Używanie narkotyków a płeć / Agnieszka Kolbowska. W: Remedium. 2007, nr 9, s. 28-29.
 • Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne / Agnieszka Kolbowska. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 46-47.
 • Wspólnoty "Cenacolo" / Joanna A. Wnęk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 50-52.
 • Zanim rozpoczną się studia / Marcin J. Sochocki W: Remedium. 2008, nr 5, s. 8-9.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 1 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 9, s. 24-25.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 2 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 10, s. 26-27.