Stanisław Staszic (1755 -1826)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Być narodowi użytecznym / Stanisław Staszic ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 • Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Nowacki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
 • Między obowiązkiem obywatelskim a interesem własnym : Andrzej Zamojski 1717-1792 / Ryszard Orłowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1974.
 • Poglądy pedagogiczne Stanisława Staszica / Ludwik Bandura. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956.
 • Przestrogi dla Polski / Stanisław Staszic ; oprac. Małgorzata Dembińska. – Kraków :Wydawnictwo "Greg", cop. 2008.
 • Stanisław Staszic : jego życie i ideologja w dobie Polski Niepodległej (1755-1795) / Czesław Leśniewski. - Warszawa : nakład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Gebethnera i Wolffa, 1926.
 • Stanisław Staszic : portret mieszczanina / Barbara Szacka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
 • Stanisław Staszic / Barbara Szacka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1966.
 • Stanisław Staszic / Jerzy Sikora. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1974.
 • Stanisław Staszic / Zofia Chyra-Rolicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Stanisław Staszic 1755-1826 : księga zbiorowa z ilustracjami / pod red. Zygmunta Kukulskiego. - Lublin : skład. gł. w Księgrani: M. Arct, 1928.
 • Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie / Helena Brodowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic ; oprac. Stefan Czarnowski. - Wrocław : Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; we współpr. z De Agostini Polska, cop. 2005.
 • Wybór pism / Stanisław Staszic ; oprac. i wstępem zaopatrzyła Celina Bobińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1952.

Artykuły z czasopism:

 • Czytając Staszica... / Irena Szybiak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s.11-18.
 • Dwaj twórcy Zagłębia Staropolskiego / Wojciech Morawski. W: Mówią Wieki. 2007, nr 12, s. 50-54.
 • Działalność publicystyczna i pisarska Stanisława Staszica w latach 1781-1798. Cz. 1 / Krzysztof Klikicki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2009, nr 2, s. 33-38.
 • Idee wojny i pokoju Stanisława Staszica a perspektywy czasu / Andrzej Cwer. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. R. 47, nr 3/4 (2004), s. 69-77.
 • Krajobraz jako medium pamięci : tekst i lektura gór dawnej sarmacji Stanisława Staszica / Hanna Jurkowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2013, nr 6, s. 75-85.
 • O Stanisławie Staszicu w „Tygodniku Ilustrowanym” / Janina Kamińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 119-131.
 • Obraz rodziny w pismach Stanisława Staszica / Katarzyna Kabacińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 65-74.
 • Obraz Stanisława Staszica w czasopismach z lat 1995-2004 / Katarzyna Buczek. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 133-140.
 • Oświeceniowe źródła i inspiracje polskiej myśli pedagogicznej o wychowaniu rodzinnym dzieci w XIX wieku / Krzysztof Jakubiak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 75-89.
 • Początek dał Staszic / Stanisław Chmiel. W: Tygodnik Zamojski. 1987, nr 11, s. 7-9.
 • Reforma i wykluczenie : wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia / Marcin Wodziński. W: Pamiętnik Literacki. R. 101, nr 4 (2010), s. 5-21.
 • Stanisław Staszic - profesor Akademii Zamojskiej / Krzysztof Klicki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny.2008, nr 2, s. 119-123.
 • Stanisław Staszic / Józef Chałasiński. W: Kultura i Społeczeństwo. 1976, nr 2, s. 35-51.
 • Stanisław Staszic i jego idee edukacyjne w podręcznikach i wydawnictwach pomocniczych wykorzystywanych w nauczaniu historii wychowania / Władysława Szulakiewicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 19-29.
 • Stanisław Staszic po 180 latach w myśli pedagogicznej / Mirosława Michałek. W: Ruch Pedagogiczny. R. 78, nr 5/6 (2007), s. 99-102.
 • Stanisław Staszic w badaniach regionalnych / Jerzy Szczepański. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 105-110.
 • Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej / Zbigniew Osiński. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 31-44.
 • Stanisław Staszic, a współczesna geologia polska (Sesja naukowa w Pile) / Marian Drozdowski. W: Kwartalnik Historyczny. R.20 (1976), nr 4, s. 981-983.
 • Stanisław Zamoyski o Stanisławie Staszicu / Sławomir Myk. W: Tygodnik Zamojski. 1986, nr 45, s. 7-9.
 • Staszica związki z ordynacją / Ryszard Orłowski. W: Tygodnik Zamojski. 1989, nr 22, s. 7-9 ; nr 27, s. 7-9.
 • Staszicowska koncepcja organizacji społeczności wiejskiej na ziemi zamojskiej / Józef Duda. W: Zamojskie Studia i Materiały. 1999, z. 1, s. 53-68.
 • Staszicowski Dziekanów / Jacek Fuchs (Panorama Powiatów) Powiat hrubieszowski. W: Ziemia Lubelska . 2005, nr 9/10, s. 20.
 • Śladami Staszicowskiego dzieła / Wacław Panasiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1997, nr 2-3, s. 86-87.
 • Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1997, nr 2-3, s. 84-85.
 • Typy publikacji o ks. Stanisławie Staszicu i jego działalności / Piotr Paweł Gach. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 111-117.
 • W kręgu recepcji myśli społecznej i pedagogicznej Stanisława Staszica (1755-1826) / Kazimierz Szmyd. W: Kwartalnik Pedagogiczny. R. 51, nr 2 (2006), s. 45-63.
 • Zamoyski i Staszic wśród patriotów / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 17, s. 20.
 • Związki Staszica z Zamojszczyzną / Wacław Szymański. W: Tygodnik Zamojski. 1986, nr 5, s. 9-11.