Unia Lubelska (1569)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieje Polski / pod red. Jerzego Topolskiego ; oprac. Jan Żak [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 • Dzieje Polski nowożytnej. T. 1 / Władysław Konopczyński : wstęp Jerzy Maternicki ; oprac. tekstu i przypisy Jan Dzięgielewski. - Wyd. 2 krajowe uzup. - Warszawa : "Pax", 1986.
 • Dzieje Polski. [T. 2], 1501-1795 / pod red. Jerzego Topolskiego ; oprac. Jerzy Topolski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993.
 • Historia Litwy / Jerzy Ochmański. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
 • Historia Lublina w zarysie 1317-1968 / oprac. zbiorowe pod red. Henryka Zinsa. - [Lublin] : Wydawnictwo Lubelskie, 1972.
 • Historia Polski : 1505-1864. Część 1 / Józef Andrzej Gierowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 • Historia Polski / Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 • Historia Polski / Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer. - Wyd. 3 popr. -Warszawa : "Editions Spotkania", 1990.
 • Historia świata. [3], P-Ż / [red. Bartłomiej Kaczorowski (wydawca), Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. S.611-614.
 • Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • Lublin w dokumencie : 1317-1967 / wybór źródeł, wstęp, oprac. Franciszek Cieślak, Henryk Gawarecki, Maria Stankowa. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1976.
 • O dawnej i niedawnej Litwie / Juliusz Bardach. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988.
 • Polska - losy państwa i narodu / Henryk Samsonowicz [et al.]. - Warszawa : "Iskry", 1992.
 • Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego / Henryk Łowmiański. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983.
 • Unia : sceny z przeszłości Polski i Litwy / Henryk Wisner. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
 • Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira ; aut. Tadeusz Manteuffel [et al. ]; z prac Instytutu Historii Polskiej Akadmii Nauk.

Artykuły z czasopism:

 • Krewo i Lublin : z problemów unii polsko-litewskiej / Juliusz Bardach. W: Kwartalnik Historyczny. 1969, nr 3, s. 583-619.
 • Lublin jest miejscem spotkania... : wyw. / Andrzej Pruszkowski. W: Akcent. 1999, nr 3/4, s. 259-263.
 • Miarodajne i bez uprzedzeń o unii polsko-litewskiej / Tomasz Bohun. W: Mówią Wieki. 2019, nr 3, s. 60.
 • Największe państwo Europy : szkocki historyk o unii polsko-litewskiej / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 4, s. 21.
 • Polska - tradycje parlamentaryzmu do 1791 r. : Akt Unii Lubelskiej - 1 lipca 1569 r. / Hubert Wajs. W: Wiadomości Historyczne. 2009, nr 4, dod. „Muzea, kolekcje, eksponaty”, nr 4, s. 6.
 • Renesansowe ostatki, manierystyczne inspiracje / Dariusz Milewski. W: Mówią Wieki. 2015, nr 10, dod. "Dziedzictwo Dawnej Rzeczypospolitej", s. II-IV.
 • Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec unii : schyłek wieku XVI – lata dwudzieste XVII / Henryk Wisner. W: Kwartalnik Historyczny. 2011, nr 1, s. 33-45.
 • Unia Lubelska : czyli co uczeń o niej wiedzieć powinien jako obywatel Unii Europejskiej / Przemysław Kozłowski. W: Wiadomości Historyczne. 2004, nr 3, s. 47-49.
 • Unia Lubelska / Adam Andrzej Witusik. W: Kalendarz Lubelski. 1982, s. 54-56.
 • Unia lubelska / Robert I. Frost. W: Mówią Wieki : magazyn historyczny. Numer Specjalny. 2018, nr 1, s. 28-33.
 • Unia lubelska : 450 lat temu zawarta została unia polsko-litewska / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 26, s. 27.
 • Unia polsko-litewska z 1569 r. i angielsko-szkocka z 1707 r. : studium porównawcze / Barbara Krysztopa. W: Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli. 1996, nr 4, s. 199-208.
 • Wszystkie unie Europy / Robert I. Frost. ; rozmawiał Michał Sowiński. W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 2018, nr 48, s. 56-57.
 • Źródła ikonograficzne w edukacji historycznej / Marian Giermakowski. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 5, s. 38-43.