Czytelnictwo dziecięce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1959 - 2018

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / Józef Szocki. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985. 17878(b) czyt., 10739(b)
 • Czarownice, hobbici i piraci : najlepsze książki dla dzieci / Susanne Gaschke. - Kraków : "M", 2004. 62089
 • Czytania domowe / Joanna Papuzińska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975. 20004 czyt., 20005
 • Drukowaną ścieżką / Joanna Papuzińska. - Łódź : "Literatura", 2001. 61267 czyt., 61268
 • Dzieci i książki / Irena Słońska. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. 4458, 3367"D" , 4293"D"
 • Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. 63132
 • Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch.- Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1987. 50835 czyt., 50837, 50838, 50839
 • Dziecko trudne a książka : z badań nad czytelnictwem dzieci nieprzystosowanych społecznie / Ludmiła Pęska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975. 19970 czyt. , 22220
 • Dziecko, książka, biblioteka / [dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Grażyna Lewandowicz]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1993. 3582"D" czyt. , 3583"D"
 • Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. 41578 czyt., 41582
 • Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. 15893(b), 15894(b)
 • Książka a wychowanie / Włodzimierz Goriszowski. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1973. 16538
 • Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. 63368 czyt. , 63367
 • Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. 58615 czyt.
 • Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. 68845
 • Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. 61253
 • Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. 67035
 • Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. 73486 czyt.
 • Lektura i poetyka : zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 50725 czyt., 19015(b), 50726, 50727, 50728, 52830
 • Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. 68936
 • Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, cop. 2007. 63819 czyt.
 • Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce : praca zbiorowa / pod red. Marii Tyszkowej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. 52142 czyt. , 52143
 • Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. 57785 czyt., 57786
 • Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. 57715 czyt.
 • Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. 67036 czyt. , 66654
 • Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. 71106
 • W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. 73455
 • Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2015. 74337
 • Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007. 65608 czyt.
 • Wychowawcza rola prasy dziecięcej / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. 16396

 

Artykuły z czasopism:

 

 • Bardzo ważna sprawa, aby umieć czytać i pisać! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 2, s. 41-47.
 • Baśń i realizm : o powojennych dyskusjach i o sytuacji literatury dla najmłodszych / Mariusz Zawodniak. W: Polonistyka . -2012, nr 9, s. 12-15.
 • Biblioteka dziecięcych marzeń / Grażyna Lewandowicz-Nosal. W: Bibliotekarz. 2015, nr 6, s. 4-9.
 • Biblioteka przedszkolna / Jadwiga Dziadkiewicz. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 7, s. 55.
 • Booktalking - sztuka prezentacji książek / Luiza Rojek. W: Poradnik Bibliotekarza. 2017, nr 3, s. 7-8.
 • Chciałbym uzależnić dzieci od czytania / Grzegorz Kasdepke ; rozm. Wirginia Borodzicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2006, nr 8, s. 20-25.
 • Ciepła i pełna nadziei książka- czy tylko dla najmłodszych? / Elżbieta Szefler. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 1, s. 62-76.
 • Czy rodzice zachęcają dzieci do czytania? / Anna Czochra, Jadwiga Dziuba. W: Życie Szkoły. 2004, nr 1, s. 3-7.
 • Czytam ja, czytasz ty - czytają nasze dzieci / Daria Naziemiec. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 4, dod. „Świat książki dziecięcej”, nr 4, s. 1-3.
 • Czytam, bo lubię : o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka. W: Życie Szkoły. 2014, nr 6, s. 14-17.
 • Czytanie - aktywność pożądana : wybrane konteksty / Kamila Słupska. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2017/2018, nr 1, s. 25-39.
 • Czytanie w każdym wieku / Natalia i Krzysztof Minge. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 7/8, s. 45-46.
 • Czytanie wartości : program czytelniczy / Sylwia Komorek. W: Biblioteka w Szkole. 2014, nr 1, s. 20-21.
 • Czytelnicze prezentacje / Agnieszka Olejarz. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 1, s. 24-25.
 • Dlaczego dzieci i dorośli czytają baśnie ? / Jolanta Ługowska. W: Polonistyka. 2012, nr 9, s. 4-7.
 • Droga baśni egzotycznej do literatury dziecięcej / Ryszard Waksmud. W: Polonistyka. 2012, nr 9, s. 8-11.
 • Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka.. W: Poradnik Bibliotekarza. 2015, nr 5, s. 9-13.
 • Gdzie jest ten uśmiech dzieciństwa? / Barbara Białkowska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 10, dod. „Świat książki dziecięcej”, s. 3-4.
 • Inicjacja czytelnicza w klasach I-III : bohaterowie lektur uczą, rozbawiają, oswajają z lękami i pomagają zaakceptować odmienność / Grażyna Rura. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2017/2018, nr 1, s. 49-55.
 • Jak czytają dzieci / Irena Żywno. W: Życie Szkoły. 2008, nr 6, s. 51-53.
 • Jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 1, s. 6-7.
 • Jak sześciolatki rozumieją historyjki obrazkowe / Elżbieta Szefler. W: Nauczanie Początkowe. 2015/2016, nr 4, s. 33-46.
 • Jak wychować "pożeracza książek" ? / Anna Kleiber. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 1, dod. "Świat książki dziecięcej", nr 1, s. 1-7.
 • Jak zachęcać do lektury? / Magdalena Goetz. W: Polonistyka. 2017, nr 1, s. 32-35.
 • Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka. W: Życie Szkoły. 2007, nr 10, s. 5-8.
 • Kryminalne podchody : noc w bibliotece szkolnej / Karolina Szostak-Lubomska. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 5, s. 24-25.
 • Książkobranie w szkole / Anna Margas, Danuta Twerd. W: Biblioteka w Szkole . 2016, nr 5, s. 10-12.
 • Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Arkabus, Anna Płusa.
  W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 10, dod. "Przedszkolak w Bibliotece", s. 1-6.
 • Kto czyta rozumie / Maria Molicka. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 5-11.
 • Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga. W: Życie Szkoły. 2007, nr 10, s. 22-27.
 • Lektura - źródłem kreatywnej działalności uczniów / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 2003, nr 3, s. 131-137.
 • Między za mało a za dużo / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 56-58.
 • Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 9, s. 4-7.
 • Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie / Bożena Bogdańska. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10 , s. 22-23.
 • Niezwykłe spotkania z książką / Żanetta Polaczkiewicz, Ewa Rakowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 62-63.
 • O rozwijaniu w dzieciach zainteresowania książkami - czyli jak wychować niestatystycznego Polaka / Jolanta Tekieli. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 7, s. 22-23.
 • Poczytaj ze mną - już dziś! W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 22-23.
 • Poczytajmy razem : innowacja pedagogiczna / Irena Boczniewicz, Alicja Bucholc. W: Biblioteka w Szkole. 2010, nr 6, s. 24-25.
 • Poetyckie mosty : (od Wawiłow do Miłosza) / Alicja Baluch. W: Polonistyka. 2012, nr 1, s. 25-29.
 • Przestrzeń baśni - przestrzeń opowieści / Mateusz Świstak. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 56-61.
 • Rola baśni w życiu dziecka / Izabela Rudnicka. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 4, dod. „Świat książki dziecięcej”, s. 1-3.
 • Rola biblioteki w rozwijaniu czytelnictwa / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 10, s. 76-80.
 • To nie jest prawda, że dzieci nie czytają / Edyta Żmuda. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 64.
 • Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży / Bożena Śliwak. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2016, nr 4, s. 87-91.
 • Wakacje z książką / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2018, nr 6, s. 32.
 • Warto czytać : biblioteka wieczorową porą / Katarzyna Chojnacka-Musiał. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 3, s. 24-25.
 • Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży / Marzena Tyl. W: Poradnik Bibliotekarza. 2017, nr 3, s. 4-6.
 • Wybory czytelnicze (dla) najmłodszych / Halina Filip. W: Bibliotekarz. 2009, nr 3, s. 13-15.
 • Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 7, s. 14-18.
 • Z książką za pan brat : jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? / Ewelina Śliwa. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 9, s. 62-64.