Empatia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2006

Wyboru dokonała : Jadwiga Mańkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson,Timothy D. Wilson, Robin M.Akert. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, 1997. - S. 461- 467 : Empatia i altruizm : pomoc bezinteresowna
 • Psychologia porozumiewania się / Marek Drzewiecki .- Kielce : „Jedność”, 2000. - S. 29-107 : Kompetencje w komunikacji międzyludzkiej
 • Empatia i jej rozwój u osób pomagających / Ewa Wilczek-Różyczka . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Psychologia. Podręcznik dla szkół medycznych / Jacek Formański . - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. - S. 260-264 : Cele, warunki i zasady pomagania
 • Psychologia społeczna / Douglas T, Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. Cialdini. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - S. 58-74 : Czy altruizm istnieje ?
 • Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / Marek Konopczyński. - Warszawa : MEN Editions Spotkania, 1996.
 • Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Mosty zamiast murów . O komunikowaniu się między ludźmi / pod red. Johna Stewarta. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 244-245 : To co przed nami
 • Słownik psychologiczny / Józef Pieter. - Katowice : JMPPLtd, 2004.
 • Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna : problemy edukacyjne / red. Peter Salovey, Dawid J. Sluyter. - Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, 1999.
 • Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.

Artykuły z czasopism:

 • Asertywność empatyczna / Elżbieta Królak // Remedium. - 1997, nr 5, s. 30
 • Czuję, więc jestem / Ewa Woltman // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 21-25
 • Czynniki stymulujące rozwój empatii / Joanna Matejczuk // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 77-87
 • Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u nauczycieli na lekcjach wf. / Radosław Muszkieta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, s.18-22
 • Dylemat altruizmu, czyli o zagadce ludzkiej bezinteresowności / Aneta Szuster-Kowalewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-97
 • Empatia / Ewa Nowak // Cogito. - 2001, nr 17, s. 26
 • Empatia / Sławomir Chrost // Katecheta. - 2000, nr 7-8, s. 107-109
 • Empatia a inteligencja, cechy osobowości i temperamentu / Maria Kliś, Joanna Kosewska // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 5, s. 385-394
 • Empatia a wychowanie / Marek Drzewiecki // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 8-9
 • Empatia, czyli sztuka słuchania / Marek Drzewiecki // Katecheta. - 2000, nr 11, s. 6-11
 • Empatia jako mechanizm regulujący zachowanie człowieka / Ryszard Cichy // Nowa Szkoła. - 1986, nr 5, s. 298-302
 • Jak rozmawiamy ze sobą / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 10, s. 625-630
 • Kształcenie empatii w szkole / Hanna Knowska // Psychologia Wychowawcza. - 1987, nr 1, s. 81-85
 • Kompetencje społeczne / Marta Taracha // Remedium. - 2001, nr 12, s. 20-21
 • Na początku była emocja / Izabella Gawarecka-Adamczyk // Konspekt. - 2001, nr 1, s. 50-52
 • Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Jolanta Sajdera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s.23-26
 • O empatii i niektórych sposobach jej badania / Józef Rembowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1982, nr 3- 4, s. 107-120
 • O komunikowaniu uczuć / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 7-8, s. 37-39
 • Opis i analiza przypadku : uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi i zwierząt / Teresa Stasiak // Lider. - 2004, nr 9, s. 17
 • Osłabić lęk, przełamać samotność / Marzena Sekutowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 28-29
 • Poziom otwartości „ja” jako wskaźnik zmian w znaczących relacjach interpersonalnych / Maciej Jasiecki // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 4, s. 493-202
 • Psychologia humanistyczna w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli / Janina Janowska // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 14-16
 • Sami wśród ludzi / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 44-47
 • Serdeczność / Sławomir Chrost // Katecheta. - 2000, nr 9, s. 72-73
 • Słuchanie jest prawdziwą sztuką / Beata Strychalska-Gać // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 49-56
 • Sześć szczebli rozwoju emocjonalnego / Wiesław Andrukowicz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 15-24
 • W trosce o rozwój empatii wychowanków / Bożena Rokicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 304-305
 • Znaczenie empatii w pracy reedukatora / H. Suchorowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 313-315