Diagnoza pedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003 - 2014

Wyboru dokonał(a) : mgr Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 2003-2014

 • Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz.Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2011.
 • Diagnostyka pedagogiczna : Barbara Skałbania. Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2011.
 • Diagnostyka pedagogiczna : Ewa Wysocka. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 • Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.
 • Diagnoza psychopedagogiczna : Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2006.
 • Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 • Dziecko u progu szkoły : Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. Kraków : "Impuls", 2013.
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Józef Pielachowski, Wacław Strykowski, Justyna Strykowska. Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2003.
 • Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : zespół Natalia Cybis [et al.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
 • Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : Urszula Oszwa (red. nauk.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : Dorota Kamińska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Artykuły z czasopism:za lata 2006 – 2012

 • Analiza gotowości do nauki w szkole / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE). // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 55-57
 • Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman. // Życie Szkoły. - [R.] 65, nr 6 (2010), s. 34-45
 • Co dziecko powinno potrafić, idąc do szkoły? / Zespół Projektowy CMPP (ORE). // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 50-51
 • Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. // Przed Szkołą. - 2011, nr 1, s. 12-15
 • Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy. // Szkoła Specjalna. - T. 71, nr 5 (2010), s. 346-357
 • Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 / Ewa Maria Kulesza. // Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 1 (2011), s. 15-31
 • Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym : dzieci pięcio- i sześcioletnie. Cz. 3 / Ewa Maria Kulesza. // Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 3 (2011), s. 197-208
 • Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym : dzieci trzy- i czteroletnie. Cz. 2 / Ewa Maria Kulesza. // Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 2 (2011), s. 102-112
 • Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 8, s. 5-11
 • Diagnoza przedszkolna / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE). // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 52-53
 • Diagnoza w pedagogice i psychologii / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE). // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 48-49
 • Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 • Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 11-12
 • Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się : rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji / Małgorzata Żytko. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 111-122
 • Gotowość szkolna sześciolatka / Elżbieta Koźniewska ; rozm. Elżbieta Marek. // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 8 (2006), s. 52-55
 • O rozumiejącym diagnozowaniu / Marta Kochan-Wójcik. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-43
 • Profesor Bolesław Niemierko i diagnostyka edukacyjna w Polsce / Anna Kot. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 167-172
 • Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, wkładka metodyczna: s. 1-4