Samobójstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte – za lata: 1995-2011

 • Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania Alan Carr ; przekł. z ang. Jarosław Rybski. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. - Kraków : Wydawnictwo „Petrus”, 2008.
 • Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. - S. 61-75: Samobójstwa dzieci i młodzieży.
 • Pierwsze konflikty dziecka / Manuel Tejera de Meer ; [tł. Beata Nuzzo]. - Pelplin : Wydawnictwo Diecezjalne ; Kraków : „M”, cop. 1995. - S. 119-12 : Samobójstwa dzieci.
 • Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 61-67: [Samobójstwa].
 • Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. - Warszawa : „Difin”, 2003. - S. 149-179: Samobójstwo jako zjawisko społeczne.
 • Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. - Warszawa : „Żak”, 2004. - S. 129-144: Samobójstwo wieku starszego.
 • Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Wyd. 2. - Warszawa : „Żak”, 1999. - S. 260-286: Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne.
 • Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2003. - S. 314-323: Samobójstwo.
 • Samobójstwo / Stanisław Kawula // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, 2006. - S. 590-596.
 • Samobójstwo : specyfika problemu, horyzonty badawcze / pod red. Stanisława Kijaczki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.
 • Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010. - S. 63-105: Samobójstwa i działania autodestrukcyjne.
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Zbigniew St. Iwański. - Płock : Wydawnictwo Naukowe „Novum”, 2003. - S. 125-139: Etyczny problem samobójstw.
 • Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : „Żak”, 2003. - S. 132-137: Samobójstwo i suicydologia: przystosować się, albo śmierć dobrowolna.

Artykuły z czasopism – za lata: 2001-2011

 • Być albo nie być / Maciej Moskwa // Wiedza i Życie. - 2003, nr 2, s. 56-60.
 • Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-149.
 • Dlaczego nastolatki uciekają w „sieć”?. Cz. 1 / Agnieszka Czerkawska-Kopiel [et al.] ; oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 4, s. 13-15.
 • Dlaczego nastolatki uciekają w „sieć”?. Cz. 2 / Urszula Zalewska [et al.] // Remedium. - 2011, nr 5, s. 13-15
 • Dusza nad przepaścią / Barbara Schneider ; tł. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 52-54.
 • Dzieci mówią sobie „dość” : młodzi samobójcy / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 48, s. 78-83.
 • Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs 1 ; moduł 2, Sytuacje kryzysowe dziecka / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 56-67.
 • Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 12, s. 26-31.
 • Na krawędzi życia / Laurence Freeman ; tł. Andrzej Ziółkowski // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 116-121.
 • Prawnokarny i społeczny aspekt samobójstwa / Bożena Dudziak, Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2011, nr 1, s. 80-105.
 • Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobójstwom / Włodzimierz A. Brodniak // Remedium. - 2008, nr 9, s. 1-3.
 • Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach - przegląd programów i ocena ich skuteczności / Jolanta Jarczyńska // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 107-114.
 • Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Monika Luiza Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36.
 • Ryzykowna profilaktyka samobójstw / Joanna Szymańska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 4-5.
 • Samobójstwa : co może zrobić pedagog? / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13.
 • Samobójstwo – ingerencja we własne życie / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 19-22.
 • Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Anita Młodożeniec, Jarosław Janiak // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 1-3.
 • Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Anita Młodożeniec // Remedium. - 2009, nr 9, s. 1-3.
 • „Wezwanie do działania” - projekt akcji prewencji samobójstw w USA / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 37-39.
 • Zachowania samobójcze młodzieży : (w świetle wyników badań) / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 39-51.
 • Zachowania samobójcze młodzieży / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2011, nr 10, s. 21-23.