Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2002-2008

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Arteterapia w medycynie i edukacji / red. nauk. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
 • Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : „Media Rodzina”, 2002.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 177-188: Arteterapia.
 • Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 14-15: Arteterapia.
 • Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
 • Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : Maternus Media, 2004.
 • Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi / Barbara Milczarek // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 17-21.
 • Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 • Niepełnosprawni w świecie muzyki / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2007.
 • Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 219-290: Nowe perspektywy muzykoterapii a edukacja muzyczna.
 • Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.
 • Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005.
 • Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.
 • Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Wyd. 2. - Poznań : KMK Promotions, 2002.
 • Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007.
 • Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006.
 • Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002.
 • Twórczość – wyzwanie XXI wieku / [zebr. i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. - S. 115-163: W kręgu muzyki.
 • Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia Kataryńczuk- Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002.
 • Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 11-16.
 • Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.

Artykuły z czasopism

 • Aktywizacja twórcza w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych w Warszawie / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 3(2007), s. 214-223.
 • Aktywność artystyczna niepełnosprawnnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 50-52.
 • Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23.
 • Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala-Wnuk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-11.
 • Arteterapia a literatura : związki i rozbieżności / Tomasz Kruszewski // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4 (40), s. 1-2.
 • „Arteterapia w katechezie specjalnej”.VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych, Brenna 20-23 IX 2007 / oprac. Roman Buchta // Katecheta. - R. 52, nr 2 (2008), s. 76-79.
 • Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // Opieka,Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 34-37.
 • Arteterapia w teorii i praktyce / Krystyna Hrycyk // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1 (34), s. 3-5.
 • Drewniany pajac, żywy chłopiec – o „Pinokiu” nieco inaczej : „Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 4 (2007/2008), s. 70-77.
 • Film jako narzędzie terapeutyczne w bibliotece / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 1-5.
 • Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 103-109.
 • Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - T. 69, nr 2 (2008), s. 92-99.
 • Restytucja teatru. Teatr ruchu w służbie młodzieży z niepełnosprawnością słuchową / Dagmara Nowak-Adamczyk // Wychowanie na Co dzień. - 2008, nr 1-2, s. 29-32.
 • Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 31.
 • Rozwijanie postawy twórczej dziecka / Ewa Baranowska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 3, s. 58-59.
 • Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka,Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1-2, s. 15-20.
 • Sztuka w psychiatrii : walor estetyczny i walor terapeutyczny : (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1(34), s. 5-10.
 • Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna // Szkoła Specjalna. - T. 69, nr 4(2008), s. 274-285.
 • Terapia przez teatr / Joanna Dybczyńska // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 56-59.
 • Twórcza terapia / Danuta Rajska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 28-29.
 • Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19.
 • Wszystko jest możliwe ! : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19.
 • Wykorzystanie muzyki w sporcie / Jacek Polechoński, Izabela Zając-Gawlak // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 3-4, s. 19-22.