Bitwa Warszawska 1920

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1985-2010


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Bitwa Warszawska. W: Orzeł biały czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 19191920 / Norman Davies ; przeł Andrzej Pawelec. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1997. - S. 190-228. 34778
 • Cud niepodległości i „cud nad Wisłą”. W: Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. - S. 40-42. 40327
 • Kto wygrał Bitwę Warszawską. W: Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 1999. - S. 207-238. 1115”D”
 • Piękna Bitwa. W: Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 1999. - S. 193-207. 1115”D”
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac drukiem ogłoszonych . T. 7. / Józef. Piłsudski - Warszawa : Instytut Piłsudskiego, 1990. - S. 206-217 : Natarcie rozstrzygające. 33046
 • Polska na przestrzeni wieków : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kowalczyk i Zuzanny Stefaniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 544-546. 4057
 • Walka o granicę wschodnią . W: Druga Rzeczpospolita 1918-1939 : społeczeństwo - gospodarka – kultura- polityka. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2006, - S.75-96. 38431
 • Wojna polsko-bolszewicka. W: Historia Polski i powszechna 1796-1939 / Leszek Podhorecki. - Warszawa : Wydawnictwo MADA, 1997. - S. 260-267. 34962
 • Wojna polsko-radziecka. W: Najnowsza historia Polski 1914-1993 / Andrzej Albert. T. 1. - Warszawa : Świat Książki, 1995. - S. 73-91. 43215

Artykuły z czasopism:

 • 1920 Bitwa Warszawska / Jerzy Eisler // Pamięć.pl . - 2015, nr 7/8, s. 79-82 (recenzja filmu).
 • Bez gniewu o Bitwie Warszawskiej / Bolesław Jan Jarnicki // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 11/12, s. 131-162.
 • Bitwa Warszawska 1920 r. w największym skrócie / Zygmunt Walter Janke // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 11/12, s. 163-182.
 • Największa bitwa partyzancka w II wojnie światowej / Tadeusz Maciński // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 11/12, s. 202-206.
 • Pochód za Wisłę : natarcie rozstrzygające (fragment) / Michaił Tuchaczewskij // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 11/12, s. 193-2001.
 • Rok 1920 : fragm. pracy / Władysław Konopczyński ; oprac. Piotr Biliński // Arcana. - 2000, nr 5, s. 6-23.
 • Rok 1920 (fragment) /Józef Piłsudski // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 11/12, s. 183.
 • Rok 1920 trudne zwycięstwo / Paweł Wieczorkiewicz // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 11/12, s. 71-81.
 • Rozmowy z Józefem Piłsudskim : z "Dziennika" gen. Antoniego Listowskiego (1919-1920) / oprac. Andrzej Nowak // Arcana. - 1998, nr 5, s. 33-46.
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 - alternatywy i konsekwencje : (ankieta) / Marian Kamil Dziewanowski, Piotr Łossowski, Piotr Wandycz, Janusz Żarnowski, Aleksandra Leinwand, Antoni Czubiński, Mieczysław Wrzosek, Jan Jacek Bruski, Krzysztof Kawalec, Bohdan Skaradziński, Włodzimierz Suleja // Arcana. - 2000, nr 5, s. 24-73.
 • Wojna polsko-radziecka 1919-1920 w świetle dokumentów i relacji. Cz. 1 / Wybór i komentarz Jerzy Halbersztadt // Mówią Wieki. - 1985, nr 1, s. 26-31.
 • Wojna polsko-radziecka 1919-1920 w świetle dokumentów i relacji. Cz. 2 / Wybór i komentarz Jerzy Halbersztadt // Mówią Wieki. - 1985, nr 2, s. 25-31.
 • Wokół wojny lat 1919-1920 / Antoni Czubiński // Wiadomości Historyczne. - 1991 nr 2 s. 89- 102.
 • Wspomnienia wojenne ochotnika (1918-20) / Andrzej Chłap ; oprac. Teresa Ciecierska Chłapowa // Arcana. - 2000, nr 2, s. 204-215.