Aborcja i eutanazja – zagadnienia etyczne i prawne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2010

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bioetyczne aspekty ochrony życia człowieka w okresie prenatalnym / Jarosław Sak, Paweł Kiciński, Beata Kołodziejczyk, Krzysztof Marczewski [ W: ] Etyka wobec sytuacji granicznych / red. Dorota Probucka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. - s. 175-186.
 • Etyka a zagadnienia aborcji / Krzysztof Kalka [ W: ] Etyka wobec współczesnych dylematów / pod red. Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - s. 148-159.
 • Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005.
 • Eutanazja : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. - Poznań : Wydawnictwo „W Drodze”, 1997.
 • Eutanazja [ W: ] Hospicjum w służbie umierających / Mirosław Górecki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. s. 207-215.
 • Eutanazja [ W: ] Katechizm kościoła katolickiego. - Poznań : Wydawnictwo „Pallottinum, 1994. - s. 517-518.
 • Eutanazja [ W: ] Mały słownik etyczny / pod. Red. Stanisława Jedynaka. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza „Branta”, 1994. - s. 69.
 • Eutanazja / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax”, 2003.
 • Eutanazja czy życie aż do końca? / Lucien Israël. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
 • Godność umierania jako podstawowy problem etyczny / Krzysztof Drabik [ W: ] Etyka wobec sytuacji granicznych / red. Dorota Probucka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. - s. 225-235.
 • Jak powstaje człowiek : nauka i spór o aborcję / Harold J. Morowitz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.
 • Medycyna i prawo : za czy przeciw życiu? : materiały z sympozjum zorganizowanego w 50. rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Warszawa – Lublin – Kraków 30 XI – 5 XII 1998) / red. Elio Sgreccia, Tadeusz Styczeń, Janusz Gula, Cezary Ritter. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
 • Milczenie owieczek : rzecz o aborcji / Kazimiera Szczuka. - Warszawa : Wydawnictwo „W.A.B.”, 2004.
 • Miłosierne zabójstwo [ W: ] Etyka / Łukasz Zaorski-Sikora. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - s. 87-89.
 • Moralne problemy decyzji o życiu i śmierci wobec dzieci nieuleczalnie chorych / Adam Płachciak [ W: ] Etyka wobec współczesnych dylematów / pod red. Krzysztofa Kalki i  Andrzeja Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - s. 185-197.
 • Prawo do śmierci : życie czy wolność? / Jerzy Brusiło [ W: ] Etyka wobec współczesnych dylematów / pod red. Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - s. 172-184.
 • Problemy bioetyczne w Polsce [ W: ] Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. - s. 108-117.
 • Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984.
 • Spór o aborcję / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice: „Sonia Draga”, 2007.
 • Spór o eutanazję / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice: Wydawnictwo „Sonia Draga”, 2007.
 • Spór o wartość ludzkiego życia we współczesnej bioetyce / Leszek Gawor [ W: ] Etyka wobec współczesnych dylematów / pod red. Krzysztofa Kalki i Andrzeja Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - s. 140-147.
 • Utracone ojcostwo : doświadczenia ojców dotkniętych aborcją / Renata Krupa [ W: ] Oblicza ojcostwa / pod red. Doroty Kornas-Bieli. - Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - s. 355-372.
 • Widzę moje dziecko we śnie / Karin Struk. - Kraków : Dom Wydawniczy „Rafael”, 2006.
 • Wyzwania kultury śmierci – wolność i prawo, za czy przeciw życiu / Tadeusz Styczeń [ W: ] Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - s. 31-52.
 • Zrozumieć los – rozważania o życiu i śmierci / Aleksandra Kuzior [ W: ] Etyka wobec sytuacji granicznych / red. Dorota Probucka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. - s. 203-214.

Artykuły z czasopism:

 • Aborcja ustawy : kontrowersyjne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego / Stanisław Podemski. // Polityka. - 1997, nr 25, s.36, 38.
 • Aborcja w Rumunii przed i po roku 1989 / Manuela Lataianu. // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s.48-52.
 • Aborcja w Stanach Zjednoczonych / tł. i oprac. Anna Markowska. // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 71-81.
 • Aborcja, antykoncepcja, prawa kobiet – rzut oka z perspektywy socjobiologicznej / Elżbieta Mickiewicz-Olczyk. // Kultura i Społeczeństwo. - 1992, nr 3, s. 65-83.
 • Alicja w krainie koszmaru / Joanna Podgórska. // Polityka. - 2004, nr 47, s. 33-36.
 • Czy Unia zagraża prawu do życia? / Aleksandra Sypiańska. // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 10-17.
 • Dane feministek całkowicie niewiarygodne : podziemne aborcje – mity i fakty / Maria Stachura, Beata Trzcińska, Jadwiga Wronicz. // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 25-27.
 • Do samego końca / Janina Podgórska. // Polityka. - 2003, nr 41, s. 3-9.
 • Dobra śmierć i złe argumenty / Jacek Hołówka. // Polityka. - 1998, nr 36, s. 72-73.
 • Doktor śmierć na żywo / Tomasz Zalewski. // Polityka. - 1998, nr 50, s. 44-46.
 • Etyczne aspekty przerywania ciąży i zapłodnienia in vitro / Elżbieta Tomza. // Problemy Rodziny. - 1987, nr 6, s. 3-8.
 • Eutanazja – dzień dzisiejszy / Marek Sych. // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 24-25.
 • Eutanazja – śmierć na życzenie” : konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych / Jadwiga Flis. // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 32-33.
 • Eutanazja w USA dzisiaj / Marek Kośmicki. // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1996, nr ¾, s. 38-40.
 • „Fabrykantki aniołków” : o problemie aborcji w Polsce w latach 1878-1939 / Marta Kurkowska. // Arcana. - 1998, nr 1 (19), s. 157-166.
 • Gdybym wiedziała wcześniej … : psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży / Maria Ryś. // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 10-13.
 • Geje : nie, eutanazja : czemu nie / Adam Szostkiewicz. // Polityka. - 2009, nr 36, s. 28-33.
 • Jest życie! : scenariusz z okazji Narodowego Dnia Życia (24 marca) / Teresa Król, Bożena Litwa. // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 25-27.
 • Krzyk śmierci / Jacek Łuczak. // Polityka. - 1998, nr 32, s. 31-33.
 • Młodzież akademicka wobec problemów eutanazji osób najbliższych / Ewa Kasperek. // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 25-28.
 • Na śmierć i życie / Radosław Korzycki. // Polityka. - 2006, nr 44, s.46-49.
 • Ochrona najwyższych wartości / Urszula Dudziak. // Problemy Alkoholizmu. -1996, nr 10, s. 13-14.
 • Od poczęcia do naturalnej śmierci / Antoni Zięba. // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29.
 • Ostatni zastrzyk / Paweł Walewski. // Polityka. - 2001, nr 19, s. 44-45.
 • Planowanie przez wyrzucanie / Agnieszka Krzemińska. // Polityka. - 2008, nr 14, s. 80-82.
 • Planowanie przez wyrzucanie / Agnieszka Krzemińska. // Polityka. - 2008, nr 14, s. 80-82.
 • Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 29-30.
 • Prawne aspekty dotyczące aborcji w Europie // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 79-83.
 • Prawo do decydowania nawet o własnej śmierci / Paweł Kozłowski. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 58-59.
 • Prawo do śmierci / John Horgan. - Świat Nauki. - 1996, nr 7, s. 7-8.
 • Prawo do życia, medycyna i konstytucja / Zbigniew Chłap. // Arcana. - 1997, nr 3 (15), s. 166-170.
 • Problem aborcji w Polsce w aspekcie prawnym i politycznym : przegląd wydarzeń / Mikołaj Kozakiewicz. // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 71-77.
 • Problematyka aborcji w skali świata // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 85-89.
 • Przestępstwo dzieciobójstwa (niektóre aspekty etiologiczne) / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 47-52.
 • Raport nr 2 Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na temat skutków ustawy antyaborcyjnej z roku 1993 / Wanda Nowicka. // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 43-49.
 • Rodzicielstwu – Tak / Wojciech Bołoz. // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 10-11.
 • Ronić po ludzku / Magdalena Lasia, Anna Olej-Kobus. // Polityka. - 2005, nr 5, s. 24-27.
 • Rozdźwięk z doktryną : postawy amerykańskich i polskich katolików świeckich wobec legalności aborcji / Maria Nawojczyk. // Studia Socjologiczne. - 1996, nr 1, s. 49-76.
 • Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych / Radosław Krajewski. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 1, s. 37-38.
 • Sumienni / Marcin Kołodziejczyk. // Polityka. - 2005, nr 35, s. 36-39.
 • „Śmierć – samobójstwo – eutanazja” / Andrzej Półtawski. - Wychowawca. - 1999, nr 6, s. 21-22.
 • Świeża krew prosi o pomoc / Joanna Podgórska. // Polityka. - 2009, nr45, s. 30-31.
 • Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14.
 • Trybunał anty-Konstytucyjny i wolność / Wiera Paradowska, Ryszard Paradowski. // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 11, s. 3-6.
 • Ultra Syno Graf / Marta Zaraska. // Polityka. - 2009, nr 44, s.90, 92-93.
 • Unia Europejska w świetle encykliki „Evangelium vitae” / Antoni Zięba. // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 26-27.
 • Ustawy aborcyjne w krajach europejskich / Anna Markowska. // Problemy Rodziny. - 1992, nr 4, s. 34-41.
 • W poszukiwaniu godnej śmierci / John Horgan. - Świat Nauki. - 1997, nr 7, s. 68-74.
 • W trosce o godność życia ludzkiego : eutanazja / Tadeusz Jakubowski. // Katecheta. - 2001, nr 7/8, s. 84-99.
 • Wielkie wyzwania współczesności / Ewa Kubarska-Plaskota. // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, nr 17.
 • Wyklęte słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz. // Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9.
 • Życie cudem jest – cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska. // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24.