Problemy wychowania w domu i szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

 • BERG, Horst Klaus. Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007.ISBN 978-83-7442-049-5.
 • BIDZAN, Mariola. Nastoletnie matki :psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.
  ISBN 978-83-7308-718-7.
 • CARR, Alan. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-10-1.
 • FEIBEL, Thomas. Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2006. ISBN 83-211-1717-1.
 • GORDON, Thomas, Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2005. ISBN 83-211-1130-0.
 • GORDON, Thomas. Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2004. ISBN 83-211-1499-7.
 • GRÜNER, Thomas. Aby dzieci były silne i szczęśliwe : poradnik dla rodziców. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2006. ISBN 978-7442-152-2.
 • HALBING, Johannes. WEHNERT, Reinhard. Inni, a jednak tacy sami : zabawy z niepełposprawnymi. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007.
  ISBN 978-83-7442-192-8.
 • KǙMPEL, Margarete. Jedynak. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. ISBN 83-200-3016-1.
 • KURZĘPA, Jacek. Zagrożona niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. ISBN 978-83-7308-854-2.
 • LANIADO, Nessia. Nieznośne dzieci i zdesperowani rodzice. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. ISBN 83-200-2880-9.
 • ŁOBOCKI, Mieczysław. W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. ISBN 978-83-7308-830-6.
 • MATTIS, Sara G. OLLENDICK, Thomas H. Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-16-0.
 • NEUHAUS, Cordula. Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. ISBN 83-200-3143-5.
 • OLESZKOWICZ, Anna. Bunt młodzieńczy : uwarunkowania, formy, skutki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.
  ISBN 83-7383-180-0.
 • OSZWA, Urszula. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.
  ISBN 978-83-7308-766-8.
 • PENTECOST, David. Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005. ISBN 83-88839-82-9.
 • PIWOWARSKI, Rafał (red.). Dziecko sukcesy i porażki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. ISBN 978-83-87925-81.
 • PORTMANN, Rosemarie. Dzieci a stres : istota zagadnienia. Kielce: Wydawnictwo Jedność dla dzieci, 2007. ISBN 978-83-7442-538-4.
 • REIMANN, Gereon. Dzieci potrzebują uznania : o tym jak właściwie chwalić i nagradzać. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007.
 • ISBN 978-7442-153-9.
 • ROGERS, Bill. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. ISBN 83-88839-77-2.
 • ROGERS, Peter D. GOLDSTEIN Lea. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89574-08-X.
 • WEST, Kay. Jak wychować damę : czyli przewodnik ogłady na nieokrzesane dziecinne lata waszej córki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2004. ISBN 83-211-1670-1.
 • WHITHAM, Cynthia. Jak powiedzieć dziecku nie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. ISBN 83-200-2803-5.
 • WRÓBEL, Alina. Wychowanie a manipulacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. ISBN 978-83-7308-600-5.
 • ZIMMER, Renate. Dzieci potrzebują wiary w siebie : zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007. ISBN 978-7442-405-9.