Józef Ignacy Kraszewski. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1948-2010

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

UTWORY J. I. KRASZEWSKIEGO

 • Adama Polanowskiego, dworzanina króla Imci Jana III, notatki / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Bajbuza : czasy Zygmunta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.
 • Banita : Czasy Batorego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Barani Kożuszek : opowiadanie historyczne z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
 • Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.
 • Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Boży gniew / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Bracia rywale : obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.
 • Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Brühl : powieść historyczna z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
 • Cet czy licho : powieść historyczna z końca XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.
 • Chata za wsią : powieść w trzech tomach / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976.
 • Dwa światy / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
 • Dwie królowe : Bona i Elżbieta : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960.
 • Ewunia : opowiadanie z końca XVIII wieku ; Pomywaczka : obrazek z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.
 • Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970.
 • Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Katowice : "Śląsk", 1983.
 • Hrabina Cosel / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
 • Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Interesa familijne. [T. 1-4] / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 • Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
 • Kartki z podróży 1858-1864. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
 • Klasztor : opowiadanie / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
 • Kordecki : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Pax", 1984.
 • Kraków za Łoktka : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Król chłopów : (powieść : wznowienie) / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955.
 • Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Król w Nieświeżu : opowiadania z życia Karola Radziwiłła "Panie Kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962.
 • Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960.
 • Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości : Ego te baptizo in gladio - godło krzyżackie / Józef Ignacy Kraszewski. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1983.
 • Kunigas : powieść z podań litewskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
 • Lublana / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
 • Lubonie : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Masław : powieść z XI wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Matka Królów : czasy Jagiełłowe / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
 • Morituri : powieść w 2 tomach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
 • Na królewskim dworze : czasy Władysława IV / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.
 • Orbeka : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983.
 • Ostatni z Siekierzyńskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984.
 • Pałac i folwark : obrazy naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
 • Pamiętnik Mroczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 • Pod Blachą : powieść z końca 18 wieku. T. 1-3 / Józef Ignacy Kraszewski. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1948.
 • Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978.
 • Powrót do gniazda : powieść z podań XVI w. / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
 • Półdiablę weneckie : powieść od Adriatyku / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Przygody pana Marka Hińczy : rzecz z podań życia staroszlacheckiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.
 • Pułkownikówna : historia prawdziwa z czasów saskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965.
 • Ramułtowie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
 • Rzym za Nerona : obrazy historyczne / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Novum", 1987.
 • Saskie ostatki : August III / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.
 • Serce i ręka : powieść prawie historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
 • Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.
 • Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.
 • Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964.
 • Staropolska miłość : urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.
 • Sto diabłów : mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967.
 • Strzemieńczyk / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
 • Syn Jazdona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959.
 • Syn marnotrawny : opowiadanie z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.
 • U babuni : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965.
 • Ulana : powieść polska / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 • Waligóra : powieść historyczna z czasów Leszka Białego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
 • Wizerunki książąt i królów polskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983.
 • Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
 • Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 • Z siedmioletniej wojny : opowiadania historyczne / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963.
 • Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Złoty Jasieńko / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
 • Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.

OPRACOWANIA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI J. I. KRASZEWSKIEGO

 • Fizjonomista monarchów i karłów : Kraszewskiego technika portretu / Krzysztof Stępnik // Akcent. - 1996, nr 3, s. 82-92.
 • Józef Ignacy Kraszewski – romantyk ojczystego krajobrazu / Joanna Rzeszotek // Wychowawca. - 1995, nr 7-8, s. 54-55.
 • Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Danek. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973.
 • Józef Ignacy Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej / Bronisława Kulka // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 653-664.
 • Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja – 175 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci / Teresa Świętosławska // Polonistyka. - 1988, nr 5, s. 413-415.
 • Kraszewski - przy biurku i wśród ludzi / Tadeusz Budrewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.
 • Kraszewski dawniej i dzisiaj / Ewa Warzenica-Zalewska // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 643-652.
 • Kraszewski Józef Ignacy / Elżbieta Zarych // W: Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005. - S. 326-327.
 • Kraszewski Józef Ignacy / Stanisław Burkot // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1 / [przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1987. - S. 504-506.
 • Kraszewski o książce i czytaniu / Andrzej Kempa // Bibliotekarz. - 1984, nr 3, s. 64-66.
 • Kraszewski o powieściopisarzach i powieści : zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962.
 • Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [T]. 5, Pozytywizm / [red. Marian Szulc]. - Kraków : „Pinnex”, 2006. - S. 104-108: [Józef Ignacy Kraszewski].
 • Miejsce Józefa Ignacego Kraszewskiego w literaturze pięknej : (zarys problematyki) / Eligiusz Szymanis // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 650-658.
 • Między romantyzmem a realizmem / Kazimierz Czachowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - S. 58-186: [Józef Ignacy Kraszewski].
 • Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
 • Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
 • Powieść XIX i XX wieku – obraz języka doby nowopolskiej / Bogdan Walczak // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 664-673.
 • Pozytywizm / Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - S. 103-106 ; 108-116 ; 185-191.
 • Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 / Wincenty Danek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1957.
 • Spotkanie z baśnią polską : scenariusz konkursu dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Jolanta Czapnik, Janina Pietruczuk // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 15-17.
 • Stara baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.
 • Tytan pracy : opowieść o Józefie Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955.
 • Wychodzimy do muzeum : przygotowanie do obejrzenia kolekcji grafiki i rysunku Józefa Ignacego Kraszewskiego / Ewa Kawończyk // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 3, s. 21-22.