Boże Narodzenie na Zamojszczyźnie

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1986-2012

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim : studium religijności ludowej / Józef Nowak . - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003. [Dzień wigilijny. Okres Bożego Narodzenia. Korowody Kolędnicze].
 • Boże Narodzenie w wierszach lubelskich poetów ludowych / Michał Łesiów // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 360-369.
 • „Herody” lubelskie – między misterium a kolędą życzącą / Jan Adamowski, Jerzy Bartmiński // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 240-293.
 • Kolęda i jej odmiany gatunkowe / Jerzy Bartmiński // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, - S. 78-197.
 • Kolędy okupacyjne / Jan Adamowski // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 320-336.
 • O szopce lubelskiej / Jan Adamowski // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 294-309.
 • Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika) / Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz // [W:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny : kultura ludowa / pod red. Alfreda Gaudy. - Lublin : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2001. - S. 35-45.
 • Obrzędy i zwyczaje ludowe w okresie Bożego Narodzenia / Janina Petera // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 14-45.
 • Podłazy i szczodrowanie / Jerzy Serociuk, Grażyna Żuraw // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 46-77.
 • Tzw. adoracja Bożego dzieciątka w parafii Krasnobród / Grażyna Żuraf // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 337-359.
 • Widowisko „Trzej królowie” / Józef Węcławik // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 236-239. 12.Wprowadzenie w historię dialogu bożonarodzeniowego / Józef Węcławik // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 198-235.
 • „Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było” / Jerzy Bartmiński // [W:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie / Jerzy Bartmiński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1986. - S. 5-10. [ Ludowe tradycje Bożego Narodzenia i Nowego Roku na wsi ].
 • Zwyczaje bożonarodzeniowe na Roztoczu / Anna Siemion // [W:] Roztocze : historia i kultura. Cz. 1 / Wojciech Łysiak.- Tomaszów Lubelski ; Lubaczów : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - S. 159-169.


Artykuły z czasopism:

 

 • Boże Narodzenie w malarstwie / Grażyna Żurowicka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 3/4, s. 17-21.
 • Godnie święta na południowo-wschodniej Zamojszczyźnie / Henryk Zimoń // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1/2, s. 159-161. [Rec. książki: Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim : studium religijności ludowej / Józef Nowak. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003].
 • "Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy... : o Wigilii i tradycji wigilijnej / Krystyna Urszula Herdyńska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 4, s. 105-111.
 • Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 3/4,
 • Małe Schengen w Hrebennem : Betlejemskie Światło Pokoju / set. // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 1, s. 11.
 • Ojców naszych obyczaj prastary : opłatek na wigilijnym stole / Stanisław Dąbrowski // Ziemia Lubelska. - 2005, nr 12, s. 24-25. s. 111.
 • Tomaszowska wigilia / rep. // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 25, s. 9.
 • W czas kolędy / wed. // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 26, s. 8.
 • W dzień Bożego Narodzenia / wed. // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 26, s. 6.
 • W kręgu przygotowań do wieczerzy wigilijnej u mieszkańców wschodniej Zamojszczyzny / Nowak Józef // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 3/4 s s. 26-35.
 • Widowisko obrzędowe / Stefan Szmidt // Ziemia Lubelska. - 2005, nr 12, s. 29-31.
 • Wieczerza wigilijna Bożego Narodzenia na wschodniej Zamojszczyźnie / Józef Nowak // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2003, nr 3/4, s. 12-22.
 • Wigilia lubelska / Adam Niedbał // Ziemia Lubelska. - 2005, nr 12, s. 27-28.