Konektywizm

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2015 


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”. 39541
 • Język polski „online”- Internet w gimnazjalnej edukacji polonistycznej / Agnieszka Handzel. W: Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulik. - Kraków : Wydawnictwo UNIVERSITAS, 2015. - S. 67-81. 42558
 • Kognitywne aspekty uczenia się / Stanisław Juszczyk.W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2 / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 645-653. 36749
 • Konektywizm / Sergo Kuruliszwili. W: E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Centrum Rozwiju Zasobów Ludzkich, 2015. - S. 60-61.
 • Konektywizm / Sergo Kuruliszwili. W: Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. - S. 1516. 42576
 • Konektywizm a funkcje zawodowe współczesnego nauczyciela / Katarzyna Szorc. W: Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze / red. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. - S. 233-240. 42818
 • Konektywizm a funkcje zawodowe współczesnego nauczyciela / Katarzyna Szorc. W: Dydaktyka akademicka. Wybrane obszary. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. - S. 143-155. 42818
 • Konektywizm w edukacji społeczeństwa informacyjnego / Alicja Baum. W: Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. - S. 143-155. 42576
 • Konstruktywistyczna i kognitywistyczna koncepcja nauczania wspomaganego komputerem oraz uczenia się z wykorzystaniem internetu / Stanisław Juszczyk. W: Pedagogik@ mediów / red. Marek Furmanek, Stanisław Juszczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. S. 21-36. 37793
 • Konstruktywizm w nauczaniu / Stanisław Juszczyk.W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2 / red. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 770-783. 36749
 • Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. - S. 20-22. 41120
 • Profesjonalny nauczyciel edukacji multimedialnej / red Katarzyna Czekaj-Kotynia. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013. 13.Rozwój zawodowy nauczyciela przedszkola z perspektywy teorii konektywizmu / Janina Uszyńska-Jamroc. W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka./ red. nauk. Sabina Guz- Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie, 2015, s. 135-145.
 • Szkoła wspomagająca rozwój / Bogusława Dorota Gołębniak. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki / red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, cz. 2.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004. - S. 98-122. 38881
 • Zarys kognitywistyczno-konstruktywistycznej teorii pedagogiki medialnej / Bronisław Siemieniecki. W: Pedagogika medialna. T. 1 / red. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 285-308. 40491


Artykuły z czasopism:

 • Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 11-18.
 • Jak uczyć uczenia się geografii? Stawiać klarowne i osobiste cele / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 11-16.
 • Konektywizm, czyli uczenie się w epoce cyfrowej / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 31-34.
 • Medialność a sprawność edukacyjna ucznia / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 50-59.
 • O konektywnym uczeniu się geografii, czyli jak będziemy uczyć jutro. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 4-8.
 • O radości uczenia się i pracy nad sobą / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 50-51.