Powstanie w getcie warszawskim

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1973- 2013

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 / Teresa Prekerowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. 20611
 • Kronika getta warszawskiego : wrzesień 1939- styczeń 1943 / Emanuel Ringelblum. - Warszawa : Czytelnik, 1983. 21671
 • Kryptonim „Żegota” : z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945 / Marek Arczyński, Wiesław Balcerak. - Warszawa : Czytelnik, 1979. 18020
 • Losy dzieci żydowskich. W: Czas niewoli czas śmierci : martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej / Roman Hrabar, Zofia Tokarz, Jacek E. Wilczur. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1979. - S. 140-147. 17388
 • Mały słownik historii Polski / Witold Sienkiewicz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991. - S. 147. 33442
 • Medaliony / Zofia Nałkowska. - Wyd. 18. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1990. 33007, 33008
 • Migawki z przeszłości : opowieści świadków historii / red. Małgorzata Grudnik-Zwolińska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. 41626 czyt.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945 : informator encyklopedyczny / red. Rafał Łąkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - S. 552-554. 17037
 • Pamiętnik z getta warszawskiego : październik 1940 - styczeń 1943 / Henryk Makower. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. 29351
 • Początek / Andrzej Szczypiorski. - Poznań : Wydawnictwo SENS, 1996. 34641
 • Powstanie'44 / Norman Davies. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004. - S. 277-281. 37076
 • Rozmowy z katem / Kazimierz Moczarski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004. 37314
 • Słownik historii Polski / red. Tadeusz Łepkowski. - Wyd. 6. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. - S. 365-366. 10580
 • Twoją jedyną pociechą w getcie jest książka – o czytelnictwie Żydów w dzielnicach zamkniętych w czasie II wojny światowej / Monika Biesaga. W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX – XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. - S. 371-402. 42596
 • Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów : ćwiczenia / red. Jakub Petelewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010.
 • Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach Polskich / wybór i opracowanie Alina Skibińska i Robert Szuchta. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010.
 • Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej : materiały dla nauczyciela : historii scenariusze lekcji, tematy esejów, bibliografia / oprac. Adam Puławski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. 1835(B)
 • Zagłada Żydów Polskich w czasie II wojny światowej : materiały dla ucznia : historia pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł, bibliografia / oprac. Adam Puławski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2005. 1835(B)
 • Zdążyć przed Panem Bogiem / Hanna Krall. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2001. 36433


Artykuły z czasopism:

 • Gasiłem getto / Janusz Ostrowski // Polityka. - 2009, nr 20, s. 66-69.
 • Getto okiem nastolatka / Adam Sitarek // Pamięć.pl. - 2015, nr 11, s. 70.
 • Kosze oliwek i cytryn… : Cywia Lubetkin-Cukierman ps. „Cecylia” (1914-1976) / Joanna Hrytrek-Hryciuk // Pamięć.pl. - 2013, nr 4, s. 36-37.
 • „Nawet w piekle jakim, było getto, kwitły ludzkie uczucia” / Beata Jarosz // Akcent. - 2010, nr 2, s. 181-185.
 • O Kaziku, który wrócił do piekła / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko // Polityka. - 2008, nr 16, s. 73-75.
 • Pisanie jako forma istnienia – na podstawie dokumentów z getta warszawskiego / Marta Młodkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 1, s. 55-75.
 • Poczekalnia zagłady / Jerzy Jedlicki // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 3/4, s. 265-266.