Jan Potocki 1791-1815

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1965-2015

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; tekst przygot. i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 • Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1 -2 / Jan Potocki ; tekst przygot. i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. - Warszawa : "Czytelnik", 1976.

 

Bibliografia przedmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Jan Potocki (1761-1815) / Janusz Ryba [W:] Pisarze polskiego oświecenia. T. 2 / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 424-438.
 • Jan Potocki. [W:] Powiastka w oświeceniu stanisławowskim / Zofia Sinko ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - S. 285-296.
 • Nieprawdopodobny Potocki. [W:] Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz ; przeł. Maria Tarnowska. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 1993. - S. 226-229.
 • Pierwszy polski lotnik. [W:] Sensacje z dawnych lat / wyszukał i skomentował Roman Kaleta. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 98-102.
 • Potocki Jan. [W:] Oświecenie : hasła osobowe I - O / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem, red. t. do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - S. 69-75. (Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut" ; 5)
 • Potocki, Jan. [W:] Wielka encyklopedia powszechna PWN. 9, Polska - Robe / [przewodn. kom. red. Bogdan Suchodolski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S.330.
 • Potocki Jan / Alina Nofer-Ładyka. [W:] Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [kom red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 208.
 • Potocki Jan / L. K. [W:] Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1 / aut. Maria Grabowska [et. al.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - S. 162.
 • Proza Jana Potockiego. [W:] Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko : szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia / Teresa Kostkiewiczowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 393-406.
 • „Rękopis znaleziony w Saragossie: Jana Potockiego na tle polskiej kultury literackiej XVIII wieku : (Uwagi i spostrzeżenia). [W:] Wiek oświecony : studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - S. 203-212.
 • Samotny Potocki. [W:] Oświecenie : szkic do portretu epoki / Jerzy Snopek ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 243-245.

Artykuły z czasopism:

 • Conrad i Potocki : dwa "rękopisy" / Marek Pacukiewicz // Pamiętnik Literacki.- 2010, nr 3, s. 5-22.
 • „Gry” osobliwe z utworami Jana Potockiego / Janusz Ryba // Pamiętnik Literacki. - 1995, nr 2, s. 45-59.
 • „Historia komandora Toralvy” Jana Potockiego i „The Grand Prior of Minorca” Washingtona Irvinga: dwie różne opowieści oparte na tej samej fabule / Thomas H. Hoisington ; z ang. przeł. Maria Gottwald // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 2, s. 113-121.
 • Jana Potockiego ekstrawagancje wydawnicze / Janusz Ryba // Studia Bibliologiczne. - (1983), T. 1, s. 55-71.
 • Jana Potockiego tetralogia o szczęściu / Janusz Ryba // Pamiętnik Literacki. - 1980, nr 2, s. 101-112.
 • O budowie i znaczeniu „Rękopisu znalezionego w Saragossie” / Kazimierz Bartoszyński // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 2, s. 27-45.
 • Śladami Jana Potockiego / Wojciech Kaliszewski // Nowe Książki. - 2007, nr 11, s. 36-37. (Rec. Książki: Jan Potocki : daleka podróż / Aleksandra Kroh. - Warszawa, 2007)
 • W muzeum gatunków literackich: Jana Potockiego „Rękopis znaleziony w Saragossie” / Francois Rosset // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 1, s. 47-68.