Ocenianie kształtujące

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2016

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Nauczycielskie systemy oceniania : trafność oceniania na lekcjach języka angielskiego / Piotr Wojciech Parczewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 41573
 • Ocenianie sumujące i kształtujące W: Kształcenie szkolne / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - S. 301-302. 38674
 • Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. 42080

 

Artykuły z czasopism:

 • Czas na rewolucję – szkoła OK / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 37-38.
 • Czy nadciąga burza w ocenianiu? / Julian Piotr Sawiński. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s.15-22.
 • Czy ocenianie kształtujące się opłaca? / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 33-44.
 • Czy stosowanie OK jest okay? / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 100-104.
 • Czy zasady oceniania wewnątrzszkolnego pozwalają odnosić uczniom sukcesy? / Paweł Kania. - Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 9, s. 30-34.
 • Dlaczego ocenianie kształtujące? / Jacek Strzemieczny // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-18.
 • Informacja zwrotna, czyli dialog ucznia z nauczycielem / Grażyna Czetweryńska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 20-23.
 • Jeszcze o ocenianiu kształtującym / Beata Fiszer // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 53-62.
 • Konstruktywizm a ocenianie kształtujące / Grażyna Czetweryńska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 16-19.
 • Kształtująca ocena oceniania kształtującego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 61-64.
 • Meandry diagnostyki wewnątrzszkolnej / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 4, s. 7-19.
 • Nauczyciel w potrzasku – uwięzieni w kryteriach oceniania / Małgorzata Molska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 77-81.
 • Nauka przez ocenianie / Danuta Strna // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 35-39.
 • O modzie na ocenianie kształtujące / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 78-87.
 • Ocenianie inne niż wszystkie / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 13-20.
 • Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 22-23.
 • Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 38-41. (Sprawozdania z konferencji).
 • Ocenianie kształtujące / Magda Wójcik // Remedium. - 2010, nr 2, s. 20.
 • Ocenianie kształtujące – od refleksji do praktyki / Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 88-98.
 • Ocenianie kształtujące i sumujące (próba porównania) / Monika Szufnarowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s.11-12.
 • Ocenianie kształtujące jako styl nauczania / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 95-99.
 • Ocenianie kształtujące lekarstwem na problemy edukacji / Wojciech Turewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 40-42.
 • Ocenianie kształtujące pedagogiczną dominantą pracy szkoły / Wojciech Turewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 20-22.
 • Ocenianie kształtujące pomaga zmieniać szkołę / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-47.
 • Ocenianie kształtujące w nauczaniu dzieci w klasach I-III / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 60-65.
 • Ocenianie kształtujące w praktyce / Dorota Bator // Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 16-19.
 • Ocenianie kształtujące w zreformowanym szkolnictwie / Elżbieta Myślicka // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s. 166-167.
 • Ocenianie kształtujące… świadomość / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 45-50.
 • Ocenianie kształtuje ofertę edukacyjną / Joanna Kozłowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 15-20.
 • Ocenianie, które pomaga się uczyć / Katarzyna Sołtan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 9-11.
 • Ocenianie nie jest nauką łatwą ani małą // Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 75-83.
 • Ocenianie wzmacniające / Grażyna Gurnik // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63.
 • Od dwóch entuzjastów zmiany do całej rady pedagogicznej / Danuta Elsner, Aleksandra Kozioł // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 18-19.
 • Od "mieć" do "być" : ocenianie kształtujące w szkole / Małgorzata Boraczyńska. - Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 4-8.
 • Pedagogiczny sens oceniania. Cz. 1-3 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 33-37 ; nr 5, s. 43-47 ; nr 6, s. 44-48.
 • "Repetitio mater studiorum est" : dwa pomysły na lekcje powtórzeniowe z ocenianiem kształtującym w tle / Leokadia Pawliszak. - Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 20-21.
 • Rozwój ucznia a ocena niedostateczna / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 42-47.
 • Samoocena formą oceniania : w poszukiwaniu ukrytych znaczeń ; frazeologizmy ; klasa I gimnazjum / Ewa Michalec // Polski w Praktyce. - 2011, nr 6, s. 27-29.
 • Urzeczeni OK / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 55-60.
 • Współpraca z rodzicami jako niezbędny element oceniania kształtującego / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 24-26.
 • Znane czy nieznane, czyli o modzie na ocenianie kształtujące… / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 78-82.
 • Znane czy nieznane, czyli o modzie na ocenianie kształtujące… / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 80-84.