Oskar Kolberg – życie i twórczość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1956-2014

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia przedmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Kolberg Oskar // [W:] Encyklopedyja Powszechna. T. 15, Kodesz-Krasiń. - Warszawa, 1985. - S. 44-45.
 • Kolberg Oskar // [W:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 3, I-Ł. - Warszawa, 1996. - S. 402.
 • Kolberg Oskar // [W:] Słownik folkloru polskiego / red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa, 1956. - S. 172-173.
 • Kolberg Oskar // [W:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T. 5, In-Kons. - Warszawa, 1965. - S.699.
 • Oskar Kolberg // [W:] Klechdy ludu polskiego / zestawił i oprac. Stanisław Czernik. - Warszawa, 1957. - S. 15-17.
 • Oskar Kolberg i jego dorobek w dziedzinie literatury ludowej // [W:] Szkice folklorystyczne. T. 1, Z teorii i dziejów folkloru / Julian Krzyżanowski. - Kraków, 1980. - S. 258-284.
 • Oskar Kolberg (1814-1890) / Elżbieta Millerowa, Agata Skrukwa // [W:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918 / pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa, 1982. - S. 25-103.
 • Oskar Kolberg a Słowiańszczyzna // [W:] Kultura ludowa – kultura narodowa : szkice i rozprawy / Józef Burszta. - Warszawa, 1974. - S. 224-240.
 • Oskar Kolberg – twórca podstaw ludoznawstwa polskiego // [W:] Kultura ludowa – kultura narodowa : szkice i rozprawy / Józef Burszta. - Warszawa, 1974. - S. 190-223.
 • Pod znakiem Kolberga // [W:] Szkice folklorystyczne. T. 2, W kręgu pieśni. W krainie bajki / Julian Krzyżanowski. - Kraków, 1980. - S. 362-367.
 • Polscy badacze folkloru i języka białoruskiego w XIX wieku / Mścisław Olechnowicz. - Łódź, 1986.
 • Szkice folklorystyczne. T. 3, Wokół legendy i zagadki z zagadnień przysłowioznawstwa / Julian Krzyżanowski. - Kraków, 1980.
 • Współczesna wiedza o folklorze / Violetta Krawczyk-Wasilewska. - Warszawa, 1986.

Artykuły z czasopism:

 • Biłgorajskie konteksty dzieła Oskara Kolberga / Jan Adamowski // Tanew. - 2014, nr 19, s. 24-25.
 • Krakowskie lata Oskara Kolberga / Władysław Błachut // Życie Literackie. - 1984, nr 44, s. 6.
 • Muzyka jako sposób życia według Kolberga, Szymanowskiego i Kodálya – jej wartość edukacyjna / Katarzyna Dadak-Kozicka // Wychowanie Muzyczne. - 2013, nr 4, s.36-40.
 • Oskar Kolberg (1814-1890) / Adam Suzin // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1976, nr 2, s. 122.
 • Sesja kolbergowska w Gdańsku / Roman Heising // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1976, nr 2, s. 122-123.
 • Tropiciel przyśpiewek / Manula Kalicka // Polityka. - 2014, nr 1, s. 69-71. (Skan)

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Kolberg // [W:] Klechdy ludu polskiego / zestawił i oprac. Stanisław Czernik. - Warszawa, 1957. - S. 95-253.