Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :2006-2010

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
 • Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
 • Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.

 

Artykuły z czasopism:

 • Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 5, s. 20-21.
 • Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15.
 • Biblioterapia : zestawienie bibliograficzne / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 23-24.
 • Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4(40), s. 2-8.
 • Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12.
 • Dobre wychowanie : konspekt zajęć / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 35.
 • Drewniany pajac, żywy chłopiec - o „Pinokiu” nieco inaczej : „Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 70-77.
 • Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10.
  Haiku - słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14.
 • Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22-23.
 • Ja, Ty, Ona, My- czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 12-26.
 • Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-36.
 • Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. -2006, nr 10, s. 19.
 • Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10.
 • Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39.
 • Kiedy muszę nauczyć się żyć-biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37.
 • „Komputer nie jest realnym światem” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32.
 • Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli / Mariola Halicka // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2(35), s. 3-4.
 • Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12.
 • Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne. Cz. 12 / Barbara Appel // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3(48), s. 18-22.
 • Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15.
 • Kultura, literatura, reklama powinowactwa i paralele / Leon Krzemieniecki // Biblioterapeuta. - 2007, nr 3(40), s. 1-7.
 • Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii : Wybór za lata 2000-2006. Poradnik bibliograficzny / Bożena Gil // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3(36), s. 5-6.
 • Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni - dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 16-20.
 • Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 34-35.
 • Moja rodzina - „szczęśliwe gniazdo” czy „wielka pustynia”? : scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9.
 • Motyw dziecka niepełnosprawnego we współczesnej niemieckojęzycznej literaturze dziecięcej i młodzieżowej / Angela Bajorek // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2(39), s. 4-8.
 • „My i inni" : Program zajęć z elementami biblioterapii do świetlicy pozaszkolnej / Alicja Pogudz, Katarzyna Grela // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4(45), s. 7-21.
 • Nie porzucaj nadzieje... / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2(43), s. 3-4.
 • Nie tylko uczeń uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego w szkole / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2(35), s. 5-7.
 • Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4(37), s. 5-13.
 • O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2007, nr 3(40), s.1-7.
 • Ogród jako miejsce terapii i animacji / Katrzyna Szulińska // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1(42), s. 9-17.
  Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38.
 • Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19.
 • Powierzanie sobie zadań mających na celu dobro cudze : o wychowawczej roli literatury / Jan Czechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 5-8.
 • Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 1 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36.
 • Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 2 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39.
 • Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk // Biblioterapeuta.- 2007, nr 3, s. 10-23.
 • Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka,Wanda Stasiuk // Bibliotekarz Zamojski. - 2007, nr 1, s. 34-37.
 • Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13.
 • Program terapeutyczny „Ja i rodzina” / Sylwia Bielawska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3(36), s. 5-6.
 • Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4(42), s. 3-8.
 • Rola baśni w życiu dziecka / Izabela Rudnicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 4, dod. „Świat książki dziecięcej”, s. 1-3.
 • Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17.
 • Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32.
 • Spotkania w magicznym pokoju : program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęku / Wioletta Trawińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4(37), s. 14-22.
 • „Śladami Nini" / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2, s. 14 -20.
 • Śmierć I rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowsk // Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 1-4.
 • Terapeutyczna funkcja tekstów religijnych w opiece nad umierającymi / Agnieszka Suska // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 6-8.
 • Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16.
 • „To nie chluba zgrywać samoluba" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : zajęcia psychoedukacyjne na temat dzielenia się z innymi / Małgorzata Rudnicka // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4(49), s. 12-14.
 • Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 37.
 • Warsztat biblioterapeuty : propozycje szczególnie zalecane do biblioterapii. Cz. 3 / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3(44), s. 19-27.
 • Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-36.
 • Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii / J. N. Drieszer // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2, s. 8-14.
 • Życie jest sztuką, Kobieta jest dziełem sztuki : program zajęć biblioterapeutycznych / Agata Widzowska-Pasiak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1(42), s.17-24.