Coaching w pracy nauczyciela

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2010-2018

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Coaching biznesowy : praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR / Carol Wilson. - [Warszawa] : MT Biznes, cop. 2010
 • Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera / Sergiusz Trzeciak. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej / redakcja naukowa Magdalena Piorunek. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
 • Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 • Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe / Mirosław Urban. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Profesjonalni trenerzy czyli Jak planować i osiągać długofalowe rezultaty / Wojciech F. Szymczak, Tomasz Wański. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 • W drodze do przywództwa edukacyjnego : wybór materiałów z projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek / wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

Artykuły z czasopism:

 • Beka z coachingu / Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5, s. 60-63.
 • Coach czy mówca motywacyjny / Rafał Nykiel. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2018, nr 3, s. 54-55.
 • Coaching - budowanie siły do rozwoju / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 4, s. 20-23.
 • Coaching - rozwój ludzkiego potencjału : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 1, s. 55-60.
 • Coaching dla dyrektorów przedszkoli / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2012, nr 11, s. 70-71.
 • Coaching i mentoring - pożyteczna moda / Małgorzata Sidor-Rządkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 10, s. 31-34.
 • Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów / Małgorzata Sidor-Rządkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 24, 28-31.
 • Coaching jako metoda pracy pedagogów i nauczycieli / Joanna Kozielska. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 46-48.
 • Coaching jako wsparcie przywództwa / Małgorzata Sidor-Rządkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 8, s. 78-80.
 • Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie grupą pracowników / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 1, s. 58-59.
 • Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 2, s. 66-68.
 • Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 3, s. 24-28.
 • Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów / Artur Brzeziński. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 9, s. 60-62.
 • Coaching w szkole / Iwona Werner, Justyna Deręgowska. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 15, s. 18.
 • Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 18-22.
 • Dyrektor coachem / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2012, nr 12, s. 66-67.
 • Dyrektor szkoły jako coach / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 4, s. 24-26.
 • Integralne poziomy mistrzostwa / Marzanna Bogumiła Kielar. W: Pedagogika Społeczna. 2014, nr 4, s. 51-62.
 • Logodydaktyka w szkole / Iwona Majewska-Opiełka. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 3/4, s. 71-73.
 • Mistrz jest blisko swego ucznia / Jarosław Jagieła. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 3, s.13-20.
 • Przywództwo w świetle etyki stosowanej. Zastosowanie coachingu w procesie kształcenia liderów (przywódców) / Monika Chmielecka, Robert Boroch. W: Teraźniejszość Człowiek Edukacja. 2017, nr 3, s. 35-46.
 • Rodzic i wychowawca jako coach / Jarosław Kordziński. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 23-27.
 • Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły / Janusz Rusaczyk. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 16-30.
 • Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły. Cz. 1 / Janusz Rusaczyk. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 30-31.
 • Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 30-31.
 • Rola coachingu w zmianie postawy dyrektora szkoły. Cz. 3 / Janusz Rusaczyk. W: Remedium. 2018, nr 4, s. 30-31.
 • Spotkaniem wszystko się zaczyna / Maria Anna Oleś, Piotr Oleś. W: Charaktery. 2007, nr 5, s. 10-15. Uczeń a nie mistrz / Joanna Kucharczyk-Capiga. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2018, nr 1, s. 76-77.
 • Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego / Anna Piętoń. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 1, s. 147-157.
 • Z tobą zawsze są problemy - coaching komunikacji / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 5, s. 21-23. 31.
 • Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie / Joanna Żukowska, Beata Marciniak. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 1, s. 29-36.