Dysleksja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2008

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Artykuły z czasopism:

 • Bariery w dostępie do lektury i rozrywek umysłowych / Anna Dołęga // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 67-70.
 • Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-35.
 • Dysleksja a nauczanie języka rosyjskiego / Elżbieta Mazur - Zagórska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 169-171.
 • Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93.
 • Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz. 2 : jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122.
 • Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Stachniuk – Balowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44.
 • Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // Lider. -2006, nr 10, s. 14-17.
 • Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37.
 • Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106.
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a może zaburzona integracja sensomotoryczna? / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 1, s. 55-62.
 • Dzieci ryzyka dysleksji. Próba diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s.44-46.
 • Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła.-2008, nr 3, s. 40-45.
 • Głos językoznawcy w sprawie dysleksji / Monika Szufnarowska // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 61-64.
 • Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? / Aleksandra Szczekocka – Augustyn // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 8-12.
 • Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Majewicz // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60.
 • Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16.
 • Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 4, s. 29-31.
 • Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42.
 • Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59.
 • Ono ma swój plan / Bertrand Kramer // Charaktery. - 2007, nr 12, s. 28-30.
 • Ortofrajda : zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu / Lesław Furmaga // Życie Szkoły. – 2008, nr 1, s. 54-57.
 • Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, s. 24-26.
 • Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-45.
 • Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55.
 • Przeszukiwanie leksykalne w kształtowaniu umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 46-61.
 • Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 30-32.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska // Szkoła Specjalna. -2008, nr 2, s. 107-118.
 • W Japońskiej Szkole w Warszawie : lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska // Kwartalnik Pedagogiczny. -2007, nr 2, s. 31-38.
 • Wszystko jest możliwe! : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalcińska, Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 3, s. 18-19.
 • Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska - Szlachcic // Życie Szkoły. – 2007 nr 7, s. 44-49.