Marketing w bibliotece

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :2001-2011

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.
 • Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

 

Artykuły z czasopism:

 • Biblioteka pedagogiczna : reforma - usługi - promocja / Janina Parysz // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 9-11.
 • Biblioteka. Co to jest? Czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 13-14.
 • Biblioteki szkolne i pedagogiczne – wspólna misja i wspólne doskonalenie swojej pracy / Maria Wiśniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 7/8, s. 11 – 15.
 • Działalność promocyjna Biblioteki Politechniki Wrocławskiej wśród potencjalnych użytkowników / Marek Jurgowski // Bibliotekarz. - 2002, nr 10, s. 18-21.
 • Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 8-11.
 • Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 28.
 • Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Maria Klimuk // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s.13.
 • Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. - 2003, nr 10, s. 23-25.
 • Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / Alina Hope // Bibliotekarz. - 2003, nr 7/8, s. 31-33.
 • Efektywny marketing SEO witryny bibliotecznej w wyszukiwarkach / Bożena Jaskowska // Przegląd Biblioteczny. - 2009, z. 2, s. 229-238.
 • Finansowanie promocji w wybranych bibliotekach publicznych Górnego Śląska / Wiesława Pękaty // Bibliotekarz. - 2003, nr 10, s. 17-21.
 • Jak promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 10-15.
 • Jak wypromować bibliotekę / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-9.
 • Koncepcja marketing - mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska Iwona // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 2-3.
 • Konferencja nt. marketingu i jakości usług bibliotek niepaństwowych szkół wyższych / Anna Andrejów-Kubów, Małgorzata Podgórska // Bibliotekarz. - 2002, nr 9, s. 24-26.
 • Lobbingowy zawrót głowy / Joanna Podolak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 34-38.
 • Marketing usług biblioteki fachowej / Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 16-17.
 • „Marketing wewnętrzny w bibliotece" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) / Halina Brzezińska-Stec // Przegląd Biblioteczny. -2009, z. 3, s. 388-391.
 • Marketing w bibliotece / Magdalena Budnik // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-45.
 • Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 4, s. 347-355.
 • Marketing w bibliotece szkolnej – czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, wkładka s. VII- VIII.
 • Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 20-21.
 • Marketing w bibliotekach publicznych / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 4-9.
 • Marketing w bibliotekach publicznych: bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 4-9.
 • Menedżer w bibliotece – kim jest? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2006, nr 3, s. 9-12.
 • Metody badań jakości pracy biblioteki / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 6-9.
 • Na marginesie zarządzania - bliżej użytkownika, czyli "biblioteka uczestnicząca" / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s.18-21.
 • Na marginesie zarządzania - kompleksowe zarządzanie przez jakość, czyli TQM w skrócie / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 9, s.13-17.
 • Na marginesie zarządzania - na marginesie rozważań prof. Jadwigi Sadowskiej / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2011, nr 9, s.17-18.
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami we Francji / Sylwia Kamińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 7-8, s. 22-24.
 • Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej / Lidia Derfert-Wolf // Bibliotekarz. - 2003, nr 12, s. 8-13.
 • Powiatowe Targi Edukacyjne promocją Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Jolanta Kasperek, Dorota Walus // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 5, s. 26-27.
 • Problemy jakości w działalności bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży. 68 konferencja generalna IFLA / Barbara Zybert // Bibliotekarz. - 2003, nr 1, s. 14-19.
 • Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 1 / Hanna Hall //Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7-8, s. 5-9.
 • Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 2 / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, s. 3-7.
 • Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 3 / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 9-13.
 • Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. Cz. 4 / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 9-11.
 • Promocja biblioteki pedagogicznej – współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 21-22.
 • Promocja, usługi i komunikacja w bibliotece naukowej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Emilia Lepkowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 9-12.
 • Promujmy naszą pracę / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 8.
 • Public relations biblioteki / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 13-15.
 • Public relations biblioteki. Zewnętrzne public relations / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 12, s. 13-15.
 • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / G. Stoma // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 1-2.
 • Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno-informacyjnych / Anna Machalska- Garbacz // Bibliotekarz. - 2001, nr 6, s. 6-9.
 • Współpraca biblioteki ze środowiskiem lokalnym / Kamila Jakubczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 30-32.
 • Zakładka do książki w służbie reklamy / Beata Szulc-Krajka // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 28-30.
 • Zarządzanie marketingowe biblioteką / Elżbieta Frankiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 4, s. 16-18.
 • Zarządzanie w bibliotekach / Agata Arkabuz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 3-7.