Autyzm 2000 - 2011

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000 - 2011
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010.
 • Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekład Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : Wydawnictwo Naukowe "Novum", 2002.
 • Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Autyzm od wewnątrz - przewodnik / Hilde De Clercq. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2007.
 • Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 • Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006.
 • Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2008.
 • Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; przedm. Tony Attwood. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : we współpr. Z Fundacją Synapsis, 2005.
 • Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.
 • Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. - Warszawa : Fundacja Synapsis : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm.: Luke Jackson. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Autyzm i zespół Aspergera : zestawienie bibliograficzne / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60 .
 • Autyzm mówi... Cz. 2 / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 62-64.
 • Autyzm jako proces : przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14.
 • Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12.
 • Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003 , nr 1-2, s. 23-25.
 • Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25 .
 • Chłopcy z domku z kart / Jerzy Czerwiński // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110-113.
 • Co mu jest? : dylematy związane z diagnozowaniem dzieci, u których występują zaburzenia komunikacji / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 12-23.
 • Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44.
 • Dylematy i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 99-103.
 • Dziecko z Zespołem Aspergera / Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 3 (143), dod. s. VIII.
 • Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324- 327.
 • Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17.
 • Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91.
 • Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28.
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95.
 • Hipoterapia w usprawnieniu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10.
 • Historia rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup (typologia O.S. Nikolskiej) / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 33-49.
 • Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 4 (2007), s. 296-305.
 • M owa dziecka autystycznego / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 66-67.
 • Moje spotkania z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3.
 • Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226.
 • Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 3 (2007), s. 175-183.
 • Stymulacja zmysłów w pracy z dzieckiem autystycznym / Joanna Milczarek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 54-61.
 • Sytuacja dziecka autystycznego w Domu Pomocy Społecznej / Maria Henryk // Rewalidacja. – 2001, nr 1, s. 99-103.
 • Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego „Uczeń jako twórca” / Zofia Dzierka, Ilona Kika- Ryszka, Joanna Lach // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47.
 • Szanse dzieci z autyzmem w integracji / Małgorzata Sekułowicz // Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 105-112.
 • Świętokrzyskie sercu bliskie / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 7 (2006), s. 61-64.
 • Uczniowie autystyczni: diagnoza funkcjonowania intelektualnego, przygotowanie nauczycieli, braki w programach terapeutycznych / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s. 14-18.
 • Woda - żywioł poskromiony" (wykorzystanie wody w terapii dziecka autystycznego) / Magdalena Charbicka // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s. 91-93.