Rola ojca w wychowaniu

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • De Vanna U.: Jesteś wspaniały, tato! Rola wychowawcza ojca, Warszawa 1994.
 • Johnson S.: Jednominutowy ojciec: najszybszy sposób, aby twoje dzieci polubiły siebie i chciały właściwie postępować, Warszawa 2004.
 • MacDonald G.: Wzorowy ojciec, Kraków 1991.
 • Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela, Lublin 2001.
 • Pospiszyl K.: Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980.
 • Ojciec / red. Sławomir Jabłoński, Poznań 2000.
 • Ojcostwo / red. Józef Augustyn, Kraków 1998.
 • Waloszek D.: Nowe stulecie dziecku, Zielona Góra 2001.
 • Rise C.: Sztuka ojcostwa, Poznań 2006.
 • Sitarczyk M.: Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Lublin 2002.
 • Witczak J.: Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987.

Artykuły z czasopism:

 • Będę jak mój tata / Kuba Jabłoński // Charaktery.- 2006, nr 9, s. 22-2
 • Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33
 • Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? / Maria Janukowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43 – 47
 • Identyfikacja a postawy ojcowskie / Małgorzata Sitarczyk // Problemy Rodziny. - 1991, nr 3, s. 8-13
 • Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 9, s.23-28
 • Mechanizm naśladownictwa w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny 1982, nr 5-6, s.3
 • Między ojcem a synem / Michael Smith // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18
 • Natura ojcostwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2004, nr 2, s. 22 -23
 • Obraz mężczyzny w Katechizmie Kościoła Katolickiego / Krzysztof Arcimowicz // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2-3, s. 9 -21
 • Obraz ojca w polskich mediach / Krzysztof Arcimowicz // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 9 -12
 • Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3 -13
 • Ojcostwo po rozwodzie / Magdalena Zawilska // Psychoterapia.-2006, nr 2, s.71-80
 • Ojcostwo / Barbara Lipiec // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 14 -15
 • O miłości ojcowskiej / Zofia Włodowska // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 11
 • O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49 -54
 • Pigmalion i Galatea, czyli dominujący ojciec uległej córki / Kazimierz Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 29-33
 • Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca / Mirosław Baum // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, s. 26, 27-32
 • Postawy rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka / Barbara Kromolicka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 46 -51
 • Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nogaj // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-55
 • Problem samotnego ojcostwa w świecie i w Polsce / Józefa Brągiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 130 -136
 • Program "Ku dojrzałemu ojcostwu" / Jarosław Przeperski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 54-55
 • Rodzicielstwo po męsku / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2001, nr 10, s. 22-23
 • Rodziny samotnych ojców : przegląd statystyk / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 8, s. 36 – 42
 • Rola ojca w rodzinie / Róża Pawłowska // Problemy Rodziny.- 1987, nr 3, s.24-26
 • Rola ojca w rodzinie / Jarosława Lach // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 50 -54
 • Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27
 • Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 12-19
 • Samotni ojcowie / A. Jaworska // Psychologia Wychowawcza.- 1986, nr 5, s. 541
 • Specyfika roli ojca: różnice między matką a ojcem w zakresie funkcjonowania w rolach rodzicielskich / A. Jaworska // Psychologia Wychowawcza.- 1986, nr 1, s.69
 • Stereotypy matki i ojca w różnym wieku / Eugenia Ewa Mandal // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332 – 338
 • Sytuacje wychowawcze w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Małżeństwo i Rodzina.- 2005, nr 3, s.45
 • Tajemnica ojcostwa / Tomasz Kasprzak // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 3 -6
 • Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20 -24
 • Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka Skwara // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31
 • Więź uczuciowa z ojcami w percepcji 12-letnich dzieci / Mieczysław Plopa // Problemy Rodziny.- 1981, nr 6, s.10-15
 • Wychowawcza rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 29-32
 • Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców / Bożena Matyjas // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 8 -11