Komunikacja interpersonalna

 

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU


Wydawnictwa zwarte:

 • Berryman J.: Psychologia moje hobby. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002
 • Cooper Pamela J.: Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. Wydawnictwa CODN, Warszawa 2002
 • Czarnawska M.: Podstawy negocjacji i komunikacji. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003
 • Dodek - Ostrowska Bogusława.: Podstawy komunikowania społecznego. Wydaw. ASTRUM, Wrocław 1999
 • Domachowski W.: Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Wydaw. EDYTOR, Toruń 1993
 • Fiske J.: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wydaw. ASTRUM, Wrocław 1999
 • Garczyński S.: Rozmawiać? Tak. Ale jak? Wydaw. Szk. I Pedag., Warszawa 1999
 • Gronbeck B.E., German K., Ehninger D.: Zasady komunikacji werbalnej, Wydaw. ZYSK i ska, Poznań 2001
 • Jamrożak B., Sobczak J.: Komunikacja interpersonalna czyli jak wspomagać swoją przedsiębiorczość. Wyd. 3. Wydaw. eMPik, Poznań 2000
 • Jagieła J.: Komunikacja interpersonalna w szkole. Wydaw. i Hurtownia Rubikon, Kraków 2004
 • Komunikowanie się we współczesnym świecie /red. Kaczmarek B., Markiewicz K., Wydaw. UMCS, Lublin 2003
 • Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej/ pod red. Marii Judy. Wydaw. UMCS, Lublin 2002
 • Łasiński G.: Sztuka prezentacji. Wydaw. eMPik, Poznań 2000
 • Mattelart A., Mattelart M.: Teorie komunikacji. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001
 • McKay M.: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2001
 • Migdał K.: Psychologia w praktyce społecznej. Wyd. 2, Zakład Wydaw. Druktur, Warszawa 2003
 • Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi/ red. Stewart J., Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Nęcki Z., Mikułowski J.: Komunikowanie skuteczne? Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983
 • Pease A.: Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Wydaw. JEDNOŚĆ, Kielce 2001

Artykuły z czasopism:

 • Andrukowicz Wiesław: Interakcja oparta na wzajemnym porozumiewaniu. Edukacja i Dialog 1998 nr 6 s. 32-37
 • Barycki Bogdan: Jak rozumieć komunikację? Wszystko dla Szkoły 2001 nr 1 s. 4-6
 • Bulanda-Frączkiewicz Romana: Komunikacja interpersonalna. Propozycje zajęć warsztatowych Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 3 s. 12-14
 • Bartycki Bogdan: Jak rozumieć komunikację? Wszystko dla Szkoły 2001 nr 1 s. 4-6
 • Chaber-Dądela Anna: Akademia umiejętności interpersonalnych. Nowa Szkoła 2003 nr 3 s. 31-32
 • Dymek Marzena: Komunikacja niewerbalna też ważna. Nowa Szkoła 1996 nr 3 s. 20-23
 • Grochowalska Magdalena: Aktywność językowa a niewerbalne komunikowanie się dzieci. Wychowanie w Przedszkolu2000 nr 6 s. 334-339
 • Horecka Iwona: Ślepowrońska Dagna: Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i ekspresji twórczej. Lider 1998 nr 4 s. 11-15
 • Karolak Wiesław: Sztuka komunikowania się. Nowa Polszczyzna 1998 nr 2 s. 41-46
 • Klonowski Jerzy: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy: pierwszy kontakt z klientem.. Bibliotekarz 2004 nr 1 s. 8-12
 • Kostka Monika: Funkcje i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie edukacji. Wszystko dla Szkoły2000 nr 9 s. 16-18
 • Kostka Monika: Rola komunikacji w procesie nauczania podstawowe pojęcia. Wszystko dla Szkoły 2000 nr 7/8 s. 23-25
 • Kotowicz Elżbieta:Komunikacja na lekcji. Gazeta Szkolna 2000 nr 30 s. 16
 • Kowalska Grażyna: Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym. Edukacja 2000 nr 3 s. 32-51
 • Krajewska Anna: Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzeń relacji interpersonalnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9 s. 3-11
 • Kuśpit Małgorzata: Komunikacja w edukacji. Remedium 2004 nr 5 s. 16-17
 • Kuśpit Małgorzata: Komunikacja w rozwoju dziecka. Remedium2004 nr 3 s. 1-3
 • Mucha Paulina: Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu. Nowa Szkoła 2003 nr 8 s. 21-23
 • Najdzionek Eleonora: O sztuce komunikowania się. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 3 s. 10-12
 • Okoń Zofia: Komunikacja interpersonalna w szkole. Edukacja i Dialog 2003 nr 1 s. 50-53
 • Piechal Anna: Skuteczna komunikacja, czyli miej oczy i uszy. Edukacja i Dialog 2003 nr 1 s. 48-50
 • Pietrzak Małgorzata: Jak komunikować się w bibliotece? Poradnik Bibliotekarz 2004 nr 4 s. 15-16
 • Szczukiewicz Piotr: Otwarta komunikacja. Remedium 2004 nr 4 s. 16-17
 • Świderska Irena: Komunikacja interpersonalna. Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s. 1-3
 • Ziemiochód- Kornacka Róża: Kłopoty z komunikacją. Nowa Szkoła 2001 nr 3 s. 9-10